Zonder beeld gebeurt er niks met de luisteraar

Alleen wat we zien, kunnen we onthouden.

Het belang van beeldend presenteren wordt keer op keer aangetoond. Beeldend presenteren is in feite het vertellen van (echte) verhalen. Het is geweldig om te doen en je kunt het prima leren. Beeldend presenteren is een voorwaarde voor succesvolle presentaties.

Wij mensen denken in beelden.

De neuroloog Damasio komt in zijn boek ‘Het zelf wordt zich bewust’ tot de conclusie dat wij denken in beelden, in voorstellingen. Deze beelden slaan we op, herordenen we, enzovoorts. Damasio stelt dat voorstellingen de basis zijn van wat zich in onze hersenen afspeelt. Die voorstellingen zijn neurale patronen, ‘landkaarten’ op basis van de input uit het lichaam, waaronder onze zintuigen. Dat is wat wij ‘zien’ in ons hoofd. Die beelden kunnen we opslaan en weer oproepen. Ze worden voortdurend met elkaar verbonden, vergeleken, enzovoorts.

Damasio noemt het de essentie van denken:
het verbinden van voorstellingen.

Meer informatie staat op:
http://nrcboeken.vorige.nrc.nl/interview/en-toch-is-nadenken-nodig

Zonder beeld gebeurt er niks met de luisteraar.

De taal is ook letterlijk: voorBeelden. Als mensen zich iets kunnen voorstellen, als we het kunnen zien, dan is er een beeld en wordt er ook iets opgeslagen en onthouden. Zonder beeld gebeurt er niets. Naarmate een beeld concreter is, zichtbaarder, duidelijker, kunnen we het beter onthouden.

Een beeld is een moment met een duidelijke plaats en een gebeurtenis, een handeling. Je kunt het voor je zien! De klassieke drie-eenheid van tijd, plaats en handeling.

‘Het portier sloeg dicht.’

Pats, dat is een beeld. Maar wel nog met veel vragen.

‘Het portier sloeg dicht, fototoestellen flitsten.’

Weer een beeld: celebrities in een auto. Ik zie ze zitten op de achterbank. Ah, de achterbank, alweer meer beeld. Is het een bedreigende situatie? Passagiers die niet kunnen ontsnappen?

Celebrity Mick Jagger wordt gefotografeerd zittend op een achterbank.

Celebrity Mick Jagger wordt gefotografeerd zittend op een achterbank.

Echte verhalen zijn altijd gebaseerd op echte gebeurtenissen en dus beelden. Omdat je ze voor je ziet, kun je die beelden ook tot in detail beschrijven. Wat voor auto, welke kleur? Hoe zien die mensen eruit?

Sneeuwwitje, Assepoester, Mick Jagger.

Er hangt een duidelijke naam aan een beeld. Zolang je niet in beelden vertelt, dan ‘ziet’ je publiek ook niets. Daarom komt abstracte taal niet aan. Er moeten beelden bij. Leren vertellen in beelden is leren om verhalen te vertellen. Associatief, wat je te binnen schiet is welkom, mits je goed bent voorbereid. Hierbij gaat het om intentie: ‘Ik ga er een mooi moment van maken’, en het gaat om inhoud.

Jouw unieke kennis, jouw unieke beelden. Die heb je. Je bent een indiaan op een heilige missie. Veel succes.

Veel manieren om beeldend te vertellen staan in het boek ‘De ode aan de olifant’, van mijn leraar Jac Vroemen. Aanbevolen. Uiteraard oefenen we beeldend presenteren tijdens de trainingen.

De werking van onze spiegelneuronen geeft ook de noodzaak aan van beeldend presenteren.