Klanten

Onze klanten zijn mensen aan het werk.

Sinds 2003 hebben circa 2000 mensen onze trainingen bezocht. Onze deelnemers komen uit het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en de zorg. Iedereen is van harte welkom.

Zie onze lijst van deelnemers van het afgelopen jaar.

We trainden zowel managers bij multinationals als zelfstandig professionals. De jongste deelnemer was 15, de oudste 65. Bij bijvoorbeeld de KNVB of het Eye Filmmuseum hebben we tientallen mensen geleerd om met succes te presenteren.

Beter werken doordat u beter presenteert, dat is ons doel.

U presenteert immers altijd. Uzelf, een product of dienst, een concept, en uw organisatie.

DGA’s, maatschappelijk werkers, (auto)verkopers, werkzoekenden, (tand)artsen, allochtonen, advocaten, aannemers, presentators, ingenieurs, vakbondsleden, kunstenaars, beursbemanningen, voorlichters, onderzoekers, (hoog-)leraren, ondernemers, biologen, historici, studenten, psychologen, journalisten, secretaresses, architecten, politici, uitgevers, consultants en ambtenaren.

Iedereen was en is welkom.

De mix van beroepen, sectoren en leeftijden maakt de open trainingen extra aantrekkelijk.

Een gemengde groep is bovendien een leuke afspiegeling van een willekeurig publiek, en dus een goed klankbord.
Iedereen (die werkt,) presenteert vrijwel dagelijks en kan hier veel meer kwaliteiten in ontwikkelen. Kwaliteiten waar je de rest van je leven plezier van hebt.

Meer weten? Ga naar onze trainingen.

Deelname met korting is mogelijk.

Meer deelnemers van één bedrijf: 10% korting.

Komt u met twee of drie collega’s naar dezelfde training, dan krijgen de tweede en derde deelnemer 10% korting. Het resultaat van de training neemt toe als er meer mensen van een organisatie deelnemen. Je hebt steun aan elkaar en je kunt elkaar helpen met toekomstige presentaties. Wel tegelijk inschrijven en één factuuradres.

Vanaf vier à vijf deelnemers is een incompany-training goedkoper.

Naar een training met 20% korting?

Per open training is er één deelnemer welkom, die vindt dat hij of zij het eigenlijk niet kan betalen. Dan is een korting van 20% mogelijk. U kunt hiervoor een mail sturen, waarin u uitlegt waarom u van deze kortingsregeling wilt gebruikmaken.

De factuur moet vóór de training zijn voldaan. Overigens, in het kader van bijvoorbeeld re-integratie is een presentatietraining heel nuttig en daarom is er vaak een subsidie of scholingsbudget voor. Dit kunt u zelf regelen.

Helemaal blut?

Mensen rondom bijstandsniveau zijn eveneens van harte welkom. Zij kunnen op deze pagina alle informatie vinden over aanmelding.

Workshop voor grotere groepen.

We kunnen via een workshop groepen tot ongeveer 30 mensen tegelijkertijd een aantal basisvaardigheden leren. Voorbereiding, houding, eerste woorden, opstelling, intentie.