Tagarchief: opbouw presentatie

Klopt je presentatie?

Wat betekent presenteren?

We hebben dit heel vaak aan mensen gevraagd.
Wat betekent presenteren?

‘Dat je boodschap goed overkomt.’ ‘Verstaanbaar.’ ‘Iets uitleggen.’ ‘Je verhaal duidelijk maken.’

Goed presenteren betekent veel meer dan even wat sheets laten zien.

Een presentatie is inderdaad ‘iets’ laten zien, ‘iets’ aanbieden. Hier moet meteen bij: aan een ander.

‘Iets’ laten zien aan anderen.

Dan moeten die anderen er wel zijn en die anderen moeten jouw ‘iets’ willen en ook kunnen zien. Voor deze voorwaarden ben jij, als presentator min of meer en in ieder geval mede-verantwoordelijk.

Wat is er nodig om een presentatie te willen zien?
Interesse, nieuwsgierigheid, vertrouwen. Het moet veilig zijn, anders willen we weg en gaat het niet goed met ons vermogen om te luisteren.

Je moet het dus eerst veilig maken. Hoe doe je dat? Hoe maak je het veilig voor je publiek? Herkenbare anekdotes helpen, milde humor helpt, vragen aan je publiek helpen, uitleg van het waarom van deze presentatie. Er zijn allerlei manieren om het veilig te maken.

Als het veilig is, dan willen we luisteren naar je presentatie. Maar kunnen we je wel verstaan? Is het duidelijk?

Zo kent een goede presentatie een aantal stappen of fases die nodig zijn om je verhaal goed te laten landen.

Om te beginnen zijn er een aantal basale presentatie-modellen:
Kernboodschap, Uitleg, Kernboodschap is het eenvoudgste model.

 

Probleem, analyse, oplossing.

Verleden, heden, toekomst.

Ene kant, andere kant, conclusie.

Je kunt ook presenteren vanuit vier kernvragen.

 • Waarom? Waarom hou jij dit verhaal? Nadruk op jij en specifiek dit. Wat zit er voor jezelf in? Motief, maar ook intentie. Waarom ben je hier?
  Wat kom je brengen? De inhoud, maar ook: wat zit er in voor je publiek.
 • Hoe werkt het? Hoe moet het? De uitleg, de handelingen, het plan.
 • Waartoe? Wat gaat het opleveren, wat kun je er allemaal mee? Groter perspectief.

En je kunt je presentatie opbouwen doordat je de verschillende stappen goed invult.

1 Welkomstfase. Welkom, contact leggen, pareltje, herkenning, kernboodschap, voorstellen.

2 Oriëntatiefase. Afkadering, we zijn hier en nu op deze plek, en het gaat hierover. Het gaat niet over …, hier blijven we binnen. Deze ruimte, jouw plek. Historisch perspectief, waar komt dit verhaal vandaan, wat is er aan andere relevante info? Kader.

3 Informatiefase. De feitelijke inhoud van je verhaal.

4 Contractfase. Afspraken, hoe gaan we hier mee verder, verwachtingen, wie gaat wat doen.

5 Verwerkingsfase. Oefenen, herhalen, samenvatten, vragenronde, uitwerken, voltooien.

6 Afrondingsfase. Oogsten, ontspanning, succes vieren, bedanken, afscheid nemen.

Het woord presenteren heeft het woord present in zich. Aanwezig, niet in je hoofd, niet in je sheets, maar in de zaal bij jezelf en je publiek, aanwezig in het hier en nu.

Het Engelse woord ‘present’ betekent cadeau. Dat is geen toeval. Welk cadeau breng jij? Dit is een belangrijke vraag, want wat gebeurt er met je houding en je gevoel, als je een mooi cadeau komt brengen? Die houding, dat gevoel, daar wordt je publiek blij van en jij ook.

Je komt dus iets brengen, iets laten zien, iets moois, iets wat raakt.

 

Kernboodschap, uitleg, kernboodschap

Hoe bouw ik een presentatie op?

Hoe begin je? Dat is één, de eerste klap is immers een daalder waard.
Hoe ga je vervolgens verder?
Hoe bouw ik mijn presentatie op?

Begin positief, bijvoorbeeld met het woordje ‘ja’, gevolgd door een anekdote, een concreet voorbeeld, iets wat je recent hebt meegemaakt. Vertel zo beeldend mogelijk. Neem ons (en jezelf) mee naar de plek waar het verhaal zich afspeelt. Wat gebeurde er?

Kom daarna met je kernboodschap. Dat is wat we moeten onthouden.
Ga je kernboodschap vervolgens uitleggen. Waarom zeg je dit?
Stappen hierbij zijn: verleden, heden, toekomst of probleem, analyse, oplossing.

Een goed verhaal bevat pathos, ethos en logos.

 • Pathos van empathie, medeleven, begrip, emotie, gevoel.
 • Ethos van ethiek. Wat draagt je verhaal bij?
 • Logos. Je verhaal moet ook logisch zijn, inhoudelijk moet het kloppen.

Trouwens, misschien moet je jezelf ook voorstellen. Wie ben je? Waarom houd jij dit verhaal?

Zodra je je kernboodschap hebt uitgelegd, kun je informeren of je publiek je begrijpt en het er mee eens is. Tijd voor interactie, dialoog en discussie. Zijn er vragen?

Samenvatting.  Altijd goed om regelmatig samen te (laten) vatten, wat er besproken is.

Sluit je presentatie af met je kernboodschap. Dit is wat de mensen in ieder geval moeten onthouden en zo is de cirkel rond. Je publiek begrijpt dat je klaar bent en dikke kans dat ze applaudisseren.

In essentie is de volgorde: kernboodschap, uitleg, kernboodschap, K.U.K.

Om je verhaal levendig te maken kun je er het beste veel voorbeelden aan toevoegen. Verhalen uit je praktijk, gewoon wat je meemaakt. Des te concreter, des te beter.

Een goede presentatie heeft nauwelijks sheets nodig. De spreker vertelt de beelden. We komen voor een enthousiast verhaal, uitgesproken door een echt mens. We willen het vuur in je ogen zien, jouw geloof in jouw verhaal. Dat is de magie van een goede presentatie.

In schema

 • Anekdote
 • Kernboodschap
 • Voorstellen
 • Uitleg
 • Interactie/ vragen
 • Samenvatting
 • Kernboodschap

Lengte?

Een goed verhaal hoeft niet lang te zijn. Beter vijf spannende en mooie minuten dan tien saaie. Goed presenteren is een kunst. Na een minuut of acht zakt de aandacht van je publiek al weg, tenzij je actie onderneemt. Een verrassende wending, interactie met de zaal.
Langer dan een kwartier, twintig minuten, dat is voor profs, getrainde sprekers met ervaring. Begin klein.

Voorbereiden? Hardop repeteren!

Goed voorbereiden is de helft van het werk.
Lees het blog over fysiek, mentaal en inhoudelijk voorbereiden.
Repeteer in ieder geval hardop. Dit doen alle profs.

Is dit alles voor een goede presentatie?

Ja, dit is de kale uitleg. Er is nog veel meer, maar dan wordt het direct een stuk ingewikkelder.
Ter illustratie een paar aspecten:

 • Het moet veilig zijn, voor je publiek en vooral ook voor jezelf. Hoe doe je dat?
 • Een goede presentator beschikt over natuurlijk leiderschap. Hoe krijg je dat voor elkaar?
 • Voor succesvolle communicatie is gelijkwaardigheid nodig. Hoe realiseer je gelijkwaardigheid?
 • Een goede speech heeft een ritme, een cadans. Herhaling helpt, net als in muziek.
 • Uit het hoofd of van papier? Beide. Goed voorbereid én improviseren, dan wordt het levendig.
 • Filmpjes, powerpoint, prezi. Soms nuttig en goed. Leer eerst zonder, dan kun je het ook met.
 • Je lichaamstaal en je klank vertellen het echte verhaal. Hoe krijg je hier vat op?
 • Je verhaal moet sprankelen. Het gaat om de juiste energie in je presentatie.

Al deze onderwerpen komen aan bod in onze presentatietraining “Goed leren presenteren”.

Goede presentaties bevatten ook rituele aspecten

De kracht van rituelen in je presentatie


Goede presentaties bevatten altijd rituele componenten.

Een speech beginnen met welkom, met het bedanken van organisatie of eerdere sprekers, beginnen met een grapje / pareltje, eindigen met een buiging voor het applaus en bijvoorbeeld ook herhalingen in je verhaal. Aan de ene kant zijn het technieken om je presentatie te verbeteren en anderzijds bevatten deze elementen van je presentatie ook rituele componenten. Je kunt het (in verhouding) vergelijken met een kerkdienst. Zo’n door herhaling opgebouwde, in een min of meer vaste volgorde gepresenteerde bijeenkomst zit vol met communicatie-rituelen.

Wat zijn dat, communicatie-rituelen. Eigenlijk kun je zeggen alle vaste patronen in je communicatie. Goedemorgen zeggen, dat heeft een ritueel aspect. Een praatje over het weer. Het elkaar een hand geven. De vaste opbouw van dit artikel, inleiding, kernthema, uitleg en tot slot concrete vertaling, zelfs dat kun je een ritueel noemen. De voordelen van rituelen zijn duidelijk. Door de vaste structuur weet je wat je kunt verwachten. Het is overzichtelijk, biedt zekerheid en geeft rust. Nadelen zijn er ook, het beperkt in oorspronkelijkheid en verrassingsmogelijkheden en het kan een leeg cliché worden. Dan werkt een ritueel niet meer zo goed. Bewust beleven maakt en ritueel sterker, maar zelfs onbewust beleven heeft een functie. En nog steeds biedt een uitgehold ritueel structuur, dus houvast. Rust en veiligheid, het zijn basisvoorwaarden voor een klimaat waarin succesvolle communicatie mogelijk is.

Rituelen hebben ook een functie voor je eigen functioneren een vorm van zelfcommunicatie. Zoals je bureau opruimen voordat je aan het werk gaat. Maar dat kan ook een vorm van fnuikend uitstelgedrag zijn. Voetballers die het veld oplopen en en kruisje slaan. Het betekent zoiets als geef mij kracht. Even een moment voor jezelf nemen voordat je begint te presenteren. Dat probeer ik en dan denk ik nog even na over mijn intentie, mijn kernboodschap, wat ik ga doen. Dit ritueel is voor mij heel functioneel, maar ook echt en ritueel ter acceptatie van de situatie. Loslaten van wat speelde en concentratie op het moment.

Jij en ik kunnen in onze presentaties ook rituelen aanbrengen, waardoor onze presentaties soepeler en misschien ook duidelijker worden. Met het risico van slaapverwekkend, daar moeten we alert op blijven. Niet meteen ter zake komen, maar eerst wat koetjes en kalfjes uitwisselen, dat heeft een rituele functie, maar het kan niet op de automatische piloot.

De functie van gestructureerde herhaling is groot. Het vaste tijdstip van het journaal bijvoorbeeld draagt bij aan de gezaghebbendheid, het inleidende muziekje is een ritueel ter herkenning. Herhaling en herkenning zijn kernelementen bij rituelen. De eerste keer dat iets spontaan gebeurt, is het nog geen ritueel, maar kan het wel zo goed blijken dat het voor herhaling vatbaar is en gaandeweg een ritueel wordt. Herhaling heeft ook een retorische functie, denk aan het almaar sterker wordende ‘I have dream’ uit de speech van Martin Luther King.

In een goede presentatie geef je globaal twee-derde bevestiging en erkenning en een-derde nieuwe informatie. anders loop je te ver voor de troepen uit en overspoel je je toehoorders zodat ze afhaken.

Rituelen bevatten een spirituele component. Een kaarsje opsteken voor een zieke of dode bijvoorbeeld. Maar ook structureel in een vergadering even stil staan bij zieken of overledenen. Zo heeft ook het beginnen met een quote of een gedicht een inhoudelijke en rituele component. Het geeft verdieping aan de gebeurtenis.

Samen buigen, elkaars hand even vasthouden, een moment stil zijn. Het klinkt misschien ver weg van de dagelijkse praktijk, maar in Japan en China buigen ze voortdurend. Dodenherdenking is een jaarlijks terugkerend ritueel. Militairen zijn heel veel met rituelen bezig. Een doop van een kind is ook een ritueel. Alles rondom leven en dood zit vol rituelen en het leven is leven en dood. Rituelen gaan in deze technologische samenleving belangrijker worden, zoals de knuffels bij een ernstig ongeluk,en de monumentjes langs wegen. Het onbegrijpelijke en het kwaad bezweren, onze angst voor de dood, een tegenwicht proberen te bieden met een liefdevol gebaar.

6 tips

1 Breng vaste structuren aan in je communicatie. Herhaling, in het moment van je communicatie, de plaats en de vorm. Rituelen bouwen zich op in de tijd, zolang ze vitaal zijn.

2 Breng zorgvuldigheid en behoedzaamheid aan in je taal. Hierdoor krijgen woorden, gebeurtenissen en handelingen een sterkere lading die leidt tot beter luisteren.

3 Gebruik stiltes. Dit voelt misschien ongemakkelijk, maar is uiterst waardevol voor verdieping, bezinning. Stilte inzetten kun je heel goed leren, gewoon door het telkens even te proberen. Nu bijvoorbeeld.

4 Organiseer je openingen en afsluitingen van bijeenkomsten zorgvuldig en betekenisvol. Dit verbindt de deelnemers.

5 Zoek historisch perspectief. Hoe zat het vroeger? Hoe deed men dit vroeger?

6 Wees consequent. Herhaal en behoud wat je goed vindt en laat de rest los.

Hoe bouw je een presentatie op?

Tien modellen voor je presentatie.

We krijgen vaak vragen over de opbouw van een presentatie.
Hoe begin je? Hoe ga je verder? Hoe bouw je je verhaal op?

Begin, los van onderstaande presentatieschema’s, met een kleine anekdote om het ijs te breken, een klein mooi verhaaltje, waar je net aan moest denken. Het helpt vervolgens om een van onderstaande schema’s te gebruiken, of een combinatie hiervan.

De eerste twee modellen hieronder spreken voor zich. Een goed verhaal bevat ook plezier en gevoel (buik, hart, pathos, denk aan empathie). Belangrijk is het beantwoorden van de ‘why’ vraag, jouw motief. Vertel waarom je dit verhaal houdt, niet omdat je gevraagd bent, ohh ijdelheid, maar omdat je er in gelooft, omdat het een oplossing is, omdat het helpt, omdat je dingen hebt ontdekt en geleerd.

 • Een goed verhaal brengt magie in de lucht, spiritualiteit en universele helderheid.
 • Jouw en mijn verhaal en onze verlangens behoren aan bod te komen.
 • Een presentatie moet ook nog evenwichtig zijn, fysiek en mentaal. Lengte, spanning, uitdaging.
 • Bovendien moet je verhaal hoop bieden en gericht zijn op samenwerking.
 • Tot slot is enthousiasme een voorwaarde voor succes.

Dat is heel wat heh! Maak je geen zorgen, echt enthousiasme doet wonderen. Geloof in je verhaal!
Geweldig om er over te mogen vertellen! Iedere keer beter.
En paradoxaal genoeg geldt ook nog eens: less is more, kort en krachtig is het beste.

Tien modellen

 1. Verleden, heden, toekomst.
 2. Probleem, analyse, oplossing.
 3. Kernboodschap, motivatie, kernboodschap.
 4. Hoofd, hart, buik. Vergelijkbaar met:
 5. Logos, ethos, pathos. (Plato)
 6. Schoonheid, ethiek, spiritualiteit. (Kierkegaard)
 7. Het Sprankmodel voor communicatie.

Het sprankmodel voor communicatie leidt tot duurzame communicatie

 

 

 

 

8. Waarom, wat, hoe, waartoe.
9. Een journalistieke variant: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.
10. Oriëntatie, introductie, kernverhaal, toepassing, vervolg/call to action.

Realiseer je bovendien dat je de modellen kunt mixen en dat de meeste presentaties ook een mix zijn. In alle modellen horen bovendien regelmatige samenvattingen.

Verder lezen: 15 presentatietips

Volg ons op twitter via @speechen.nl