Uitgangspunten voor je presentatie

Waarom presenteer je wat en hoe?

  1. Waarom wil ik iets zeggen? Intentie.
  2. Wat wil ik zeggen? Kernboodschap.
  3. Hoe zeg ik het? Woordkeuze / publieksafstemming.
  4. Hoe klinkt het? Gevoel. Stemexpressie.
  5. Hoe ziet het eruit? Lichaamstaal en beeld.

De presentatietrainingen van Speechen.nl gaan over deze vijf kerngebieden.

Ad 1. Waarom wil ik iets zeggen? Intentie.

Intentie stijgt boven het concrete uit. Mijn intentie is bijvoorbeeld: ik wil bijdragen aan betere samenwerking. Concreet doe ik dit door mensen te leren beter te presenteren.

Ad 2. Wat wil ik zeggen? Kernboodschap.

Je kernboodschap goed voor ogen hebben, anders gaat je verhaal alle kanten op. Mijn kernboodschap? Beter presenteren leer je door beter te luisteren. In dit kader mag ik u een gevleugelde zin onder trainers niet onthouden:
‘Een trainer traint wat hij of zij zelf het hardste nodig heeft.’

Ad 3. Hoe zeg ik het? Woordkeuze.

Een positieve benadering is belangrijk. Maar ook een eerlijke benadering. Een gouden regel luidt: klaag en zeur niet.  Begin met het simpele woord ‘ja’ en spreek vanuit eigen ervaring. En kijk en luister naar je publiek. Van tevoren, maar ook tijdens je presentatie. Wie zijn het, wat weten ze al, wat willen ze weten?

Ad 4. Hoe klinkt het? Gevoel.

C’est le ton qui fait la musique, aldus de Fransen. De toon maakt de muziek. Gevoelig, open en helder, dat zijn voorwaarden voor succes. Stemexpressie is hierbij een geweldige weg.

Ad 5. Hoe ziet het eruit? Lichaamstaal en je show.

Bij een verschil in boodschap tussen je woorden en je lichaamstaal, geloven we je lichaamstaal. Roep je: ‘ik ben niet bang’ en zien we een gesloten houding, dan denken we toch dat je bang bent. Bovendien wil je publiek vooral ook iets uitgebeeld zien. Als we iets voor ons zien, begrijpen we het. Ons denken is het permanent (her)ordenen van opgeslagen beelden! Zien we het niet voor ons, dan begrijpen we het niet.

Deze vijf kerngebieden van het presenteren vormen de basis van de trainingen die we geven.