Tagarchief: communicatie

Het communicatiemodel van Schultz van Thun

Communicatie is meer dan de feiten

De Duitse hoogleraar psychologie Friedemann Schulz von Thun is psycholoog en expert in interpersoonlijke communicatie en intrapersoonlijke communicatie. Een van zijn modellen is bekend geworden als het communicatiemodel van Schultz von Thun.

Iedere boodschap kan worden ontleed in vier aspecten:

 • Het expressieve aspect: de emotionele lading van de woorden.
 • Het zakelijke aspect: de letterlijke inhoud, de feitelijke mededeling.
 • Het appellerende aspect: het doel van de mededeling.
 • Het relationele aspect: over de verhouding tussen zender en ontvanger.

Expressie: De Corona crisis is heftig en het gaat lang duren.
Zakelijk: Anderhalve meter en geen groepen, kroegen, scholen, uitjes.
Appellerend: Hou je eraan, in ieders belang.
Relationeel: Mensen, let een beetje op elkaar.

 

Als er expressief iets heel anders wordt gezegd dan de zakelijke mededeling, dan is het zakelijke aspect niet van belang.
Neem het zinnetje ‘Wat ben jij leuk.’ Dit betekent het tegendeel als het de reactie is van iemand waarmee een flauwe grap is uitgehaald. In mimiek en lichaamstaal wordt dan een heel andere boodschap gegeven: ‘Wat flauw.’
Sarcastisch, cynisch of humoristisch taalgebruik is voor veel mensen moeilijk te volgen. Zij herkennen vooral de zakelijke boodschap omdat andere aspecten minder helder zijn en niet iedereen hier even goede antennes voor heeft.

Communicerende vaten, het binnenvat en buitenvat

Hoe werkt onze communicatie?

In zekere zin is communicatie simpel. Input en output. Er komt informatie binnen, via onze zintuigen, en er gaat informatie uit, via onze zintuigen. Mond, lichaamstaal (houding, handen), geur (feromonen). En, anno nu, ook via onze toetsenborden en smartphones. Maar hoe werkt communicatie nou echt?

Je kunt hier op allerlei manieren naar kijken. Technisch (zender-ontvanger en definitie: communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis), spiritueel (communicatie is liefde), chemisch, filosofisch, psychologisch en sociologisch.

Communicatie in / met onze indrukwekkende binnenwereld

Alle binnenkomende informatie verwerken wij via ons brein. Honderd miljard hersencellen met soms wel tienduizend onderlinge verbindingen proberen de binnenkomende informatie te duiden, desgewenst op te slaan en reactiepatronen te formuleren zoals een spier die aanspant of een antwoord dat je geeft.

In ons hoofd is enorm veel opgeslagen van wat we eerder hebben meegemaakt. Indrukken uit de eerste jaren van ons leven zijn hierbij leidend. Dit is wat we kennen. Wat we niet kennen, dat kunnen we niet goed een plek geven. We zien het haast niet omdat we niet weten waar we moeten kijken of wat we kunnen zien. We kunnen het niet herkennen en niet duiden. Daarom is veranderen ook zo moeilijk. Nieuwe informatie is niet op voorhand belangrijk. Een gelezen berichtje stelt niets voor op het totaal aan opgeslagen indrukken dat er al is. Je moet je hoofd echt trainen om nieuwe informatie te onthouden. Een persoonlijk bericht van of over iemand die je kent, dat kun je gemakkelijker onthouden. Voorbeeld anno 2019. Wie is de opvolger van Angela Merkel als partijleider van de CDU? De naam van deze vrouw  is bekend, maar die naam zegt ons nog niets. Zij moet nog vaker in beeld komen, samen met andere Europese politici, ontstaat er een beeld. Geleidelijk aan dringt door: onthouden die naam.

In ons hoofd zijn honderden gelijktijdige discussies en afwegingen gaande. Wat wil ik nu gaan doen, wat ga ik zeggen? Hoe is het gekomen? Hoe verder? Waarheen? Planning, angsten, levenskrachten, alles duwt en trekt en uit dit complexe geheel komt een acterend mens tevoorschijn. Wat een wonder. Meestal gaat het allemaal goed, maar je kunt ook bedenken dat het geheel een verkeerde koers inslaat. Ons drukke hoofd.

Communicatie in / met onze indrukwekkende buitenwereld

Tegelijkertijd zijn we permanent en net zo veelzijdig verbonden met een net zo complexe buitenwereld. Wat je ziet als je om je heen kijkt, maar ook alle mensen waar je aan moet denken of waar je mee in contact komt. Niet alleen mensen trouwens, ook dieren en diertjes, van bacteriën en virussen tot honden, katten en de vogels die je hoort en ziet. Je hebt directe informatie, wat we zien, met wie we praten en indirecte informatie: wat we tot ons krijgen via papier, geluidsdragers,  smartphones, kranten, tv/radio. Bij indirecte informatie zit er minstens een laag (persoon, algoritme) tussen. Indirecte informatie heeft een ander betrouwbaarheidsgehalte dan wat je zelf waarneemt. Het hele verhaal over nepnieuws en de risico’s van social media gaat over de risico’s van indirecte informatie.

Een Braziliaanse oerwoudstam drukt al in de werkwoordsvorm uit of je het zelf hebt meegemaakt, of je het hebt van iemand die je direct kent die het heeft meegemaakt, of dat de bron vaag is. Over het belang van directe of indirecte informatie.

Hoe werkt onze communicatie?

Tegenover onze interne dialoog, een vat vol communicatie, staat onze permanente externe dialoog. Het is een balans tussen die twee. Binnencommunicatie en buitencommunicatie vormen samen twee communicerende vaten. Het is één geheel. Als je je eenzaam voelt, dan is die balans verstoord. Als je overprikkelt raakt, dan is dat eveneens het geval. Jij bent en blijft zelf manager van het geheel inclusief de balans. Als je ziek bent of dood gaat dan verschuift de balans naar binnen.

Wat heb je aan dit besef van communicerende vaten?

Het besef dat je binnenwereld een geheel vormt met je buitenwereld biedt mogelijkheden. Temeer als je je realiseert dat dit één geheel is. Je brein is immers plastisch, kneedbaar, permanent in ontwikkeling. Daar kun je invloed op uitoefenen en dat doe je ook permanent. Zoals je je binnenwereld ontwikkelt, zo kun je ook invloed uitoefenen op je buitenwereld. Net zo gemakkelijk of net zo moeilijk. (Hoe moeilijk is het om te stoppen met verkeerde gewoontes als roken, ongezond eten, te weinig bewegen enzovoorts) De conclusie is dus dat jij en iedereen invloed uit kan oefenen op de wereld om je heen. Door over je ideeën te praten, door erover te schrijven, kortom door erover te communiceren. (Wat fijn als je goed kunt presenteren!) Zeker anno 2019 met al die sociale media. Als een miljoen twitteraars jouw briljante idee oppakken, je er ingezonden brieven over verstuurd, je er met mensen over praat, dan kan er een meme ontstaan. Regelmatig zien we dit ook gebeuren. Benut je kansen.

Hoe werken die communicerende vaten?

Intern vind ik het een sensationeel verhaal over piepkleine elektrische stroompjes, over zenuweinden met synapsen, over minieme spanningsverschillen waarmee signalen door worden gegeven of niet, over hersengebieden met verschillende functies en prioriteiten, over zenuwcellen met soms duizenden draden eraan, die wel een meter lang kunnen worden, over clusters van cellen die samen optrekken en over nog veel meer. De stroompjes kun je optellen tot een flinke klap. We leren veel op dit interne gebied en we vergeten intussen om te kijken hoe wij mensen in de samenleving functioneren (sociologie). Extern is het in feite niet anders dan intern. Het gaat over precies hetzelfde, maar nu over de buitengrens van je fysieke lijf heen. Een verre vriend in Canada waar je even mee appt, je sportelftal (een cluster hersencellen dat samen optrekt), de bewoners van je wijk zijn een hersengebied. De analogie kun je volledig doortrekken. Je buitenhersenen, de volledige wereld om je heen, ook uit je verleden. Net zo belangrijk als je binnenhersenen en samen één geheel.

Wat bijzonder dit grote geheel en jij hier tussen in. Aan alle draadjes kun je trekken.

Goede presentaties bevatten ook rituele aspecten

De kracht van rituelen in je presentatie


Goede presentaties bevatten altijd rituele componenten.

Een speech beginnen met welkom, met het bedanken van organisatie of eerdere sprekers, beginnen met een grapje / pareltje, eindigen met een buiging voor het applaus en bijvoorbeeld ook herhalingen in je verhaal. Aan de ene kant zijn het technieken om je presentatie te verbeteren en anderzijds bevatten deze elementen van je presentatie ook rituele componenten. Je kunt het (in verhouding) vergelijken met een kerkdienst. Zo’n door herhaling opgebouwde, in een min of meer vaste volgorde gepresenteerde bijeenkomst zit vol met communicatie-rituelen.

Wat zijn dat, communicatie-rituelen. Eigenlijk kun je zeggen alle vaste patronen in je communicatie. Goedemorgen zeggen, dat heeft een ritueel aspect. Een praatje over het weer. Het elkaar een hand geven. De vaste opbouw van dit artikel, inleiding, kernthema, uitleg en tot slot concrete vertaling, zelfs dat kun je een ritueel noemen. De voordelen van rituelen zijn duidelijk. Door de vaste structuur weet je wat je kunt verwachten. Het is overzichtelijk, biedt zekerheid en geeft rust. Nadelen zijn er ook, het beperkt in oorspronkelijkheid en verrassingsmogelijkheden en het kan een leeg cliché worden. Dan werkt een ritueel niet meer zo goed. Bewust beleven maakt en ritueel sterker, maar zelfs onbewust beleven heeft een functie. En nog steeds biedt een uitgehold ritueel structuur, dus houvast. Rust en veiligheid, het zijn basisvoorwaarden voor een klimaat waarin succesvolle communicatie mogelijk is.

Rituelen hebben ook een functie voor je eigen functioneren een vorm van zelfcommunicatie. Zoals je bureau opruimen voordat je aan het werk gaat. Maar dat kan ook een vorm van fnuikend uitstelgedrag zijn. Voetballers die het veld oplopen en en kruisje slaan. Het betekent zoiets als geef mij kracht. Even een moment voor jezelf nemen voordat je begint te presenteren. Dat probeer ik en dan denk ik nog even na over mijn intentie, mijn kernboodschap, wat ik ga doen. Dit ritueel is voor mij heel functioneel, maar ook echt en ritueel ter acceptatie van de situatie. Loslaten van wat speelde en concentratie op het moment.

Jij en ik kunnen in onze presentaties ook rituelen aanbrengen, waardoor onze presentaties soepeler en misschien ook duidelijker worden. Met het risico van slaapverwekkend, daar moeten we alert op blijven. Niet meteen ter zake komen, maar eerst wat koetjes en kalfjes uitwisselen, dat heeft een rituele functie, maar het kan niet op de automatische piloot.

De functie van gestructureerde herhaling is groot. Het vaste tijdstip van het journaal bijvoorbeeld draagt bij aan de gezaghebbendheid, het inleidende muziekje is een ritueel ter herkenning. Herhaling en herkenning zijn kernelementen bij rituelen. De eerste keer dat iets spontaan gebeurt, is het nog geen ritueel, maar kan het wel zo goed blijken dat het voor herhaling vatbaar is en gaandeweg een ritueel wordt. Herhaling heeft ook een retorische functie, denk aan het almaar sterker wordende ‘I have dream’ uit de speech van Martin Luther King.

In een goede presentatie geef je globaal twee-derde bevestiging en erkenning en een-derde nieuwe informatie. anders loop je te ver voor de troepen uit en overspoel je je toehoorders zodat ze afhaken.

Rituelen bevatten een spirituele component. Een kaarsje opsteken voor een zieke of dode bijvoorbeeld. Maar ook structureel in een vergadering even stil staan bij zieken of overledenen. Zo heeft ook het beginnen met een quote of een gedicht een inhoudelijke en rituele component. Het geeft verdieping aan de gebeurtenis.

Samen buigen, elkaars hand even vasthouden, een moment stil zijn. Het klinkt misschien ver weg van de dagelijkse praktijk, maar in Japan en China buigen ze voortdurend. Dodenherdenking is een jaarlijks terugkerend ritueel. Militairen zijn heel veel met rituelen bezig. Een doop van een kind is ook een ritueel. Alles rondom leven en dood zit vol rituelen en het leven is leven en dood. Rituelen gaan in deze technologische samenleving belangrijker worden, zoals de knuffels bij een ernstig ongeluk,en de monumentjes langs wegen. Het onbegrijpelijke en het kwaad bezweren, onze angst voor de dood, een tegenwicht proberen te bieden met een liefdevol gebaar.

6 tips

1 Breng vaste structuren aan in je communicatie. Herhaling, in het moment van je communicatie, de plaats en de vorm. Rituelen bouwen zich op in de tijd, zolang ze vitaal zijn.

2 Breng zorgvuldigheid en behoedzaamheid aan in je taal. Hierdoor krijgen woorden, gebeurtenissen en handelingen een sterkere lading die leidt tot beter luisteren.

3 Gebruik stiltes. Dit voelt misschien ongemakkelijk, maar is uiterst waardevol voor verdieping, bezinning. Stilte inzetten kun je heel goed leren, gewoon door het telkens even te proberen. Nu bijvoorbeeld.

4 Organiseer je openingen en afsluitingen van bijeenkomsten zorgvuldig en betekenisvol. Dit verbindt de deelnemers.

5 Zoek historisch perspectief. Hoe zat het vroeger? Hoe deed men dit vroeger?

6 Wees consequent. Herhaal en behoud wat je goed vindt en laat de rest los.

Het belang van nederigheid

Winnaars versus verliezers

Denken in termen van winnaars en verliezers werkt volkomen averechts, niet alleen in je communicatie.
In de sport is het deel van het spel, maar daarbuiten is het een heel slecht plan. Hoe verleidelijk het ook is om overwinningen luidkeels te vieren, doe het niet. De juichende winnaar verdeelt de wereld in plaats van dat hij of zij verbindt. Als er een winnaar is, dan is er immers ook een verliezer en verliezen is vernederend. Het roept wraakgevoelens op, frustratie, woede, argwaan, achterdocht. Verliezer zijn, leidt gemakkelijk tot een heel scala aan negatieve emoties en gedrag. Zeker als een ander ook nog eens luidkeels roept dat hij of zij de winnaar is. Aangetast in je waardigheid is de stap naar onwaardig gedrag klein en de strijd gaat door.

Verbinden is een primair doel van communicatie en van presentaties. Dat kan alleen als er sprake is van gelijkwaardigheid tussen zender en ontvanger. Die gelijkwaardigheid verdwijnt zodra er in termen van winnaars en verliezers wordt gedacht. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille, zoals yin en yang. Het zal bovendien weer veranderen. De verliezers van vandaag worden de winnaars van morgen. WO II verliezer Duitsland is al lang de sterkste economie van Europa.

In een serieuze zaak hardop neergezet worden als de verliezer, dat is uiterst pijnlijk. Het is leedvermaak. De vermeende winnaar ontleent vreugde aan het verdriet van een ander. In het oudste managementboek ter wereld, de Tao Te Tjing, staat een mooie aanwijzing hierover: ‘een goede leider ziet een overwinning als een begrafenis.

Dus hou je gedeisd als je je winnaar voelt, ga de andere partij troosten en helpen, zoals de Marshall hulp na WO II. Dat troosten en helpen is overigens nog niet zo eenvoudig. In de prachtige BBC serie ‘the Honourable woman’ krijgt de helpende Joodse Nessa Stein het flink voor haar kiezen. Het woord verzoening wordt door haar Palestijnse tegenpolen gezien als hoogmoedig en vernederend. De verliezer vindt dat de winnaar gemakkelijk praten heeft en is uiteraard wantrouwig want al eerder bedrogen en vernederd.

Preventief voorkomen dat er winnaars en verliezers zijn, dat is de echte opgave!
Is dat niet gelukt, dan dient een winnaar op een nederige en opbouwende wijze om te gaan met de overwinning, met vooral een luisterend oor, zoals op een begrafenis. Nederigheid als misschien wel een van de belangrijkste communicatieve en mentale vaardigheden.

——

In juni bieden we de volgende trainingen:

Van Spreekangst naar stemkracht Dinsdag 2, 9 en 16 juni

Van Spreekangst naar stemkracht Donderdag  4, 11 en 18 juni

De kern van presenteren  vrijdag 12 juni

Special: Klankmarathon zondag 21 juni

Stembevrijding vrij 26 juni

Presenteren vanuit zelfvertrouwen woensdag 17 en 24 juni

 

 

Loslaten is de grootste succesfactor

Succes in je communicatie. Zeven tips.

Hoe ben je succesvol in je communicatie?
Hier valt heel veel over te zeggen. Eerst even wat voorzetten:

 1. Je verhaal moet helder zijn,
 2. Jouw motief moet helder zijn.
 3. Je verhaal moet dienend zijn,
 4. Het moet vanuit de ontvanger/klant gedacht zijn.
 5. Er moet een aanbod in zitten.
 6. Het moet evenwichtig zijn.
 7. Het moet gericht zijn op samenwerking

Lees verder »

Professioneel en ervaren

Mark Rutte presenteert

Geen ruimte voor het etaleren van ‘zieleroerselen’, geen geleuter over emoties.
Uitspraken van Mark Rutte in NRC van 3 januari. Hij moet gewoon zijn werk zo goed mogelijk doen en we weten best veel van hem. Zegt hij. Rutte houdt van skiën en van muziek en daar wil hij het graag bij laten.

Als je CEO bent, of chef van Nederland, dan is een verhaaltje over je beschuit tijdens het ontbijt minder relevant, tenzij het een passende metafoor is. Rutte (48) oefent al sinds zijn JOVD tijd, dertig jaar geleden. Zijn vrijwel dagelijkse optredens maken hem tot een extreem ervaren presentator. Veel optredens zijn bovendien goed geregisseerd waarbij iedereen weet wie daar staat. Maar Rutte kan wel opeens zeggen ‘Mag ik een voorbeeld noemen?  Dan komt hij vervolgens met een concreet verhaal, een anekdote die functioneel is voor dat moment. Rutte kan uitstekend improviseren en hij laat zich niet gemakkelijk van de wijs brengen. Zie zijn repliek naar Wilders: ‘doe zelf eens normaal man’.

Soms geeft Rutte bovendien overduidelijk een mening, spontaan aan de ene kant, weloverwogen aan de andere kant. Zie deze 8 minuten met Ruttes reactie op het ‘minder’ optreden van Wilders.

In 2013 hield Rutte de Schoo lezing. De hoge inhoudelijke verwachtingen maakte hij niet waar. De chef van Nederland moet misschien ook vooral een verbinder zijn en geen visionair die flink voor de troepen uit loopt. Rutte sprak veertig minuten uit zijn hoofd. Dat is een topprestatie. Zijn betoog was uitstekend opgebouwd, van verleden naar het heden, naar een toekomstperspectief, inclusief een mooi persoonlijk antwoord op de waarom-vraag. Waarom zeg je wat je zegt? Rutte vertelde een ontwapenend en veel verklarend verhaal over zijn ouders die twee keer alles kwijt zijn geraakt en overnieuw moesten beginnen. Dat was sterk en maakt hem geloofwaardig, menselijk en begrijpelijk.

Geen ‘zieleroerselen’ delen, maar altijd zoeken naar een constructieve weg, de rol van coach en bemiddelaar. In het NRC verhaal neemt hij opnieuw duidelijk afstand van Wilders. Qua zieleroerselen en mening toch delen.

Ook voor een politicus zijn emoties overigens geen ramp. Hans Wiegel brak in 1981 op de tv in huilen uit. Heeft iemand hem dat kwalijk genomen? Maar het is ook logisch dat je dat niet wilt. Toen werd de uitzending nog afgebroken, nu zoomen alle camera’s in.

Op onze presentatietrainingen leer je improviseren en interactief presenteren op een directe, persoonlijke manier. Dit maakt je presentatie ‘echt’. Hierdoor blijft je verhaal dicht bij jezelf en wordt het geen luchtfietserij. Als je presenteert vanuit jouw waarom-vraag dan wordt het ook nooit saai.

Ik en ik denk iedereen wil vooral met je in zee, als we je kunnen zien als mens, mooi en kwetsbaar. Dan komen we echt in contact.

Vriendelijke groet,
Roeland Schweitzer

 

 

 

 

Ruim baan voor je poëzie

Presenteren vanuit perspectief

Lezend heb ik me
de adem ingehouden
laten meenemen
Wim Aalbers

Deze haiku (drie regels met vijf, zeven en weer vijf lettergrepen) maakt nieuwsgierig en nodigt uit. Wat las Wim? Dat wil ik ook (proberen).

Zeggen wat je moet
Zwijgen als het er toe doet
Beide boodschappen

Haiku van Marc Philippart over taal. Een verbindende conclusie, de stilte evengoed als de woorden.

Enige tijd geleden nodigde ik u uit om een haiku in te sturen om zo met mij een kleine ode te brengen aan mijn overleden leraar en haiku dichter Jac Vroemen.
Waarom een presentatie beginnen met een haiku, of een gedicht, of een betekenisvol verhaal?
Met zo’n poëtisch begin verruim je het perspectief, het kader van je presentatie. In die eerste seconden reik je al thema’s aan, zoals hier de kracht en de schoonheid van taal.

Dank voor zoveel moois:
de voorbeelden, het plezier
maken de taal levend.

Rosa Olaerts pleit tevens voor concrete, tastbare, vreugdevolle ervaringen. Ja, daar is het leven ook vol van. Klassiek: eenheid van tijd, plaats en handeling. Oftewel op een bepaalde plek gebeurt iets. Je ziet voor je. Beeldend presenteren, anders onthouden we niets.

Elle-Marie, tja…
Wat ben je soms ondeugend
soms altijd de liefste.

De liefde en het plezier spat uit deze haiku van Kees Hansen over zijn dochtertje, ook al is het 5,7,6, de mooie tegenstelling, de omdraaiing aan het einde.

Sommige mensen presenteren fantastisch, vanuit hun hart en hun lijf, betrokken, enthousiast, en ze donderjagen met de regels. Anderen houden zich perfect aan de regels en het klinkt en stroomt voor geen meter. Waar gaat het om?

Zachte volle maan
licht in natte akkervoor
wandelt met ons mee

Meer haiku.

Haiku is bewust zijn zei Jac in zijn laatste tweet over haiku..

Een steen van de grond
water aan de onderkant
verdampt in mijn hand

Zeven effectieve communicatie strategiën

Zo wordt je communicatie beter.

Hieronder staat het verbeterde lijstje met zeven benaderingen die zeker werken in je communicatie en zeven benaderingen die zeker averechts werken in je communicatie.
Het oude lijstje is er ook nog en staat hier. Zoek de verschillen -)

Zeven wegen die je helpen met je communicatie en zeven wegen die je hinderen in je communicatie.

Communicatie, wat werkt wel en wat niet.

Beste lezer,
Dankjewel dat je deze korte column over communicatie leest.
Het gaat ditmaal vooral om de handgeschreven tekst onderaan.
Links zes onderwerpen die bijdragen aan je communicatie en rechts zes onderwerpen die averechts werken.
Ben je het hier mee eens? Wijzigingen, verbeteringen?
Wat doe jij / ik, wat doen wij om onze communicatie te verbeteren?
Wat is dat eigenlijk, betere communicatie?

Voor mij gaat het over de weg van mijn hoofd naar mijn hart, trainingen volgen, mijn spirituele ontwikkeling. Dat voelt ook als pure luxe, de hoogste tree in de piramide van Maslov. Zingen ook, mijn klank de ruimte geven tot inspirerend instrument. De weg waar ik gelukkig mee ben en waardoor ik mijn twijfel, mijn oordeel en mijn cynisme los leer laten, zie onderaan.

Al jaren maak ik deze communicatietips. Misschien kan het beter, anders? Waar worstel jij mee? Hoe kan ik jou helpen?
In ieder geval weet ik dat het om schoonheid gaat, liefde zo je wilt, aandacht.
Tijdens de film Invictus werd ik getroffen door deze twee regels die Mandela kracht gaven:
‘I am the master of my fate, I am the captain of my soul.’
En hoe vaak vergeet ik dit?

Vriendelijke groet,
Roeland Schweitzer

Communicatie, wat werkt wel en wat werkt niet?

∆ geluk

Duurzaam presenteren?


Wat is dat nou, duurzaam presenteren?
Dat is zó presenteren dat er een duurzame relatie ontstaat tussen jou en je publiek. Je luisteraars willen graag met je in contact blijven, ze vergeten je verhaal niet. Jaren later krijg je nog reacties. Je draagt blijkbaar echt bij.

Ja dat kan jij ook, duurzaam communiceren en presenteren. Je kent ook heel veel voorbeelden. Alle mensen waar je nu blij om bent, leverden jou zulk soort presentaties. Hoe deden ze dat?
Door hun voorbeeldfunctie, moed, integriteit. Door lief voor je te zijn, door je te steunen terwijl je het niet verwachtte. Door je de kans te geven om stappen te maken. Door zelf kwetsbaar te zijn, zodat jij het ook kon zijn. Door hun intentie om je te helpen. Intentie.

We kennen nu nog honderden verhalen uit het oude Griekenland, uit de grote boeken als bijvoorbeeld de bijbel en de Koran. Nog steeds worden er stukken van Shakespeare gespeeld  Dus naast de voorbeelden uit je eigen leven zijn er ook talrijke universele voorbeelden.

Waaraan voldoen deze klassieke verhalen? Ze bevatten menselijke geschiedenissen over de zoektocht van de mens, met ethische dilemma’s en antwoorden op ethische problemen.
Zo’n fascinerend verhaal kun je zelf ook vinden door consequent naar het waarom te vragen.
Je verkoopt bijvoorbeeld koek. Waarom verkoop je eigenlijk koek? Zo kom je op de geschiedenis van de koek, indertijd bedacht wegens goede houdbaarheid, handige verplaatsbaarheid, goede voedingswaarde, betaalbare ingrediënten en eenvoudige bereidingswijze. Misschien gaf een wanhopige moeder nog snel een stevige koek mee aan haar kind dat werd meegesleurd in een oorlog. En haar kind overleefde de ellende! Wow, die koek wil ik ook.

De waarom-vraag geldt anno 2014 nog steeds. Waarom doe je wat je doet? Wat draagt het bij?

∆ geluk

Op een training was een elektrotechnicus. Opeens had hij het over ∆ geluk. Ik begreep hem eerst niet, ‘Gelukkig’ legde hij het uit. Het driehoekje is het wiskundige symbool Delta en staat voor de mate van verandering. Als je in een auto constant honderd kilometer per uur rijdt, dan merk je dat alleen als je door de ramen kijkt. Je voelt het niet. Maar zodra de auto van snelheid verandert, voel je het. Zo kun je van heel erg ongelukkig een fractie gelukkiger worden. Die verandering voel je, ∆ geluk. Waar je ook vandaan komt, waar je ook bent, je kunt voelen dat je verandert, de goede kant op, dat geeft een geluksgevoel of de verkeerde kant op, dat geeft onrust. Verhalen die hier over gaan, die onthouden we. De zoektocht van de mens. En hoe slecht de situatie ook is, het ∆ geluk kan aanzienlijk zijn!

Icarus die van was vleugels maakt en daarmee naar de hemel wil vliegen, totdat de was smelt en hij in zee stort. De vlucht van Icarus duurde kort, maar het verhaal is gebleven. Hemelvaart, ook al zo’n duurzaam verhaal. Waarom? Christus werd aan een kruis geslagen. Zijn aardse reis duurde kort, maar zijn verhaal leeft nog steeds. Waarom?
Die mooie bijbelspreuk: er resten ons geloof, hoop en liefde en van deze vooral de liefde.
Probeer maar. Over ∆ geluk gesproken.