Trainingen

Leer een verbindend vak.

Opleiding tot presentatietrainer

In het najaar van 2017 geven we een 6 daagse opleiding tot presentatietrainer / presentatiecoach.

De opleiding zit nog niet vol, er zijn wel voldoende deelnemers, dus het gaat door.

Wat ga je leren?

Allereerst: Hoe geef je een effectieve training? Wat is er nodig voor een goede training?
Specifiek: Hoe geef je een goede presentatietraining? Van een uur tot drie dagen. Hoe coach je een spreker?
Je leert theatertechnieken en stemtechnieken, je leert storytelling en ontspanningstechnieken.
Je leert feedback geven en je ontwikkelt gevoel voor timing. Een training geven is ook een kwestie van zorgen voor de juiste energie op het juiste moment. Je leert de dynamiek van een training begrijpen en je eigen rol hierin. Je leert om het geheel de goede kant op te sturen. Soms door gas te geven, soms door los te laten. Je ontwikkelt zelfvertrouwen en repertoire.

Na afloop kun je zelfstandig trainingen presenteren geven en mensen coachen met hun presentaties.

Het programma kent de volgende onderdelen.

 • Inleiding.
 • Trainingsfases, opbouw training
 • Leermodellen en leertechnieken
 • Communicatietheorie en praktijk
 • Feedback methoden
 • Theaterregels
 • Story telling
 • Onderzoek: wat is een goede presentatie?
 • Ademhaling
 • Beweging
 • Werken met stilte
 • Sprankmodel voor communicatie
 • Stemexpressie
 • Systeemopstellingen
 • Doornemen van een presentatietraining, oefenen van het lesprogramma
 • Omgaan met eigen blokkades en schaduwkanten, projectie
 • Integriteit, ethiek en beroepscode
 • Je training in de markt zetten
 • Afronding

Deze onderdelen komen in de loop van de 6 dagen in verschillende vormen op verschillende momenten aan bod.

Data

 1. 21 september
 2. 12 oktober
 3. 9 november
 4. 16 november
 5. 7 december
 6. 14 december

Investering € 1800,- excl 21% btw
Dit is inclusief 2 trainers, zaalhuur, studiemateriaal en catering.

Locatie Ritmeesterfabriek Veenendaal

Wat kun je na deze opleiding tot presentatietrainer?

Je hebt alles in huis om zelfstandig presentatietrainingen te geven, binnen een bedrijf of organisatie, of in een eigen praktijk voor presentatiecoaching. Je hebt je ontwikkeld tot een hoogwaardige professional met een unieke expertise. De jaren na deze opleiding moet je vlieguren maken en middels intervisie en supervisie je bekwaamheid uitbouwen tot wijsheid en doorzicht.

Hoe zijn je kansen op de markt?

Er zijn twee richtingen mogelijk

In loondienst bij een grote organisatie met eigen trainers, die hun sleutelmedewerkers ook helpen met hun speeches en optredens. Dit zijn ministeries en een paar andere overheden, de grote multinationals, omroepen enzovoorts., kortom bedrijven met communicatieadviseurs en afdelingen

Presentatietrainer met een eigen praktijk. Of je dit kunt hangt allereerst af van je ondernemerskwaliteiten, maar de markt voor presentatietrainingen is groot. Een derde van alle werkenden volgt minstens één keer een presentatietraining, lazen wij ooit in Management Team. Dat zijn zo’n 50.000 mensen per jaar. Dit betekent dat er pakweg 5000 van deze trainingen per jaar worden gegeven.
Presenteren wordt steeds belangrijker. Iedereen die een idee heeft moet dat tegenwoordig ook presenteren. Op trainingensite Springest worden ruim 800 verschillende presentatietrainingen aangeboden. Er is dus ook al een enorm aanbod. Maar voor iedereen die er enthousiast voor gaat, die het ook echt kan en die zichzelf de tijd gunt om te bouwen, ja voor al deze vakmensen is er ook een plek op deze markt.

Nog een ander cijfer over de markt: 95 % start zijn of haar carrière met spreekangst.

Waarom geven wij deze opleiding tot presentatietrainer?

Onze missie is om iedereen te leren presenteren en om iedereen een stem te geven. Goed voor de deelnemers en goed voor de wereld. Roeland Schweitzer begon in 2003 met zijn presentatietrainingen en hij heeft inmiddels duizenden mensen een weg gewezen naar goed presenteren. Hij vindt het tijd om de opgedane vaardigheid over te dragen. Dat heeft hij inmiddels al gedaan aan twee co-trainers: Bente Jonker en Majlis Schweitzer. Samen met zijn dochter Majlis gaat Roeland deze trainersopleiding geven.

Voor wie is deze training bestemd?

Ervaren presentatoren en sprekers, coaches, trainers in andere disciplines, mensen met een didactische of pedagogische achtergrond, HR medewerkers, toneelspelers, maar voel je vrij ook met een andere achtergrond om het gesprek met ons hierover aan te gaan.

Voorwaarden voor deelname:

Ervaring met communicatie ligt voor de hand. Ervaring met het werken met groepen, podiumervaring, toneelachtergrond, muziek, zang, opleiding tot leraar, psychologiestudie, journalistiek, pedagogiek, HRM, hypnotherapie, het zijn allemaal mogelijke invalshoeken voor deze opleiding. Het niveau schatten wij in op HBO +, waarbij die plus staat voor een aantal jaren ervaring.
In een gesprek bekijken we graag samen met jou of deze opleiding bij jou past en andersom of jij bij deze opleiding past.

Inschrijven?

Welkom. Inschrijven is mogelijk na het intake-gesprek. We nodigen je graag uit voor deze wederzijdse kennismaking. Hiervoor kun je je opgeven via een mail naar roeland@speechen.nl. Wil je in deze mail alvast toelichten waarom je aan deze opleiding wilt deel nemen. Na je mail krijg je een bevestiging en maken we een afspraak voor het gesprek.

Opgeven is mogelijk tot 1 september.

Heb je vragen over deze opleiding, bel of mail gerust: 0343 452844

Pinksteren, 4 en 5 juni, Samaya Werkhoven

Klinken over je ouders

Je ouders,  jouw klanken en weinig woorden.
Twee dagen klinken rondom ouders en kind.
Twee dagen je verstaan tot waar je vandaan komt, je ouders.
Locatie: het vroegere klooster Samaya in Werkhoven, vlakbij Utrecht.
In ‘een sfeer van schoonheid, lichtheid, ruimte en rust’,
Pinksteren: zondag 4 en maandag 5 juni 2017

Klinken over je ouders, voor je ouders.
Gedenken, herdenken, overdenken. Onderzoeken.
Het beeld van je vader of moeder vorm geven in klanken.
Jouw relatie met je vader, jouw relatie met je moeder.

Klinken rondom ouderschap  en kind zijn.
Klinken voor jou als ouder en voor jou als kind.
Klinken voor alle ouders en voor alle kinderen.

Onze klanken delen en woorden geven.
Tot slot maken en beleven we samen een klankmarathon.

Deze dagen raken aan de kern van wie jij bent en wie jij mag zijn.

Prijs all in € 340,-  per persoon, op basis van tweepersoonskamer.
Toeslag eenpersoonskamer: €30,-
Extra overnachting 3 op 4 juni met ontbijt € 50,- pp

Start 10.00 uur op 4 juni, slot 17.30 uur op 5 juni.

Deze ‘ouderklankdagen’ worden verzorgd door Angelique Koppelman en Roeland Schweitzer, beiden ervaren klankcoaches.
We werken regelmatig samen sinds onze opleiding stemexpressie bij Marius Engelbrecht in 2007.

Vragen? Bel of mail gerust met Angelique info@jointmovement.nl  06 2008 8892

Hieronder kunt u zich voor deze ouderklankdagen inschrijven.

—————–

Ruimte voor ieders mening.

Deep Democracy

“De Lewis methode van ‘deep democracy’ is een krachtig instrument voor besluitvorming en conflictuitwerking binnen groepen, met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Geen compromis. Werkelijke consensus. Zonder te polderen.”

We organiseerden hierover een indrukwekkende kennismakingsmiddag.  Het is duidelijk, detechniek werkt, brengt vastgeroeste meingen in beweging en leidt to meer begrip voor verschillende standpunten. Zie http://deepdemocracy.nl/wat-is-deep-democracy/

De techniek van Deep Democracy biedt ruimte aan het onbewuste, dat wat niet gezegd of misschien zelfs weggeduwd wordt. Hoe vaak zeg ik ja tegen iets of iemand en doe ik het toch niet? Wat weerhoud me? In mezelf, in mijn relaties met anderen, in mijn samenwerkingen. Op grotere schaal spelen dezelfde mechanismen, in organisaties, in bedrijven en in de samenleving.

Hoe geven we stem aan de gevoelens van onbehagen, onvermogen, onzekerheid of haat? Zonder oordeel én met het besef dat elke stem een wijsheid in zich heeft die gehoord wil worden. Doen we dat niet, dan gaan stemmen  ‘ondergronds’ en verliezen we onze energie en creativiteit.

Bovenstaande bespiegeling raakt in essentie het deep democracy verhaal, waarvan inmiddels twee smaken bestaan. De (oorspronkelijke) therapeutische variant en de groepsdynamische variant die in Zuid Afrika is ontwikkeld ten tijde van de afschaffing van de apartheid en die in Nederland nu ook een weg vindt.

Trainer Minka Jongkind wijst u graag de weg.

Roeland Schweitzer

Van medewerker naar samenwerker

Teamtraining: Beter communiceren

Doelgroep
Deze teamtraining is een pittige communicatietraining voor teams, business units, afdelingen en individuen die goed in teams willen werken.

Doel
Van werknemers echte samenwerkers maken, vanuit ieders individuele kracht en talent.
Betrokken teamspelers, in flow, stevig, met de voeten op de grond.
Dé sleutel is goede communicatie. Naar jezelf en naar de ander.

Wat
Communicatietraining van twee dagen met minimaal een week tussentijd voor reflectie. De training bestaat uit oefenen, ontdekken, verwerken en dan de volgende stap. Praktisch en effectief. De trainingen zijn fysiek, levendig en speels, het gaat ook over houding, lichaamstaal en stemgebruik.

Hoe
De training zit vol verrassende, uitdagende, inzichtgevende, en stimulerende oefeningen. Oefening, gespreksronde, oefening, gespreksronde. Leren door doen. Waarnemen, ervaren, reflecteren en kennis aangereikt krijgen volgens het leermodel van Kolb.

Resultaat
Deze teamtraining levert een organisatie betere luisteraars op, samenwerkers vanuit een grotere betrokkenheid. Minder afhankelijk en meer vanuit de eigen kracht stimulerend en inspirerend. De deelnemer leert om zo te communiceren dat er vanzelfsprekend, natuurlijk en optimaal wordt samengewerkt.

Programma
Dag 1: De moed ontwikkelen om te vertellen wat je te vertellen hebt, positief deelnemen.
Dag 2: De ander ondersteunen in zijn of haar communicatie, zodat iedereen optimaal gaat bijdragen.

 • Programma-onderdelen
  Story telling
  Lichaamstaal en stemgebruik
  Aanwezigheid
  Luisteren
  Beweging in je communicatie.
  Oefenen in samen communiceren
  Bouwen aan samenwerkende, duurzame relaties

Trainers
Roeland Schweitzer, Bente Jonker, Majlis Schweitzer, allen met ruime ervaring als trainer in organisaties, bij overheden, bedrijfsleven, zorg en onderwijs. We reiken je een spiegel aan, brengen je technieken en geven je inzicht en moed.

Op weg naar een DreamTeam
Een solidair team, dat op elkaar vertrouwt, elkaar stimuleert en inspireert en gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt voor een optimaal resultaat. Ja, wij gaan er voor!

Individueel resultaat
Je wordt je bewust van je kracht en je valkuilen. Je begrijpt beter hoe anderen jou zien. Je wordt je bewust van niet kloppende aannames en overtuigingen.Je oefent manieren waardoor jij en je team  beter in beeld komen zodat er meer samenwerking ontstaat. Je ontdekt de enorme winst van echt naar elkaar luisteren, niet alleen naar de woorden, maar vooral naar het gevoel en de betekenis achter de woorden.
Dit vraagt om inzicht in jouw werkelijke drijfveren en die van de ander. Het vraagt om acceptatie van jezelf en van de ander. Pas dan kun je vaste patronen loslaten en nieuwe wegen toelaten.

Kerngegevens over deze training
Communicatietraining van twee dagen met (minimaal) 1 week tussentijd.
Beschikbaar als teamtraining in-company, datum en plaats in overleg.
Maximum 20 deelnemers, minimum 10.
Twee trainers.

Aanbod voor teams: Twee dagen training voor: € 3900,- excl 21% btw
Neem contact op voor kennismaking en overleg  0343 452844 info@speechen.nl

Voor bestuurders, directeuren en management

Mediatraining

In onze mediatrainingen leert u succesvol samenwerken met de pers.

Hoe werkt u goed samen met journalisten?
Hoe gaat u professioneel om met de pers?
Hoe gaat u om met media in crisissituaties?

Hoe bereikt u een optimaal resultaat met uw perscontacten?
Hoe acteert u op camera? Wat kunt u doen ter voorbereiding?

img_2721Wij kunnen u hier perfect mee helpen.

We bieden mediatraining op maat, precies wat u nodig heeft.

Het kan in een dagdeel op individuele basis.
Het kan in een dag voor uw team.
Het kan meestal op korte termijn.

 

De training wordt verzorgd door publicist en oud journalist Willem Wansink. Desgewenst schakelt hij collega en presentatietrainer Roeland Schweitzer in. Voor cameratraining werkt hij samen met cameravrouw Sonja ter Laag. Zij werkt o.a. voor EenVandaag.

U leert om de pers op een waardige en zinvolle manier te woord te staan. Oefenen met en zonder camera, begrijpen wat er speelt, zorgvuldig voorbereiden, regie houden en helderheid verschaffen.

Voor overleg kunt u rechtstreeks contact opnemen met: Drs. W.P.M. (Willem) Wansink: 06 – 22 42 93 24

Doelgroep: Bestuurders, managers, DGA’s en verantwoordelijken voor perscontacten.
WillemenSonja

Willem Wansink is na een internationale journalistieke carrière bij o.a. NOS en Elsevier een bevlogen media-trainer en publicist geworden.

Roeland Schweitzer is presentatietrainer en publicist.

 

 

Deskundig samenwerken vanuit wederzijds respect
en begrip voor de positie van de journalist.

Deelnemers leren om deskundig om te gaan met journalisten, vanuit wederzijds respect, ieder doet zijn vak zo goed mogelijk. Inlevingsvermogen in de denkwereld van de journalist leidt tot betere samenwerking. Hiervoor moet je zicht hebben op de doelen, de werkwijze en de middelen van de journalist. Ontbreekt deze kennis dan ontstaan er gemakkelijk onjuiste verwachtingen, misverstanden en wederzijdse irritaties. Slecht voor beide partijen. Onze mediatraining leert u hoe u deze valkuilen kunt voorkomen.

Programmaopbouw:

Hoe bereidt u zich voor op een interview of presentatie, ook in een crisissituatie? Meteen volop oefenen met aandacht voor uw eigen houding, lichaamstaal, stem en klank, flexibiliteit, improvisatie-, en communicatietalent. Hoe krijgt en behoudt u rust in uw verhaal en hoe krijgt en houdt u uw kernboodschap goed in beeld?
Wennen voor de camera en wennen aan vragen van achter de camera. Spelenderwijs krijgt u kennis aangereikt over de werking van de media en wat dit voor u als leverancier van informatie betekent.

Wat verwacht de journalist van u? Zo ontdekt u de noodzaak van neutraliteit en authenticiteit in uw communicatie. Plus: zo voorkomt u een crisis en versterkt u uw reputatie.

Evaluatie en inventarisatie ‘lessons learned’.

Enerzijds werken we aan uw presentatietechniek en uw improvisatievermogen.
Anderzijds leert u ‘de media’ begrijpen en ervaart u de do’s and don’ts. Hoe geeft u uw grens aan zonder defensief te worden? En hoever kijkt u al vooruit?

Hoe pareert u opdringerige journalisten op de korte termijn.
Hoe bouwt u uw eigen netwerk op met kranten, vakbladen, radio en tv voor de langere termijn? 

U oefent in een veilige setting met zeer ervaren trainers. Informatie wordt nooit met derden gedeeld. De camerabeelden zijn uitsluitend lesmateriaal tijdens de training en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Al doende ontdekt u waar verbetering mogelijk is. U leert denken vanuit het perspectief van de media. Daarbij wordt gelet op uw algehele performance en expressie (staand, zittend, handen, kleding, kleurencombinaties, stijl, opmaak, maar ook de diepte in, innerlijke rust, kracht, zelfvertrouwen).

Het doekje van de haringman?

Stel dat een journalist u vraagt: ‘Dus uw organisatie bedondert de boel?’ Een suggestieve vraag, inderdaad, een journalist daagt u soms uit. Nu kunt u als antwoord geven:  ‘Nou, nou, bedonderen, hoe komt u er bij, wij bedonderen helemaal niemand.’ Op deze manier is het woord bedonderen al drie keer gevallen. Het woord valt op en blijft hangen.
Nu dat doekje, dan vergeet u dit nooit meer. Je eet een harinkje. Daarna heb je vieze handen. Gelukkig reikt de haringman je een doekje aan. Jij veegt dankbaar je handen af. Aan dat gruwelijk vieze doekje, waar al de hele dag mensen hun handen aan hebben afgeveegd. Dat doet een journalist soms ook, even een vies doekje aanreiken. Hij of zij gooit het woord bedonderen op, u pakt het op, licht het toe, wordt boos, schiet in de verdediging en het verkeerde verhaal is geboren. Onterecht negatieve ‘framing ‘ (bedonderen) vraagt om slimme en onmiddellijke ‘reframing’. Bijvoorbeeld: ‘Ik begrijp uw suggestie. Wij willen in de toekomst nog duidelijker uitleggen wat we doen en waarom.’ En dit geloofwaardig brengen, omdat het ook echt zo is, want anders werkt het toch niet.

De hele training oefent u rondom dit soort valkuilen. Na uw mediatraining begrijpt u het spel, heeft u geoefend en kunt u het spel beter spelen.

Belt u gerust  voor nader overleg  met drs. W. (Willem) Wansink 0622 429 324
Ook kunt u Roeland Schweitzer bellen, 0651 108 190.

Tot slot even een bekend scenario.

U en uw organisatie worden verrast door een journalist met draaiende camera die u een onbehouwen vraag stelt. U reageert afwijzend of geschrokken. Voor de journalist, altijd uit op een ‘scoop’, is dit het moment om door te vragen.
Ondernemers, bestuurders, toezichthouders, managers en communicatiemedewerkers weten wat er dan gebeurt. Want wie zijn mond houdt, heeft iets te verbergen. Zo denkt iedere journalist.

Wat doet u als de regionale krant of tv, Nieuwsuur of PowNed straks voor de deur staat?
Pareer uw angsten.  Weet wat de journalist wil weten en bedenk goed wat hij wil horen.
Oefen, van tevoren, onder deskundige leiding. Bereid u voor.

Gun jezelf en je gasten een dag stemtraining!

Klinkt goed. Stemdag.

Geweldige uitdrukking: ‘klinkt goed’.

Je klinkt met je stem, zelfs als je gewoon praat. Je woorden vormen een melodie en je zinnen vormen een lied. Je stem is een muziekinstrument en je lichaam je klankkast.
We horen eerst je melodie, je lied en dan pas je woorden.

Een muziekinstrument leer je bespelen door er veel mee te oefenen, door de mogelijkheden te verkennen en door ervan te genieten. Het wonder van je stem.

Tijdens onze stemdagen onderzoeken we wat je kunt met je stem en wat het effect is. Hierdoor ga je beter luisteren en je stem ook beter toepassen.

Aanbod: neem iemand mee voor de halve prijs.

Het verbaast me wel eens dat er geen honderden deelnemers naar de stemdagen komen. Zo’n heerlijke ontdekkingstocht, ontspannend, uitdagend en nog veel meer. Om de stap gemakkelijker te maken doe ik je een aanbod: Als je komt, dan kun je een gast meenemen voor de halve prijs.

Prijs is inclusief lunch en catering.
€ 100,- plus. 21% btw. Twee personen: €150,- plus 21% btw.
Locatie: Ritmeesterfabriek Veenendaal, vlakbij station en A 12.
Vanaf half tien koffie, tien uur beginnen en om half zes sta je weer buiten.

Meer achtergrondinformatie  >>>

Inschrijven >>>

Voor nu een eenvoudige stemoefening. Kun je overal doen:
Ga even neuriën. Voel je klank door je neus stromen. Wat trilt er allemaal?
Doe langzaam je mond open en laat je klank door je mond stromen.
Doe je mond steeds verder en verder open, tot je opnieuw inademt.
Nog een keer.
Luister naar wat er allemaal met je klank gebeurt! Deze oefening kun je altijd en overal herhalen!

Succes met je presentaties en hartelijke groet,

Roeland Schweitzer

Vervolgtraining 1 dag

Verdiepingsdag Je rol als presentator

Op 19 oktober 2017 is er een vervolgtraining over presenteren. Een verdiepingsdag.
Thema: Je rol als presentator

Doelgroep:

 • Je hebt ervaring met presenteren en je hebt behoefte aan verdere ontwikkeling.
 • Je wilt sterker overkomen en meer grip ontwikkelen op je presentatie.

We oefenen in het presenteren vanuit jezelf, vanuit jouw ervaring. Veel aandacht voor het concept fysiek presenteren, vanuit je lichaam en vanuit je stem. Hierdoor ontstaat er meer gevoel in je presentatie, meer beleving, en dus krijg je meer betrokkenheid.

De dag is gericht op presenteren in de breedte, je rol als leider van een bijeenkomst.

Zie Je rol als presentator.

Zoals altijd: leren door zelf doen. Geleide oefeningen gericht op vaardigheid en bewustwording.

Datum: 19 oktober van 10 tot 18 uur.

Prijs inclusief catering en zaalhuur € 380,- excl. 21 % btw

Inschrijven via het formulier rechts.

in company two days course

Speaking in public

Yes, we give our courses speaking in public in English.

We are international experienced and we can give our courses to an international group of six to eight people.

We focus on behavior at a stage, body language, use of your voice and the core of communication: making the connection with the audience.

We practice all the time, learning by doing.

We have a two days program that opens the eyes of the participants. Instead of the use of Powerpoint, we learn something completely different. To improvise your speech without any device and to keep on track. If you are capable to do this, you can do it with Powerpoint, Prezi or whatever, but you don’t need it any more.

We also learn in this two day program to prepare your presentation in less than 15 minutes, to make it interactive, with a lot of Q and A.

The first day of the training is used to discover the importance and impact of natural speaking in front of an audience. The second day is to get used to it and to further improve your capabilities to act smooth, flexible and with fun.

Furthermore we learn you to express yourself with your voice. We stretch your comfort zone step by step from an easy start to a spontaneous duo-presentation at the end. You learn to introduce people, to ask questions and to be the host of your audience.

After two days of training you are capable of giving a speech about any subject you want, with interaction, dialogue and a clear key message.

Requiries:

The training is intensive and challenging. If the training is at your premises, we need a large and quiet place with complete privacy. No people disturbing us. Empty, no tables, only a few chairs.  So we have plenty of space for walking around, jumping, singing, moving, dancing and screaming.

Your investment:

This two day course costs € 3400,- plus 21% VAT and travel and housing expenses.

We arrive the day before the course.

For data and information call Roeland Schweitzer 0031 651 108190
or mail to roeland@speechen.nl

 

 

Overige trainingen en alle trainingsdata.

Leer beeldend presenteren, want dat is de essentie van story telling.

Storytelling

Alles heeft een goed verhaal nodig.

Het is eigenlijk heel simpel. Je moet een goed verhaal hebben. Je moet je verhaal bovendien goed vertellen. Dat kan iedereen prima leren. Dan komt je boodschap over.

Storytelling.

Storytelling.

Een goed verhaal vertellen is je publiek inspireren, meenemen, mee laten leven. Er ontstaat betrokkenheid in de zaal, mensen willen meedoen.
Bingo.

Wat is een goed verhaal?

Een goed verhaal heeft minimaal drie kenmerken:

 • Plaats: huis van grootmoeder.
 • Moment: etenstijd.
 • Gebeurtenis, handeling: de wolf eet roodkapje op.

Deze indeling geldt voor ieder verhaal en niet alleen voor sprookjes. Ga er maar eens op letten.

Zo concreet mogelijk.

Grootmoeder wat heb je grote oren!

We zien het voor ons.
Onschuldig piepstemmetje:

Grootmoeder wat heb je grote tanden.

Ha, wat een mooi opgebouwde spanning.

Ieder goed verhaal zit vol met beeldende details, de details die we ook onthouden. Nou ja, onthouden? Hoe zit het ook al weer met die stenen in de maag? Of is dat een ander sprookje?

Een echt verhaal.

Spannend vertellen is een kunst, die je best kunt leren. Tegelijkertijd kun je het ook al, zolang je je eigen, echte verhalen vertelt. Waarom stond je hart stil of maakte je een sprong van vreugde? Zo concreet mogelijk. Wat heb jij meegemaakt? Details en dan je conclusie: Daarom kies ik hiervoor..

Ieder bedrijf heeft een goed verhaal nodig.

Als bedrijf moet je een echte missie hebben. Wij zorgen ervoor dat alle kinderen leren lezen en schrijven. Dat is een duidelijke missie, een doel. Eigenlijk komt iedere missie neer op het willen bijdragen aan deze wereld, met een zo goed mogelijk product of dienst. Roodkapje wilde grootmoeder helpen. Maar de wolf eet hen vervolgens allebei op. En de wolf dan, wat is daar goed aan? Het kwaad hoort ook bij de werkelijkheid. Uiteindelijk komt het goed, dit is een hoopvol sprookje, zoals alle goede sprookjes, speeches en presentaties. De jager schiet de wolf neer en haalt grootmoeder en roodkapje uit de buik van de wolf. Hij stopt de buik vol met stenen. En als de wolf bijkomt en gaat drinken bij een put, rollen de stenen naar voren en valt hij in de put en verdrinkt.

Mijn verhaal?

Op de middelbare school wilde ik presenteren over Bob Dylan, Het bleek dat ik dat heel eng vond. Daarna volgden toneellessen, zanglessen, cabaretoptredens en andere optredens. Zo kwam ik er geleidelijk aan overheen. Toen begreep ik dat ik met mijn ervaring en opgebouwde kennis anderen kon helpen. Dat doe ik nu. Heel graag.

Leer vertellen.

Je hoofd zit al vol verhalen. Iedereen kent honderden verhalen. Het is een kunst om het juiste verhaal op het juiste moment naar boven te halen.Dat kun je leren. Graag wijzen we je / jullie de weg. We oefenen met kleine stapjes, van gemakkelijk naar moeilijk. In een training van een dag halen we in ieder bedrijf het verhaal (wat er al is) naar boven en oefenen we met aalle deelnemers om het goed te vertellen. Deze workshop / training geven we uitsluitend in-company.

Maximaal aantal deelnemers 20, kosten indicatie training per dag € 1950,-  excl. 21% btw.

 

 

 

Een belangrijke presentatie of speech?

Individuele presentatiecoaching

Wij coachen vrijwel wekelijks sprekers, sinds 2005.

Dit kan in onze trainingsruimten in Veenendaal of op uw locatie.
Er zijn twee mogelijkheden:

 • 2 sessies van circa 2 uur: € 650,- excl 21 % btw
 • 1 sessie van circa drie uur € 450,- excl. 21% btw

Onze presentatiecoaching is discreet en effectief. Leren door doen.
We werken aan de inhoud van uw presentatie en de manier waarop.
Toon, houding, rust, boodschap en interactie.

Ondernemers en managers, BN-ers, journalisten, tv presentatoren, politici, wetenschappers, schrijvers, ambtenaren en sporters gingen u voor. Nee, we noemen nooit namen maar onze klantenlijsten zegt wel iets.
Bovendien geven we ook particuliere coaching. We helpen u graag met een huwelijksspeech of een in memoriam.

Alle professionals repeteren, voortdurend en dat is niet voor niets.
Toneelspelers, musici, politici en cabaretiers, ze repeteren en repeteren en repeteren.
Al doende groeit het verhaal. Echte profs repeteren, samen met een regisseur, trainer, communicatieadviseur of met collega’s. Voor belangrijke presentaties is presentatiecoaching eigenlijk een absolute must. Al repeterend komen je eigen blinde vlekken in beeld. Het verhaal moet zich al in de repetities bewijzen. De opbouw, volgorde, de kernboodschap, gaandeweg wordt het helder. Uw zeggingskracht neemt aanzienlijk toe..

Hardop repeteren is voor iedereen die iets presenteert een must. Zeker als het een belangrijke presentatie is. Uw boodschap wordt scherper, levendiger en u gaat het met meer zelfvertrouwen vertellen.

Samen werken we aan uw presentatietechniek en aan uw verhaal. U hoeft het nog niet te hebben voorbereid. kunt zowel met slechts een enkel idee als een uitgewerkt plan voor uw verhaal binnenkomen. U vertrekt met een goed gerepeteerd verhaal.
Twee sessies is beter als u hiervoor de tijd heeft. Maar ook met een sessie van 3 uur kunt i zich ruim voldoende voorbereiden om uw verhaal straks goed te vertellen.

Meestal kunt u op korte termijn bij ons terecht.

Het uitgangspunt is: ‘Leren door doen’.

Samen maken we uw verhaal direct en aansprekend.
We voegen ervaringen, anekdotes en dialoog toe.
Vooral zorgen we ervoor dat uw boodschap centraal staat.
Samen ontwikkelen we ook uw podiumvrijheid en stemvrijheid.
U krijgt oefeningen mee, zodat u zelf verder kunt.

 • U leert ontspannen staan en rustig beginnen.
 • U repeteert de inhoud van uw verhaal meerdere malen met deskundige feedback.
 • Door hardop te oefenen gebruikt u begrijpelijke spreektaal die goed overkomt.
 • Door hardop te oefenen komen de woorden straks gemakkelijker.
 • U leert basis toneelvaardigheden en u krijgt vat op uw verhaal.
 • We oefenen uw stem en uw klank. Zo bereidt u uzelf heel zorgvuldig voor!
 • Door individuele coaching leert u snel en precies wat u nodig heeft

We beschikken over twee ideale trainingszalen in de Ritmeesterfabriek in Veenendaal, centraal in Nederland. Hier kunnen we altijd discreet, ongestoord en goed werken. Wij komen desgewenst ook naar uw locatie, mits we er in rust kunnen werken in een lege ruimte.

Onze trainingen zijn geregistreerd en voldoen aan de gedragscode van de Nederlandse Organisatie van Beroeps Trainers, de Nobtra.

De coachingsessies worden gegeven door Roeland Schweitzer, gecertificeerd trainer en communicatiedeskundige, door Majlis Schweitzer, gecertificeerd coach en trainer, of door Bente Jonker, toneelspeler/regiseur en trainer..

Prijs individuele coaching in de Ritmeesterfabriek, Veenendaal.

 • 1 sessie circa 3 uur, kosten € 450,- exclusief 21% btw
 • 2 sessies van circa 2 uur, kosten € 650,- exclusief 21 % btw

Spreekangst?

Vormen van spreekangst kunnen we ook in individuele sessies onder de loep nemen en stap voor stap vervangen door spreekvaardigheid. Hier zijn we in gespecialiseerd. Toch is de spiegel van een groep van belang en die ontbreekt bij individuele coaching. Ook al heeft u het druk, we raden iedereen daarom aan om vooral ook onze driedaagse training ‘Spreekangst wordt stemkracht’ te volgen.

Coaching

Roeland Schweitzer coacht ook mensen over een langere periode. Roeland heeft ruim 30 jaar ervaring als zelfstandig communicatiedeskundige en interim manager in bedrijfsleven en bij de rijksoverheid. Een intake kennismakingsgesprek hiervoor is wederzijds vrijblijvend. Voorbeelden van vragen:

‘Alle kennis zit in mijn hoofd, ik deel te weinig kennis, hoe krijg ik mijn team meer betrokken?’
Directeur marketing organisatie.

Ik ben succesvol als ondernemer, maar toch voel ik me nog altijd een onderdeurtje. Wat kan ik hier aan doen?
Eigenaar van onroerend goed portefeuille.

Sinds mijn moeder is overleden, ben ik aan het twijfelen geslagen. Doe ik het wel goed? Dat belemmert me in mijn communicatie. Daar wil ik vanaf.
Manager in de zorg

Ik ben een vriendelijke techneut en inmiddels ook mede-directeur van een groot bouwbedrijf. Help me om te leren nu goed en helder te acteren.
Divisiedirecteur Bouwconcern

Zelfs de kleinste presentatie is goud waard!

Voor overleg bel 0343 452844 of mail roeland@speechen.nl
U kunt ook proberen: 0651 108 190

Andere trainingen van Speechen.nl: