De meeste conflicten kun je voorkomen!

Elegant beïnvloeden.
Communicatietraining, één dag.

Programma:

Beïnvloeden = Luisteren!

  • Wanneer gaat communicatie soepel en wanneer moet je alert zijn?
  • Zodra er spanning in een gesprek/relatie komt, vertrekt het luisteren.
  • Bewustwording en herkennen van patronen.
  • Reflectie begint bij de waarneming van jezelf.
  • Hoe werkt communicatie?
  • Andere vragen geven een ander gesprek.
  • Vraag- en luistertechnieken en oefenen met verschillende varianten.
  • Je ervaart hoe je zelf de regie kan nemen in een lastig gesprek.

Thema’s: Omgaan met (on)macht, reflectie begint bij jezelf, interventies als techniek.

Alle deelnemers ontvangen het boek ‘Elegant bëinvloeden’ van Wanda Everts.

Naar de trainingsinfo.

Oud rechter en trainer Wanda Everts

Oud rechter en trainer Wanda Everts

De training Elegant Beïnvloeden is de uitkomst van een lange ontwikkelingsweg.

De ontwikkeling van rechter naar trainer

Strafrecht was de eerste grote passie van Wanda Everts. Hier gaat het over de onderlinge relaties van mensen en hun relatie tot onze samenleving. Het gaat niet zozeer over juridische constructies. Als strafrechtdeskundige kwam Wanda dan ook logischerwijs bij het Openbaar Ministerie terecht.

Als rechter werd haar interesse breder. Bestuursrecht, handelsrecht, het speelt altijd tussen mensen. Hoe werkt het eigenlijk bij mensen? Wanneer wordt de kiem voor een conflict gelegd? Wat kun je eraan doen? De psychologie achter het conflict.
Een ding is duidelijk. Mensen die met elkaar in conflict zijn, die zijn hun interesse in de ander kwijt, die gaan voor hun gelijk. Advocaten springen hier op in. Polarisatie is vervolgens onvermijdelijk deel van het conflictgedrag. Wil je dit heilloze conflictgedrag voorkomen, dan moet je eerder zijn. Preventie. Je wilt conflicten voorkomen.

Steeds vaker bekroop haar als rechter het gevoel dat het conflict helemaal niet nodig was.

Je komt als rechter bovendien pas in beeld als het te laat is. Ook dat was een reden om eerder in het proces een bijdrage te willen leveren.

“Ik begon als zendeling met een boodschap maar ik liep regelmatig tegen een muur.
Zenden werkt niet, weet ik nu.”

Wanda ging zich verdiepen in gesprekstechnieken. Zo werd ze mediator. Een heel andere rol dan die van rechter. Juist niet oordelen, maar partijen de ruimte geven om hun echte verhaal en hun echte pijn te vertellen.

Nog verder begrijp je dat het over gedragsverandering gaat. Dan wil je nog eerder zijn, vóór dat het conflict ontstaat.

“Ik wil gedragsverandering realiseren voordat ongewenst gedrag een vastgeroest patroon wordt.”

Intussen kom je ook in een levensfase waarin je je kennis echt wilt overdragen.

“Ik wilde meer gaan delen, toen heb ik ook mijn boek ‘Elegant beïnvloeden’ geschreven en ik ben trainer geworden.“

De boodschap is nog steeds hetzelfde. Heel veel conflicten zijn niet nodig als je tijdig naar elkaar luistert. En dit kun je leren door te oefenen. Er zijn technieken voor en met goede feedback leer je snel.

“Die zendeling ben ik in feite nog steeds, maar mijn overdrachttechnieken, die heb ik als trainer enorm verbeterd en ik vind het geweldig om zo deze kennis echt door te geven.”

Naar de trainingsinfo.