Privacy

Hoe gaat Speechen.nl om met uw privacy?

Uiteraard gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met uw privacy.
De trainingen bieden een veilige omgeving, waarin mensen kwetsbaar mogen zijn. Aan het begin van een training wordt afgesproken dat de deelnemers geen persoonlijke informatie over andere deelnemers naar buiten brengen.
Wij doen dat ook nooit.
Uw gegevens worden dus niet aan derden gegeven. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het sturen van de informatie rondom een training, het maken van de factuur en het toesturen van onze CommunicatieTips per mail. Hiervoor kunt u zich uiteraard te allen tijde weer afmelden.

Hoe iemand functioneerde tijdens een training, dat hoeft u ons niet te vragen, we zeggen hier absoluut niets over.

Cookies enzo.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren, zodat we de website kunnen verbeteren. Deze informatie is niet tot individuele personen te herleiden.

Conform de Nederlandse wet.

Deze site, onze werkwijze, onze trainingen en al onze producten voldoen niet alleen aan de Nederlandse wet, we proberen ze ook duurzaam, maatschappelijk verantwoord en liefdevol te laten zijn.