Van medewerker naar samenwerker

Teamtraining: Beter communiceren

Doelgroep
Deze teamtraining is een pittige communicatietraining voor teams, business units, afdelingen en individuen die goed in teams willen werken.

Doel
Van werknemers echte samenwerkers maken, vanuit ieders individuele kracht en talent.
Betrokken teamspelers, in flow, stevig, met de voeten op de grond.
Dé sleutel is goede communicatie. Naar jezelf en naar de ander.

Wat
Communicatietraining van twee dagen met minimaal een week tussentijd voor reflectie. De training bestaat uit oefenen, ontdekken, verwerken en dan de volgende stap. Praktisch en effectief. De trainingen zijn fysiek, levendig en speels, het gaat ook over houding, lichaamstaal en stemgebruik.

Hoe
De training zit vol verrassende, uitdagende, inzichtgevende, en stimulerende oefeningen. Oefening, gespreksronde, oefening, gespreksronde. Leren door doen. Waarnemen, ervaren, reflecteren en kennis aangereikt krijgen volgens het leermodel van Kolb.

Resultaat
Deze teamtraining levert een organisatie betere luisteraars op, samenwerkers vanuit een grotere betrokkenheid. Minder afhankelijk en meer vanuit de eigen kracht stimulerend en inspirerend. De deelnemer leert om zo te communiceren dat er vanzelfsprekend, natuurlijk en optimaal wordt samengewerkt.

Programma
Dag 1: De moed ontwikkelen om te vertellen wat je te vertellen hebt, positief deelnemen.
Dag 2: De ander ondersteunen in zijn of haar communicatie, zodat iedereen optimaal gaat bijdragen.

 • Programma-onderdelen
  Story telling
  Lichaamstaal en stemgebruik
  Aanwezigheid
  Luisteren
  Beweging in je communicatie.
  Oefenen in samen communiceren
  Bouwen aan samenwerkende, duurzame relaties

Trainers
Roeland Schweitzer, Bente Jonker, Majlis Schweitzer, allen met ruime ervaring als trainer in organisaties, bij overheden, bedrijfsleven, zorg en onderwijs. We reiken je een spiegel aan, brengen je technieken en geven je inzicht en moed.

Op weg naar een DreamTeam
Een solidair team, dat op elkaar vertrouwt, elkaar stimuleert en inspireert en gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt voor een optimaal resultaat. Ja, wij gaan er voor!

Individueel resultaat
Je wordt je bewust van je kracht en je valkuilen. Je begrijpt beter hoe anderen jou zien. Je wordt je bewust van niet kloppende aannames en overtuigingen.Je oefent manieren waardoor jij en je team  beter in beeld komen zodat er meer samenwerking ontstaat. Je ontdekt de enorme winst van echt naar elkaar luisteren, niet alleen naar de woorden, maar vooral naar het gevoel en de betekenis achter de woorden.
Dit vraagt om inzicht in jouw werkelijke drijfveren en die van de ander. Het vraagt om acceptatie van jezelf en van de ander. Pas dan kun je vaste patronen loslaten en nieuwe wegen toelaten.

Kerngegevens over deze training
Communicatietraining van twee dagen met (minimaal) 1 week tussentijd.
Beschikbaar als teamtraining in-company, datum en plaats in overleg.
Maximum 20 deelnemers, minimum 10.
Twee trainers.

Aanbod voor teams: Twee dagen training voor: € 3900,- excl 21% btw
Neem contact op voor kennismaking en overleg  0343 452844 info@speechen.nl