Het communicatiemodel van Schultz van Thun

Communicatie is meer dan de feiten

De Duitse hoogleraar psychologie Friedemann Schulz von Thun is psycholoog en expert in interpersoonlijke communicatie en intrapersoonlijke communicatie. Een van zijn modellen is bekend geworden als het communicatiemodel van Schultz von Thun.

Iedere boodschap kan worden ontleed in vier aspecten:

  • Het expressieve aspect: de emotionele lading van de woorden.
  • Het zakelijke aspect: de letterlijke inhoud, de feitelijke mededeling.
  • Het appellerende aspect: het doel van de mededeling.
  • Het relationele aspect: over de verhouding tussen zender en ontvanger.

Expressie: De Corona crisis is heftig en het gaat lang duren.
Zakelijk: Anderhalve meter en geen groepen, kroegen, scholen, uitjes.
Appellerend: Hou je eraan, in ieders belang.
Relationeel: Mensen, let een beetje op elkaar.

 

Als er expressief iets heel anders wordt gezegd dan de zakelijke mededeling, dan is het zakelijke aspect niet van belang.
Neem het zinnetje ‘Wat ben jij leuk.’ Dit betekent het tegendeel als het de reactie is van iemand waarmee een flauwe grap is uitgehaald. In mimiek en lichaamstaal wordt dan een heel andere boodschap gegeven: ‘Wat flauw.’
Sarcastisch, cynisch of humoristisch taalgebruik is voor veel mensen moeilijk te volgen. Zij herkennen vooral de zakelijke boodschap omdat andere aspecten minder helder zijn en niet iedereen hier even goede antennes voor heeft.