Het belang van nederigheid

Winnaars versus verliezers

Denken in termen van winnaars en verliezers werkt volkomen averechts, niet alleen in je communicatie.
In de sport is het deel van het spel, maar daarbuiten is het een heel slecht plan. Hoe verleidelijk het ook is om overwinningen luidkeels te vieren, doe het niet. De juichende winnaar verdeelt de wereld in plaats van dat hij of zij verbindt. Als er een winnaar is, dan is er immers ook een verliezer en verliezen is vernederend. Het roept wraakgevoelens op, frustratie, woede, argwaan, achterdocht. Verliezer zijn, leidt gemakkelijk tot een heel scala aan negatieve emoties en gedrag. Zeker als een ander ook nog eens luidkeels roept dat hij of zij de winnaar is. Aangetast in je waardigheid is de stap naar onwaardig gedrag klein en de strijd gaat door.

Verbinden is een primair doel van communicatie en van presentaties. Dat kan alleen als er sprake is van gelijkwaardigheid tussen zender en ontvanger. Die gelijkwaardigheid verdwijnt zodra er in termen van winnaars en verliezers wordt gedacht. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille, zoals yin en yang. Het zal bovendien weer veranderen. De verliezers van vandaag worden de winnaars van morgen. WO II verliezer Duitsland is al lang de sterkste economie van Europa.

In een serieuze zaak hardop neergezet worden als de verliezer, dat is uiterst pijnlijk. Het is leedvermaak. De vermeende winnaar ontleent vreugde aan het verdriet van een ander. In het oudste managementboek ter wereld, de Tao Te Tjing, staat een mooie aanwijzing hierover: ‘een goede leider ziet een overwinning als een begrafenis.

Dus hou je gedeisd als je je winnaar voelt, ga de andere partij troosten en helpen, zoals de Marshall hulp na WO II. Dat troosten en helpen is overigens nog niet zo eenvoudig. In de prachtige BBC serie ’the Honourable woman’ krijgt de helpende Joodse Nessa Stein het flink voor haar kiezen. Het woord verzoening wordt door haar Palestijnse tegenpolen gezien als hoogmoedig en vernederend. De verliezer vindt dat de winnaar gemakkelijk praten heeft en is uiteraard wantrouwig want al eerder bedrogen en vernederd.

Preventief voorkomen dat er winnaars en verliezers zijn, dat is de echte opgave!
Is dat niet gelukt, dan dient een winnaar op een nederige en opbouwende wijze om te gaan met de overwinning, met vooral een luisterend oor, zoals op een begrafenis. Nederigheid als misschien wel een van de belangrijkste communicatieve en mentale vaardigheden.