Als ik mezelf bevrijd van mijn angst, dan help ik jou ook.

Het is het licht in ons …

De Amerikaanse schrijfster Marianne Williamson heeft zich in januari 2019 kandidaat gesteld voor de presidentiële verkiezingen in de VS.
Ze schreef onder meer de mega bestseller ‘return to love’.
Uit dit boek komt de tekst ‘het licht in ons’.

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented?

Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”


Onze grootste angst is niet dat we te kort schieten. Onze grootste angst is juist dat we over onbegrensde krachten beschikken. Het is het licht in ons en niet onze duisternis, waarvoor we de grootste angst hebben. We vragen onszelf af, wie ben ik wel om briljant, schitterend, begaafd of geweldig te zijn?

Waarom zou je dat echter niet zijn? Je bent een kind van God. Je dient de wereld niet door te spelen dat je klein bent. Er heeft niets stralends om je kleiner voor te doen dan je bent. Het werkt averechts. De mensen om je heen gaan zich er onzekerder door voelen.

We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om Gods glorie die in ons is, ruimte te geven.
Die glorie is niet slechts in een enkeling aanwezig, maar in ieder mens.
En als wij óns licht laten schijnen, geven we hiermee anderen onbewust toestemming om hetzelfde te doen. Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden.


Commentaar

Vroeger was ik huiverig voor teksten waar God in voorkwam en zweverig gedoe. Inmiddels is mijn godsbegrip veel ruimer dan die oude man op een wolk. Je kunt God ook zien als alles wat wij niet kunnen waarnemen, als alles wat wij niet begrijpen. Wij mensen zien slechts een fractie van het totale spectrum van wat er te zien is. Vogels zien anders dan wij. Bijen, honden, ze zien een andere wereld. Vleermuizen en ook honden horen andere geluiden dan wij. Ons gehoor is ook al beperkt tot een deel van wat er te horen valt. Hetzelfde geldt voor onze reuk. Kortom, met onze zintuigen ervaren we slechts een fractie van het totaal. En onze hersenen beperken ons om te zien wat we nog niet kennen. De eerste auto’s leken op postkoetsen. We kunnen alleen maar ontwikkelen vanuit wat we kennen. We zitten op een beperkt spoor, totdat …

En dan zegt Marianne Williamson, totdat we onze angst loslaten. Totdat we weer gaan stralen, zoals kinderen dat doen. Als wij ons licht laten schijnen, mogen en kunnen anderen dat ook. Inderdaad.

Deze tekst gebruiken we soms in onze trainingen, evenals het prachtige ‘reis zonder landkaart’.
Ook deze reis is in essentie een ‘return to love’.

Marianne Williamson zegt dat wij allemaal kinderen van God zijn. Wat is God dan? Mijn vader zei het mooi, in het Latijn: ‘Ubi amor et caritas, ibi deus est.’ Waar liefde en zorg is, daar is God. Wat God is, dat valt buiten ons bevattingsvermogen, maar de werking van het goddelijke in ons (liefde en zorg), daar gaat het om. Ik geloof bovendien in de eenheid van alles. Wij mensen als deel van de grote kosmos, hemel en aarde, alles wat is.

r.s.