Tagarchief: belang van presenteren

Mijn punt is welkom. # 24

Het nut van PowerPoint?

Kies voor puur je kernboodschap

‘Bij ons is PowerPoint verplicht’, zei een militair op een presentatietraining.
Vervolgens zei hij: ‘Dan bereiden ze het tenminste voor’.
Tja, dat is een argument.
Dialoog 160

‘Het helpt me om niets te vergeten.’
Dat is een ander argument. Natuurlijk, mensen die je moet bedanken, die wil je niet vergeten. Maar verder zijn de meeste Powerpoint presentaties veel te veel en te ingewikkeld. Bovendien val je je publiek lastig met jouw spiekbriefje. Vroeger op school was het meestal einde oefening als de leraar je spiekbriefje zag. Nu ook, want je verliest het contact met je publiek.

‘PowerPoint helpt tegen mijn spreekangst.’
Ah, dit snijdt hout. Je kunt je erachter verstoppen, inderdaad. Enige nadeel: je presentatie heeft vrijwel geen effect meer, het werkt niet zolang jij je verstopt.

PowerPoint is meestal een zwaktebod.

Krachtpunt, dat betekent PowerPoint, maar is dat wel zo? We komen voor jouw enthousiasme, jouw geloof in je verhaal. We willen jouw charisma zien, jouw echtheid. We willen een verhaal van vlees en bloed. Sheets kunnen we ook achter onze laptops lezen. We komen voor een unieke ervaring, we willen ons met de spreker verbinden. Presenteren is communiceren is verbinden is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis.

PowerPoint, de ideale verstopplek.

Als ik me verstop, en het spel heet presenteren, tja, dan klopt er iets helemaal niet. Presenteren van een verhaal,  of cijfers, of een nieuw product of plan, door een mens voor andere mensen, dat vraagt mensenwerk. Dat vraagt iemand die de moed heeft om de leiding te nemen, om ons mee te nemen om ons een goed moment te bezorgen, zodat we enthousiast naar buiten gaan.

Word een held, presenteer echt.

Okay, geen PowerPoint dus en iedereen kijkt je aan. Wat nu?

Probeer het volgende: ‘ja, mijn kernboodschap is …’

Na je kernboodschap kun je even je mond houden, dan kan iedereen je kernboodschap tot zich door laten dringen. Stel vervolgens een vraag. ‘Begrijpt iedereen deze kernboodschap?’ Zo nee, dan moet je je kernboodschap uitleggen. Zo ja, dan kun je verder met de volgende stap: ‘Is iedereen het eens met mijn kernboodschap?’ Nee, dan is het tijd voor een goede discussie. Ja, dan ben je ongeveer klaar en kun je met de uitvoering beginnen. Wel even heel goed checken of echt iedereen het met je eens is. Angst om af te wijken, dat kan spelen, of angst om tegen de spreker in te gaan. Of men overziet de gevolgen niet. Dialoog dus, contact versus zenden.

Eén kernboodschap en twee vragen en je bent klaar!
Word een held en doe het zo! Het scheelt je uren voorbereiding en het werkt duizend keer beter. Succes.

 

Roeland Schweitzer

Twitter: @speechen
Telefoon: 0343 452844

Alles is reclame

Waarom zou je beter willen presenteren?

Goede wijn … presenteert zichzelf?

Goede wijn behoeft geen krans, zo zegt het spreekwoord. Is dat wel zo? Bedoeld wordt dat informatie over goede producten, diensten en ideeën zich vanzelf verspreidt, zodat deze producten zonder reclame succesvol worden. De Mementheorie van de Engelse evolutiebioloog Richard Dawkins sluit hier bij aan. Goede wijn heeft echter wel degelijk een krans nodig. Met betere presentaties zorg je voor die krans.

Memetica als aanvulling op genetica.

Dawkins is beroemd geworden met zijn boek ‘the selfish gene’. Het is een uiteenzetting en verdieping van Darwin’s ‘survival of the fittest’ theorie. In essentie worden die diersoorten dominant en succesvol, die zich het beste weten aan te passen aan de omstandigheden door overerving van gunstige eigenschappen. Dit gebeurt via het erfelijk materiaal in onze genen, ons DNA.

Dawkins heeft het begrip ‘meme’ bedacht, als een soort van tegenwicht tegen de genen.

Een meme, afgeleid van het Griekse woord voor imitatie, mimeme, is een idee, een overtuiging, een inzicht dat door iemand wordt verkondigd. Afhankelijk van de kracht van de meme wordt deze door anderen overgenomen en ontstaat er een olievlekwerking, een spontaan lopend vuurtje. Of de meme dooft weer uit, omdat er andere, sterkere memen door te geven zijn. Het is een mooi democratisch, zichzelf permanent evaluerend mechanisme. We zeggen nu dat iets ‘viral’ gaat. Iets wordt opeens ‘trending’ of een hype. Omdat mensen het oppakken, maar ook omdat de algoritmes van de social media het oppakken.

Memen waar iedereen baat bij heeft, verspreiden zich razendsnel en vanzelf. Memen die niet worden geloofd of niet kloppen, doven uit. Onder gewijzigde omstandigheden kunnen oude memen weer tot leven komen. Iemand leest een oud boek. Wat ik nu toch gelezen heb! En daar gaat het vuurtje weer.
Memetica als aanvulling op genetica.

Een wereld zonder reclame bestaat niet.

Er zijn kanttekeningen te maken bij het memenverhaal, dat weet ook Dawkins. Het idee dat het sterkste of beste idee overleeft, werkt alleen in een wereld zonder reclame. Want het met behulp van marketingbudgetten in de wereld zetten van berichten wekt versorend. De rijkste kan de meeste reclame inzetten voor een bericht dat niet het beste hoeft te zijn.

Doordat reclame bestaat, verschuift de balans en hoeft niet meer het beste product boven te komen drijven. Een slechter product kan marktleider worden door meer of/en slimmere marketing.

Reclame heeft budget nodig, geld. Wanneer je geld bekijkt als gestold vertrouwen, dan komt het memenverhaal toch weer om de hoek kijken. Voorwaarde, lijkt me, dat geld wordt ingezet om te dienen en niet voor zelfverrijking. Bovendien is in feite alle communicatie ook reclame, voor een product, een betere wereld, de eigen toko, een imago, of voor een complexe mix hiervan.

Zodra er dus ergens reclame wordt gemaakt, voor wat dan ook, dan moet al het andere dat ook doen, om een gelijke kans op succes te behouden.

Iedere ondernemer maakt reclame, want die is enthousiast over zijn product of dienst en draagt dat uit. Reclame is begrijpelijk en in principe ook natuurlijk. De kans dat iets gaat werken zonder reclame, is vervolgens kleiner. Goed presenteren wordt zo een voorwaarde voor succes.

Toch is de Mementheorie prachtig, hoopvol ook, voor wie geen budget heeft. Maar weet wel dat je het vuurtje voortdurend moet opporren en opstoken. Het vuur moet blijven branden. Waar je aandacht aan besteedt, dat wordt sterker, waar je minder aandacht aan besteedt, dat dooft uit. Goede wijn behoeft een krans! De volgende vraag is dan ook: wat is een goede krans?

Helderheid en schoonheid.

Nu duidelijk is dat ook goede wijn een krans nodig heeft, wordt het vervolgens een prachtige uitdaging om de mooiste krans te maken.
Het gaat over succesvolle communicatie en het begint bij jezelf. Jouw presentatie. Je stem, je uitstraling. Jouw verhaal. Hiermee kun je je omgeving inspireren. Dan kun je verder gaan. Website, advertenties, brochures, beursdeelname, mailings, noem maar op.

Hoe maak ik echt goede reclame is hierbij dé grote vraag voor reclamemakers, ondernemers, beleidsmakers, politici, artiesten en self branders. Voor bijna iedereen die naar aandacht zoekt voor zijn of haar producten, diensten, ideeën. Geleidelijk aan, door heel veel ervaring wijs geworden, heb ik ontdekt dat goede reclame vooral is gebaseerd op helderheid. Helderheid over de zaak waar je voor pleit. Het geloof dat het echt een bijdrage is aan een betere wereld voor ons allemaal.

Tot slot is hele goede reclame van een betoverende schoonheid. Echt mooi is ook altijd spannend en inspirerend. Voor ons, mensen met beperkingen, is dit nog niet zo eenvoudig allemaal, maar het werkt wel!

Onze trainingen presenteren gaan hierover.

Het grote belang van presenteren.

Spreekvaardigheid, een belangrijke kwaliteit.

Het belang van goed presenteren is aanzienlijk. Een deelnemer aan een training noemde het kunnen presenteren zelfs ‘een carrière-boost’.

U presenteert altijd, op ieder moment dat u contact maakt met anderen.

U presenteert uzelf, uw organisatie, een product, een dienst, een plan. Presenteren raakt de kern van communicatie.

De meeste mensen hebben last van spreekangst.

Daarom is PowerPoint zo’n succes. Mensen verstoppen zich achter hun sheets. Goed presenteren gaat echter over Lees verder »