Loslaten is de grootste succesfactor

Succes in je communicatie. Zeven tips.

Hoe ben je succesvol in je communicatie?
Hier valt heel veel over te zeggen. Eerst even wat voorzetten:

 1. Je verhaal moet helder zijn,
 2. Jouw motief moet helder zijn.
 3. Je verhaal moet dienend zijn,
 4. Het moet vanuit de ontvanger/klant gedacht zijn.
 5. Er moet een aanbod in zitten.
 6. Het moet evenwichtig zijn.
 7. Het moet gericht zijn op samenwerking

Toelichting op deze zeven zinnetjes vind je op www.sprankmodel.nl. Van belang is uiteraard de vraag wat succesvol is? Dat lukt wa65ff t je wilt, zo kun je het zeggen. Maar ik ken mensen die heel hard werkten, zakelijk succesvol zijn én doodongelukkig. Wat is succesvol? Dat je gelukkig bent?

Jarenlang las ik een klein boekje, gekregen van een vriend. ‘De zeven spirituele wetten van succes’ van Deepak Chopra. De auteur heeft een slechte pers, maar dit vond ik een fascinerend boekje. In eerste instantie begreep ik er weinig van, geleidelijk aan drong tot me door dat het over de totale eenheid van alles gaat waarin ik verbonden ben met al het andere. De ‘maar’ van het boekje is de paradox die er in zit. Het onmogelijke om tegelijkertijd aan al die zeven wetten te voldoen. En alles geven én eerst goed voor jezelf zorgen. En actief je toekomst in eigen hand nemen én meegaan met de stroom.

Verstoor niets
Al heel wat jaren lees ik ook in een oud Chinees boek, de Tao Te Tjing. Ook dit is een onuitputtelijke bron. Zie www.tekensvanleven.nl.  Het is het oudste managementboek ter wereld, over leiderschap en hoe te leven.  Een van de leuke lessen: met kennis kom je er niet. Studeren, dat is prima, maar om een succesvol mens te zijn, heb je ‘iets‘ anders nodig dan kennis. Een vreselijk korte samenvatting van de Tao Te Ching staat hieronder.

 1. Wees volledig toegewijd aan het leven, aan de natuur.
 2. Geniet van alles wat je doet en meemaakt.
 3. Het zachte overwint het harde.
 4. Verstoor niets.
 5. Wees rustig en onzichtbaar.
 6. Zie af van bezit.
 7. Eer je vader en je moeder.

Blijf nooit meer toeschouwer
Zowel de Christelijke, de Joodse als de Islamitische cultuur bieden ons de tien geboden. Er zit wat variatie in, maar ook dit kun je zien als een oud systeem om succesvol, in vrede, gelukkig, te leven. Ontroerend vond ik dat onlangs een overlevende van Auschwitz er een elfde gebod aan toevoegde. ‘Blijf nooit, maar dan ook helemaal nooit meer toeschouwer.’ Ik ken dat ook, te lang toekijken, nu even niet denken, niets doen, want wat kan ik eraan doen? In die zin heb ik een soort van respect voor de jongeren die naar oorlogsgebieden trekken. Ze nemen de verkeerde afslag, oorlog, maar het zijn wel dappere kinderen die voor hun romantische idealen gaan. Als mannen van boven de 40 voor de afslag oorlog kiezen, ja dan wordt het een ander verhaal en heel moeilijk.

Zeven tips voor succes in je communicatie.
Zo heet dit artikel. Maar alras verschoof het onderwerp naar gelukkig zijn en in vrede goed je werk doen.Succes in je communicatie is misschien ook minder lawaai en meer stilte. Ooit formuleerde ik 23 succesfactoren. http://www.communicatiemodel.nl/succesvolle_communicatie.htm

Die vallen overigens nog wel te clusteren, maar duidelijk is dat je zelden aan al de voorwaarden tegelijkertijd kunt voldoen. Geruststellend? Wat als iedereen succes heeft? Is het een relatief begrip, succes in vergelijking met anderen die minder succes hebben.  Succes is ook bedreigend. Daarna kan het alleen maar minder worden. Succes trekt afgunst aan en rovers. Moet je wel succesvol zijn? Jazeker, maar wel op de achtergrond. Een paar aanwijzingen verdienen een toelichting.

Verstoor niets.

Dat is een lastige, niets verstoren. Als je je voet ergens neer zet, verstoor je een microwereld.  Als het hard waait, breekt een tak van een boom. Als ik meega met de stroom, geen geweld gebruik, niets forceer, dan kom ik met weinig inspanning een heel eind. Als ik daarentegen wel dingen forceer, dan roep ik evenredig veel weerstand op en moet ik daar mijn energie aan besteden. Toegewijd en rustig verdergaan is er dan niet meer bij.

Afzien van bezit.

Hmm, dat roepen wel meer heiligen, maar iedereen wil een IPhone. Economische vooruitgang is gebaseerd op groei. Misschien is het niet najagen van bezit al genoeg, je er niet aan hechten. Het zijn maar spullen.

Eer je vader en je moeder.

Dat deed ik helemaal niet, tot ik begreep dat ik er zonder hen niet eens was. Je kunt je tegen je ouders afzetten, maar je komt pas tot rust, tot wijsheid en goede communicatie als je je bronnen respecteert, als je begrijpt van waaruit je handelt. Als je begrijpt dat zij in jou voortleven.

Bewaak de balans.

Positief denken helpt, maar dromen is niet genoeg. Er moet iets gebeuren en je dromen moeten een zekere mate van realisme hebben. Toch is het verrassend hoe je je kaders (een dubbeltje wordt nooit een kwartje) op kunt rekken. Voorbeelden te over. Veel plezier. Een vrij recent onderzoek over het nut van positieve gedachten toont dit overduidelijk aan:

http://www.nytimes.com/2014/10/26/opinion/sunday/the-problem-with-positive-thinking.html

Loslaten

Succes is relatief. Een miljoen? Twee miljoen? Gelukkig is gelukkig. Als je denkt dat je tevreden bent, dan ben je tevreden. Het loslaten van het vergelijken en van het meten kan wel eens de grootste factor in het spel zijn. Het loslaten van ambities helpt ook. Accepteren dat het okay is, zo.

Kleine stapjes.

Zo goed mogelijk, linksom, rechtsom, iedere dag iets beter, iedere dag iets meer, hele kleine stapjes vooruit, soms ook weer een stapje terug, maar je gaat door, want je hebt maar één doel, je talent optimaal ontwikkelen en inzetten voor onze prachtige wereld. Dan gaat succes niet meer over je bankrekening, maar over oneindig gelukkig zijn. Die bankrekening komt misschien nooit, maar je hebt wel geleefd, iedere avond ben je tevreden in slaap gevallen. Alles geprobeerd, geholpen wat je helpen kon, meer kun je niet doen.

Tot slot een overduidelijke illustratie. Zo simpel is het.

10 bewezen succesfactoren voor een gelukkig leven

10 bewezen succesfactoren voor een gelukkig leven