in zeven stappen lukt het.

Zelf een speech houden

Wat heerlijk als iemand iets zegt, even tegen zijn of haar glas tikt, een sprankelende speech houdt. Dat kun jij ook, als je je aan de spelregels houdt.

Je speech goed voorbereiden in zeven stappen lees je in zelf een speech schrijven.

Nu de uitvoering, je speech houden.

Altijd (hardop) voorbereiden.

  • Ook al bedenk je het pas kort van tevoren, bedenk waarom je iets wilt zeggen en wat je wilt zeggen. Kom dan direct met een herinnering, een anekdote, een inspirerend verhaaltje, voorbeelden. Des te concreter, des te beter. “Mag ik u even meenemen naar de zomer van …. “
  • Overleg met gastvrouw of heer, ceremoniemeester en zeg dat je graag iets wilt zeggen.
    Bespreek even het programma en jouw plek hierin. Dit helpt jou en zo is het ook meteen goed ingepast.
  • Denk er van te voren over na waar je gaat staan: namelijk zoveel mogelijk in het midden. Ga bovendien ook echt staan, ook al zijn het maar 15 mensen. Hierdoor voel je je beter, heb je meer overzicht en contact en functioneert je stem beter. Wacht even tot het stil is en iedereen met zijn aandacht bij jou is.
  • Begin niet meteen, maar wacht even tot het stil wordt en je de aandacht krijgt. Als je op de juiste plek staat, in het midden, de plek van de natuurlijk leider, dan wordt het stil, mits jij stil bent. Het is een goed plan om met het woordje ‘ja’ te beginnen. Dat schept meteen een positieve sfeer.
  • Misschien ken je niet iedereen of andersom, niet iedereen kent jou, dan is het goed om jezelf nog even voor te stellen en je kernboodschap luid en duidelijk neer te zetten. Je kernboodschap is cruciaal, wat wil je dat je publiek onthoudt? Wat wil je zeggen?
  • Beter vijf leuke, spannende minuten, dan te lang en saai. Als het niet leuk is, wat wil je dan?
  • Geef een hand, een zoen, een cadeau, ga samen een lied zingen, zorg dat er iets gebeurt.