Tagarchief: leiderschap

Mentaal, fysiek en inhoudelijk goed presenteren.

Mentaal goed presenteren, hoe doe je dat?

Inhoudelijk goed presenteren, dat is een kant van het verhaal en het is relatief gemakkelijk. Meestal presenteer je immers ergens over omdat je er echt veel vanaf weet. In essentie is het dan een kwestie van een goede kernboodschap formuleren en deze uitleggen, zoals je het ook aan de keukentafel kunt doen. En hardop oefenen!

Een tweede aspect is fysiek goed presenteren. Dit kun je leren. Houding, rechtop staan, ontspannen, ook in je stem en toch alert. Een open houding, communicatief, neutraal en met een levendige klank zonder agressie of weerstand. Oefenen, oefenen, oefenen.

Mentaal goed presenteren, dat is het derde aspect. Met welke intentie treed ik mijn publiek tegemoet? Het is een instelling, een mindset. Het helpt om van te voren te bedenken dat je iets moois van je presentatie wilt maken, een feest, een inspirerende bijeenkomst. Wat heb je hier voor nodig? Wat heeft je publiek hier voor nodig? Hoe en waarmee help je je publiek? Het helpt om te proberen om vriendelijk te zijn in je presentatie Dat levert altijd resultaten op schreef mijn zus Sophie onlangs in een mooi artikel over leiderschap en vriendelijkheid. Het staat hieronder.

De kracht van vriendelijk leiderschap

Sophia V. Schweitzer – www.spacebeyondwords.com

“Het getuigt van vriendelijkheid en mildheid om een conflict rustig te kunnen verdragen, naar onszelf en anderen; Het getuigt van vriendelijkheid naar onszelf en anderen om magie en sentimentaliteit te verwerpen en rustig naar de feiten te kijken. Het getuigt van vriendelijkheid en mildheid om mensen te zien zoals ze zijn, in plaats van hoe we zouden willen dat ze zijn. Het getuigt van vriendelijkheid om voor anderen te zorgen precies zoals ze zijn.”
(Adam Phillips, On Kindness)

Iemand vroeg me onlangs hoe vriendelijkheid en mildheid passen binnen onze opvattingen over leiderschap. Met name ging het om de vraag of het mogelijk is om het beste uit werknemers te halen, gewoon door vriendelijk te zijn? Wat levert vriendelijkheid eigenlijk op? Ik denk aan de Dalai Lama. Voor hem geldt slechts een regel voor leiderschap: vriendelijkheid. Er bestaat geen twijfel over de kracht van zijn vriendelijke uitstraling. Mensen reageren. De motivatie om met meer levenskracht, passie en commitment te leven neemt onmiddellijk toe bij vrijwel iedereen die de Dalai Lama hoort spreken. Heb je de Dalai Lama wel eens horen lachen? Zijn lach doet iets met ons, in positieve zin. Ja, vriendelijkheid is overduidelijk een motiverende kracht. Het is de kern van leiderschap.

Het ‘kind’ in ons

Fascinerend, het zit in zelfs onze taal. De etymologische oorsprong van het Engelse woord ‘kind’ verwijst naar aard, van de aard, en de oude afleiding gecynde, of ‘aardig’. Het betekent ook van nature, het wijst dus op een natuurlijke orde, een aangeboren karakteristiek, afstamming, waar je vandaan komt. Dus aardigheid en vriendelijkheid behoren al sinds het begin van onze evolutie tot de bronnen van ons mens zijn. Vriendelijkheid veranderde geïsoleerd leven in samenwerkende gemeenschappen, een verandering die de kansen voor de menselijk soort om te overleven enorm vergroot. Ons leven bestaat omdat vriendelijkheid bestaat. Alles wat wij proberen en wat wij voorstaan., dat is het leven. Het Nederlands / Germaanse woord ‘kind’, in de betekenis van jong mens, roept onmiddellijk associaties op met onschuld, spelen, plezier. Het is dezelfde etymologische bron.
Uit allerlei onderzoeken blijkt dat een gevoel van welbehagen, autonomie, meesterschap en zingeving in het dagelijks werk veel belangrijker is voor werknemers dan materiële beloning of bedreiging. “Leader kindness and generosity are strong predictors of team and organizational effectiveness,” schrijft Harvard Business Review in een samenvatting van Adam Grant’s boek Give and Take. “Leaders are key to kindness in the workplace,” schreef de Chicago Tribune het afgelopen jaar.
Laten we het ook eens van een andere kant bekijken. Wanneer er géén vriendelijkheid tussen mensen is, lijden mensen. Zijn mensen ons ooit beter gaan behandelen nadat / omdat we onze vriendelijkheid hebben laten varen?
Als het zo logisch is, waarom zijn leiders dan niet altijd vriendelijk ? Vriendelijk zijn vraagt vertrouwen. Het lijkt erop dar er een noodlottig misverstand bestaat waardoor vriendelijkheid wordt verward met slappe knieën. Adam Phillips gaat hier in zijn boek ‘On Kindness’ dieper op in. We zijn bang dat vriendelijkheid tot besluiteloosheid leidt en dat de ander ons niet serieus neemt en misbruik van ons maakt. Vriendelijkheid, of we het nu geven of ontvangen, kan zelfs gevoelens van schaamte oproepen. Het maakt je immers kwetsbaar en afhankelijk En, het allerbelangrijkste: We weten amper hoe we echt vriendelijk kunnen zijn voor onszelf, laat staan voor een ander.

Zelfs nadenken over vriendelijkheid helpt al.

Dus, overweeg het, de mogelijkheid om vriendelijk te zijn. Zelfs er over nadenken helpt al. Overweeg de mogelijkheid dat we altijd resultaten krijgen wanneer we er voor kiezen om allereerst vriendelijk te zijn. Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Voor mij betekent het dat ik moet beginnen met vriendelijkheid, mildheid naar mezelf. Dat is nog best moeilijk, maar als ik mezelf niet vriendelijk tegemoet treed, hoe kan ik dan vriendelijk zijn naar een ander? Het betekent mezelf aanvaarden in alles wat ik wel en niet ben, mijn eigen vooronderstellingen, aannames en daden onderzoeken zonder oordeel, zo objectief mogelijk – vanuit een vriendelijk en welwillend bewustzijn. Want vanuit mijn vriendelijk aanwezig zijn, mild en vol begrip, kan ik verder en verder om mij heen kijken en zien wat vriendelijkheid in mijn directe omgeving doet. Ik kan aandacht geven, zorgzaam zijn en mensen misschien helpen, ik kan vragen stellen vanuit dit uitgangspunt. Zorgzaamheid voor mezelf en voor anderen, voor de mensen om mij heen, voor de mensen met wie ik werk. Ik kan empathie, steun, en bemoediging bieden. Een situatie kan misschien niet goed zijn, de mensen in die situatie, zijn altijd, altijd, altijd heel. Ik wéét dit vanuit en in deze open, wijde ruimte van vriendelijkheid.
We kennen het hele verhaal nooit. Maar we kunnen belangstellend zijn en de situatie vanuit betrokkenheid onderzoeken. We kunnen dit doen vanuit een niet vooringenomen, open helderheid. We kunnen luisteren. We kunnen meerdere perspectieven omhelzen. We kunnen onszelf vragen, hoe zien andere mensen ons? Hoe zouden onze werknemers ons zien? Vriendelijkheid is waarheid en volledige aanwezigheid. Het is liefderijke zorgzaamheid. Het is een vaardigheid die bij ons zelf begint. Gemakkelijk? Ja en nee. Overweeg om vriendelijk te zijn en het wordt gemakkelijker. Je ademhaling, bewust waargenomen vanuit vriendelijkheid is een onmiddellijk en krachtig begin. Altijd weer.
Je kunt het ook als volgt zien: We kunnen vriendelijkheid verwerpen, maar vriendelijkheid verwerpt ons nooit. Vriendelijkheid is onze kinderlijke, oorspronkelijke aard, het is wie we zijn, sterk en veerkrachtig. Nu of later, vriendelijkheid is de weg die we moeten volgen, dus we kunnen die weg net zo goed nu gaan volgen. Het is de enige weg naar blijvend succes. Hoe bevrijdend is het, wanneer je je dit realiseert.

En hier is Kurt Vonnegut: ’Hallo, baby’s. Welkom op Aarde. Het is er heet in de zomer en koud in de winter. Ze is rond en nat en overbevolkt. Met wat geluk, baby’s, hebben jullie hier honderd jaar. Er is maar één regel die ik ken, baby’s – „Verdomme, je moet aardig zijn.’
(Uit God Bless You, Mr. Rosewater, 1965.)
________________________________________

Een goede presentator is de natuurlijk leider

Presenteren en natuurlijk leiderschap

Een goede presentator neemt en krijgt tijdens zijn verhaal de rol van natuurlijk leider. In die rol vertrouwen we je en gaan we luisteren. Zonder deze rol heb je een probleem. Iedere groep zoekt immers altijd een natuurlijk leider. Als jij het niet bent, wordt het een ander en gaan we daar naar luisteren. Leuk of niet, zo werkt het. Speel je de rol van natuurlijk leider niet, dan blijft het onrustig in de zaal en gaat je publiek slecht luisteren/
De rol van natuurlijk leider heeft gevolgen voor jou als spreker, je hebt je er naar te gedragen. In je lichaamstaal, in je klank, in je daden en tot slot in je woorden. Een zeldzame enkeling heeft dit van nature. Macht en gezag. De meeste mensen moeten er hard voor werken en zodra ze het dan hebben, gaan veel mensen ook weer meteen in de fout. Hoogleraar psychologie Dacher Keltner heeft er een boek over geschreven en Ben Tiggelaar heeft er een mooie column aan gewijd. En even voor de goede orde, ja ik herken het verhaal, dus het geldt ook voor mij.

Zodra mensen macht verwerven, gaan velen zich misdragen. Macht beschadigt ons denken, zo blijkt. Het lijkt wel of we door onze macht een antisociale persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen. We verlaten hierdoor het pad waardoor we onze macht en gezag kregen. De kern van dit pad is aandacht voor de ander. Naarmate we belangrijker worden, verleggen we de aandacht echter naar aandacht voor onszelf. Pijnlijk en volledig contraproductief. Doordat we macht hebben, zouden we mooie dingen kunnen realiseren, maar we maken er zinloze egotripperij van. Vermijdbaar? Zeker.

Goede leiders (en presentatoren) krijgen en houden hun gezag door:

 • Empathisch gedrag, gericht op de belangen en gevoelens van anderen.
 • Vrijgevigheid. Ze delen royaal hun kennis, bezit, status, respect en netwerk.
 • Dankbaarheid. Ze zijn zich bewust van de gunfactor en van het geluk dat ze hebben en ze benoemen het ook.
 • Verbindingsgerichtheid. Ze zoeken gemeenschappelijke waarden en doelen, ze vertellen verhalen die mensen bij elkaar brengen.

Dus dit is de manier waarop je succesvol presenteert en dit is wat je kwijt kunt raken zodra je succesvol bent en het is bovendien wat je moet blijven doen om succesvol te blijven. (Ook als presentator.)

 • Vertaald naar je houding: open vriendelijke houding, neutraal, niet defensief of agressief.
 • Vertaald naar je stem: ontspannen, rustig, vriendelijk, zorgvuldig, geïnteresseerd.
 • Vertaald naar gedrag: Interactief, betrokken, sensitief.
 • Vertaald naar techniek: vragen stellen, voorbeelden geven, uitnodigen tot positieve actie.

 

 

Als presentator ben je verantwoordelijk voor je publiek

Dienend leiderschap, dienend presenteren

President Barack Obama meets with His Holiness the Dalai Lama in the Map Room of the White House, Feb. 18, 2010. (Official White House Photo by Pete Souza) This official White House photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal use printing by the subject(s) of the photograph.

Dienend leiderschap, een voorwaarde voor succes.

Als presentator heb je, als je het goed doet, de rol van natuurlijk leider.
Een natuurlijk leider is een dienend leider. Een goede presentator is dus ook een dienend presentator.

Goed presenteren is je publiek helpen, faciliteren, het voor hen mogelijk maken om iets te ontdekken. Daarentegen jezelf etaleren, dat werkt averechts, je schept afstand.

Dus, wil je succesvol presenteren? Stel je dienend op.

Hoe kan ik mijn publiek nu het beste helpen? Het is helemaal niet nodig om flink op het aambeeld te slaan, want al in je keuze voor de plaats waar je presenteert, de rust die je uitstraalt en in je houding heb je laten zien dat jij de natuurlijke leider bent. Daarna hoef je jezelf niet meer te bewijzen. Je hoeft ook niet te blazen, je beter voor te doen dan je bent, want het werkt niet. Je publiek voelt zich klein en de afstand met je publiek wordt groter, terwijl voor een optimaal contact, voor succesvolle communicatie, minimale afstand het beste werkt.
Je zelf kleiner maken werkt evenmin. Je gaat er slecht van presenteren en je doet de bijeenkomst en jezelf te kort.

Gewoon jezelf zijn als je presenteert, en dan de bescheiden variant.

Als je goed presenteert, dan heb je de rol van natuurlijk leider. Dat is een voorwaarde voor een optimale luisterbereidheid van je publiek. Deze rol speel je heel simpel volgens technische regels: Je staat op de goede plaats, in een open, neutrale houding, je wacht tot het stil is en dan zeg je zorgvuldig je eerste woorden, waaronder je kernboodschap.

 • Plaats: het natuurlijke midden.
 • Houding: open, alert, vriendelijk, zonder angst, defensie of agressie.
 • Het moment:  zodra het stil is in jezelf en bij je publiek.

Dienend presenteren, van push naar pull.

Het werkt veel beter wanneer je toehoorders jou vragen gaan stellen, dan dat jij een verhaal probeert te verkopen. Van push naar pull. Van iets of iemand opdringen naar gevraagd worden.

Andersom, wat heeft je publiek nodig? Dat is een vraag aan je publiek. Deze belangrijke vraag kun je echter niet zomaar stellen, want je moet eerst het kader aanreiken waarbinnen jij een bijdrage kunt leveren:

‘Ik weet veel van … ‘ ‘Ik kan heel goed …’ ‘Mijn onderwerp is …’ Zijn er vragen op dit gebied?

En dan luisteren, je mond houden. Want dienend presenteren is ook de stilte kunnen toelaten!

Boven dit artikel staat de enige foto die is gemaakt van een ontmoeting tussen de Dalai Lama en Obama. Grote voorbeelden. Wij zijn allemaal, op onze eigen schaal, onze eigen wereldleider.
Op een podium geef je het voorbeeld. Jij gelukkig, de zaal gelukkig. Als presentator ben je verantwoordelijk voor je publiek.