Conform AVG

Privacy

Hoe gaat Speechen.nl om met uw privacy?

Uiteraard gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met uw privacy.

De trainingen bieden een veilige omgeving, waarin mensen kwetsbaar mogen zijn.
Wij brengen daarom geen persoonlijke informatie over de deelnemers aan derden, waaronder leidinggevenden.

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en worden alleen gebruikt voor het sturen van de informatie rondom een training, eventuele vervolgaanbiedingen en onze nieuwsbrief die periodiek verschijnt. Hiervoor kunt u zich uiteraard te allen tijde weer afmelden.

Deelnemersinformatie en de bijbehorende NAW gegevens bewaren we drie jaar. Facturatiegegevens dienen we iov de Belastingdienst zeven jaar te bewaren.

Cookies enzo.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren, zodat we de website kunnen verbeteren. Deze informatie is niet tot individuele personen te herleiden.

Conform de Nederlandse wet (AVG) en de Europese Privacy wetgeving

Deze site, onze werkwijze en systemen, onze trainingen en al onze producten hebben we in het kader van de AVG opnieuw getoetst en soms ook aangescherpt conform de AVG. Voor gedetailleerde informatie over onze beveiliging en data opslag lees ons Data verwerkingsregister Speechen.

We proberen ons werk ook duurzaam, maatschappelijk verantwoord en liefdevol te laten zijn.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepstrainers, de NOBTRA. Wij onderschrijven hiermee de Ethische Gedrags Code van de NOBTRA. U kunt zich hierop beroepen. Bij onverhoopte problemen kunt u zich wenden tot de klachtencommisie van de NOBTRA. Deze onafhankelijke commissie waarborgt zorgvuldige afhandeling van een klacht, wanneer we er samen niet zijn uitgekomen.

update 15 mei 2018