Om welke eigenschappen draait het?

Presenteren en goed leiderschap

Een goede presentator neemt en krijgt tijdens zijn verhaal de rol van natuurlijk leider. In die rol vertrouwen we je en gaan we luisteren. Zonder deze rol heb je een probleem. Iedere groep zoekt immers altijd een natuurlijk leider. Als jij het niet bent, wordt het een ander het en gaan we daar naar luisteren. Leuk of niet, zo werkt het.
Deze notie heeft gevolgen voor jou als spreker, je hebt je er naar te gedragen. In je lichaamstaal, in je klank, in je daden en tot slot in je woorden. Een zeldzame enkeling heeft dit van nature. Macht en gezag. De meeste mensen moeten er hard voor werken en zodra ze het dan hebben, gaan ze in de fout. Hoogleraar psychologie Dacher Keltner heeft er een boek over geschreven en Ben Tiggelaar heeft er een mooie column aan gewijd. En even voor de goede orde, ja ik herken het verhaal, dus het geldt ook voor mij.

Zodra mensen macht verwerven, gaan velen zich misdragen. Macht beschadigt ons denken, zo blijkt. Het lijkt wel of we door onze macht een antisociale persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen. We verlaten hierdoor het pad waardoor we onze macht en gezag kregen. De kern van dit pad is aandacht voor de ander. Naarmate we belangrijker worden, verleggen we de aandacht echter naar aandacht voor onszelf. Pijnlijk en volledig contraproductief. Doordat we macht hebben, zouden we mooie dingen kunnen realiseren, maar we maken er zinloze egotripperij van. Vermijdbaar? Zeker.

Goede leiders (en presentatoren) krijgen en houden hun gezag door:

  • Empathisch gedrag, gericht op de belangen en gevoelens van anderen.
  • Vrijgevigheid. Ze delen royaal hun kennis, bezit, status, respect en netwerk.
  • Dankbaarheid. Ze zijn zich bewust van de gunfactor en van het geluk dat ze hebben en ze benoemen het ook.
  • Verbindingsgerichtheid. Ze zoeken gemeenschappelijke waarden en doelen, ze vertellen verhalen die mensen bij elkaar brengen.

 

Dus dit is de manier waardoor je succesvol bent geworden en dit is wat je dreigt te verminderen zodra je succesvol bent en het is bovendien wat je moet blijven doen om succesvol te blijven. (Ook als presentator.)

Succes.