Presenteren kun je heel goed leren

Over succesvol presenteren

De kunst van succesvol presenteren.

Zelf met succes presenteren kan nagenoeg iedereen echt leren. Vergelijk het met een sportwedstrijd. Om goed te presteren moet je de spelregels kennen, je hebt spelinzicht nodig en je moet conditie hebben. Hiervoor moet je trainen en ervaring opdoen, vlieguren maken. Het duurt dus even voor je het echt goed kunt.

Voor het geven van een presentatie trainen de meeste mensen echter nauwelijks. Je ze schrijven wat op, maar hardop oefenen is noodzakelijk. Toch springen veel mensen zo het diepe in, terwijl ze zelfs de meest elementaire presentatieregels niet kennen. Het is daardoor logisch dat veel mensen presenteren, spreken in het openbaar, speechen, vreselijk eng vinden.

Spelregels plus trainen.

In een presentatietraining leer je een aantal heel nuttige basisbeginsels. Als je die eenmaal kent, dan voelt het allemaal al iets gemakkelijker. Je hebt hier bovendien voor de rest van je leven plezier van.
We hebben er een boek over, het handboek ‘Presenteren is een feest‘.
En uiteraard adviseren wij van wc-eend een presentatietraining, bij voorkeur bij ons.

Presentatieles 1: des te korter, des te …

Allereerst hoeft een goede presentatie niet lang te zijn.
De juiste woorden, op het juiste moment, met de juiste uitstraling, daar gaat het om. Daarna kunnen mensen vragen stellen. Ben ik duidelijk? Begrijpt iedereen nu alles?

Voor een goede presentatie zijn er twee basisvoorwaarden:

  1. Enthousiasme, geloof in je verhaal.
  2. Een optimale voorbereiding.

Verder zijn er wat basistechnieken. Die leer je in twee of drie dagen.
Hoe maak je het bijvoorbeeld veilig en vertrouwd voor je luisteraars? Anders luisteren we niet, dan willen we weg. Hoe ga je staan en waar? Hoe blijf je rustig? Hoe gebruik je stilte? Hoe bereid je je voor?

Enthousiast, dat ben je of je bent het niet.

Enthousiasme kun je niet faken, maar wel voorbereiden. Je kunt het onderbouwen. Je bent enthousiast, omdat …
Schrijf hier, als voorbereiding, alles over op!
Enthousiast is ook energiek, ontspannen, genieten. Hoe bereik je dit? Maak er een feestje van!
Bedenk van tevoren dingen die je publiek kan doen. Iets uitproberen. Iets doorgeven. Iets laten zien. De zaal opsplitsen in voor- en tegenstanders. Stel vragen aan de zaal. Interactie. Van monoloog naar dialoog.

Wat is je kernboodschap? Maak een mindmap.

Wat wil je bereiken met je presentatie? Schrijf dit nu meteen op! Maak ook een mindmap.
Op een A4-tje schrijf je in het midden je kernboodschap. Hier omheen schrijf je de hoofdonderwerpen die er mee te maken hebben. Probleem, analyse, oplossing. Verleden, heden, toekomst. Trek pijlen om verbanden aan te geven. Gooi het eerste vel weg en doe het nog een keer. Wat zijn de verschillen? Misschien moet je wel vijf mindmaps maken. Zo leer je je mindmap al doende uit je hoofd. Dit is je presentatie in een notendop!

Eerst aan de keukentafel oefenen.

Begin thuis aan de keukentafel, gewoon zonder spiekbriefje, uit je hoofd. Thuis praat je meestal natuurlijk en in eenvoudige taal. Dit is de beste taal! Als kinderen het begrijpen, dan gaat het goed. Vertel je verhaal met een leuke anekdote erbij. Zoek er één goed beeld bij. Een foto of tekening die precies je boodschap uitdrukt. Stop die in PowerPoint en doe zo min mogelijk bullets en tekst. Vertel je verhaal daarna op proef aan mensen in je organisatie.

Van klein naar groter.

Breid je kring van luisteraars stap voor stap uit. Van klein naar groter. Grijp iedere kans om te oefenen. Korte versies, langere versies. Maatwerk voor je publiek. En evaluaties.
Komt de boodschap over? Wat kan er beter?
Zo bouw je je presentatie rustig en goed op en ben je straks klaar voor die grote presentatie.
Zorg voor een hand-out. Vertel aan het begin dat je die na afloop uitdeelt. Dat geeft rust.

Goed presenteren kan iedereen leren!

Door een klein beetje studie en vooral veel training leer je al snel heel aardig presenteren. Iedere goede presentatietraining bied je de ruimte om te oefenen. Hoe doe je je voorbereiding? Ademhaling? Stemgebruik? Hoe ga je staan? Hoe begin je? Hoe krijg je een goede sfeer? Hoe betrek je je luisteraars in je verhaal?

Lees wat deelnemers zeiden over hun training.

Goed presenteren is topsport.

Presenteren voor een grote zaal is topsport. Hiervoor is conditie en vaardigheid nodig. Zonder regelmatig trainen gaat het niet goed. Een paar keer wat pingelen op een trapveldje is onvoldoende voor het eerste team van Ajax. Trainen en er voortdurend mee bezig zijn, dat is het.

Ons handboek ‘Presenteren is een feest‘ bevat oefeningen en legt stap voor stap uit hoe je een goede presentatie kunt houden. Het boek is een goede weergave van de trainingen.