leren als een permanent proces

Leermodel van Kolb

Het ervaringsgericht leren uit onze trainingen gebeurt volgens het Leermodel van Kolb. Het bestaat uit vier fases, door ons praktisch afgekort tot W.E.R.K.

Waarnemen, Ervaren, Reflecteren, Kadreren. 

Het model is een permanente cyclus, telkens komt er nieuwe ervaring en kennis bij en begint de cyclus overnieuw.

Het begint meestal met waarneming. Een kind kijkt naar de ouders als voorbeeld. Een trainer doet iets voor.

Je kunt ook beginnen met een ervaring. Je doet iets, je maakt iets mee. Het gaat om het experiment en de ervaring. Misschien ga je vervolgens op zoek naar aanvullende informatie, kadervorming, Je kunt er met anderen over praten, een vorm van reflectie en misschien ga je ook kijken hoe anderen het doen.
In een goede leeromgeving worden de stappen uit het Leermodel van Kolb consequent gemaakt en aangereikt. De trainer doet het kort voor, daarna ga je zelf experimenteren, je bespreekt je ervaring en krijgt feedback en de trainer reikt aanvullende kennis, oefeningen en kader aan, zodat je een volgende stap kunt maken.

De vier fasen uit het leermodel van Kolb volgen elkaar logisch op: als je iets meemaakt (ervaring), dan heb je het gevoeld. De reflectie, het overdenken en de feedback, leidt tot verdieping en biedt de mogelijkheid om de ervaring in een ruimer kader te plaatsen. Hierdoor kun je dwarsverbanden aanbrengen, verdiepen en verankeren. Klaar voor de volgende stap.

Het klassieke schoolse leermodel is vooral gebaseerd op kennisoverdracht. Denk aan de leraar die voor de klas dingen uitlegt. Zo willen wij niet werken, wij gaan echt voor ervaringsgericht leren. Schools klassikaal onderwijs biedt vaak weinig ruimte voor reflectie en de waarneming, het zien van praktijktoepassingen, ontbreekt ook vaak. In musea zie je steeds meer belevenis, uitgebeelde scenes. Nagespeelde veldslagen in zo authentiek mogelijke setting en locatie dragen bij aan ervaring, reflectie en kader. Kortom er ontstaat niet alleen veel meer begrip, maar ook gevoel met de gebeurtenis. Zonder gevoel kan kennis slecht worden opgenomen. Daarom dat goede vertellers op scholen zo belangrijk zijn, zij reiken het gevoel aan.

Het leermodel van Kolb vertaalt zich ook in diversiteit van het lesaanbod, visueel, auditief, tactiel en reflectief met een boek om het na te lezen, met tijd tussen de trainingsdagen om alles een plek te geven en veel anekdotische verhalen rondom de ervaring waardoor bedding ontstaat.

Het leermodel van Kolb is afkomstig van David Kolb (1939),een Amerikaans sociaal psycholoog.
Hij onderscheidt ook vier leerstijlen. Dromer, doener, denker en beslisser.

Deze leerstijlen combineren telkens twee van de elementen uit leermodel,

  • Dromer: Ervaren en reflecteren
  • Denker: Reflecteren en kadreren
  • Doener: Ervaren en Waarnemen
  • Beslisser: Kadreren en ervaren

Een wetenschappelijke onderbouwing van het model ontbreekt, zo luidt de kritiek. Wij zien in de praktijk van honderden trainingen dat de cirkel WERK ook echt werkt. Tegelijkertijd gebruiken we ook andere uitgangspunten, zoals een (kleine) stap voor stap benadering en een volledige keuze voor safety first. Ook ons Sprankmodel maakt deel uit van onze leermethodiek.

https://nl.wikipedia.org/wiki/David_Kolb

Spiegelneuronen en hun belang voor je presentatie