Presentatie helppagina’s

Wanneer werkt communicatie?

Interactie maakt je presentatie


Eerst even een definitie van communicatie:

‘Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis.’*

Die gemeenschappelijke betekenis is er niet zomaar. Daar moet je ter plekke aan werken. Met vragen bijvoorbeeld. ‘Begrijpen jullie mij?’
Presenteren is ontmoeten, dan gebeurt er iets. Ontmoeten doe je door interesse te tonen voor de ander. Door vragen te stellen, door vragen te laten stellen, door ervaringen te delen  ‘Mee eens?’

Het begint al met de vraag: ‘Kunt u mij allemaal goed verstaan?’ Natuurlijk heeft u dit van tevoren gecheckt, maar de vraag is toch goed. Check, check, dubbelcheck. ‘Begrijpt u mij?’ of ‘Herkent u dit?’ Voelt u weerstand tijdens uw presentatie, dan is het ook tijd voor vragen: ‘Waar zit u mee?’

Vragen stellen dus. Popsterren doen het ook. ‘Everybody happy?’ Het moet overigens wél echt zijn, je interesse voor de ander. Je moet dus ook wachten op het antwoord, je moet er naar luisteren, je moet er op reageren, er iets mee doen.

Een goed gesprek aan de keukentafel.

Een ontspannen en goed gesprek, aan de keukentafel, of bij de open haard. Daar gebeurt het. Dus breng die keukentafel naar de plek waarop je presenteert, althans de sfeer, zodat het er zoveel mogelijk op lijkt. Maak het zo gezellig mogelijk in het zaaltje. Mooie bos bloemen op tafel, een paar leuke dingen om te laten zien, het maakt niet uit wat je doet, als je het maar gezellig maakt. Gezellig, een haast onvertaalbaar Nederlands woord. Veilig en vertrouwd, dat kun je ook zeggen. Als het niet veilig is, als het niet vertrouwd is, dan willen we namelijk weg. Pas als het veilig en vertrouwd is, kunnen we gaan luisteren naar je verhaal.

‘Wat wilt u weten?’ vroeg onlangs een presentator vrijwel meteen na de introductie van zijn onderwerp. Het werd pijnlijk stil. Toen zei hij. ‘Ahh, als u niets wilt weten, dan gaan we naar de bar, dan zijn we klaar.’ Na nog wat duwen en trekken kwamen de vragen en werd het een leuke, interactieve en informatieve en volgens mij vruchtbare avond.

Interactie met honderd mensen?

Aan grote groepen kun je ook vragen stellen. Met hand opsteken kun je zo allerlei dingen peilen. ‘Wie heeft er een hekel aan honden?’ ‘Willen nu diegenen die een hond hebben hun hand opsteken?’ Dan heb je al twee werelden tegenover elkaar.

Interactief presenteren is de sleutel naar succes.

Zonder interactie gebeurt er niets. Andersom, als er interactie is, dan is er contact en kan er gemeenschappelijke betekenis ontstaan. Zenden heeft alleen zin, als er vraag naar is. De vraag van een organisator is lang niet altijd de vraag uit de zaal. Vraag aan uw publiek wat ze willen weten. Uw presentatie wordt zoveel effectiever. Wel bent u degene die de voorwaarden aanbiedt. U moet het dus eerst veilig en vertrouwd maken, anders durven uw luisteraars geen vragen te stellen.

‘Wat vindt u?’ ‘Bestaan er domme vragen?’

* Definitie afkomstig van Gisela Redeker, hoogleraar communicatie aan de R.U.G.

Je handen dragen je verhaal.

Wat doe je met je handen tijdens je presentatie?

Wil je open en communicatief overkomen?
Of liever defensief en gesloten?
Je lichaamstaal, open of gesloten?

Wat doe je met je handen tijdens je presentatie, waar laat je ze?

Is het voor je publiek helemaal veilig als jij je verhaal vertelt, of toch niet?

Kijk 2 minuten naar de handbewegingen van Wim Pijbes, voormalig directeur van het Rijksmuseum en Obama, voormalig president van de VS:

http://nos.nl/l/627325

Fantastisch zoals Wim Pijbes zijn handen inzet. Eerst hele grote gebaren, waardoor hij alle aandacht krijgt, dit terwijl zijn verhaal niet in het draaiboek stond. Vervolgens lukt het hem om Obama zijn bewegingen over te laten nemen. Ook Rutte doet nog één moment mee. Dan begint Rutte dat ze verder moeten, maar Pijbes gaat enthousiast door en draagt zo belangrijk bij aan het wereldberoemd geworden fotomoment, Obama in het Rijksmuseum.

Wim Pijbes gebruikt zijn handen perfect. Aandacht trekken, ritme bepalen, richting, ondersteuning van zijn woorden, schoonheid. Open en communicatief. Handen als verlengstuk van zijn woorden.

Los en ontspannen naast je lijf.

De basishouding is ontspannen naast je lijf.
Voor onervaren sprekers is dit lastig.
Los en ontspannen naast je lijf is de enige goede optie want:

 • Je handen in elkaar gevouwen, dat is gesloten.
 • Op je rug, dat is gesloten en het vertraagt je.
 • Voor je buik of nog lager, dat is ook gesloten.
 • Voor je mond, dat is onverstaanbaar.
 • Voor je keel, dat grijpt je publiek ook bij de keel.
 • Met je handen in je haar zitten, kent u die uitdrukking?
 • Iets in je hand, een pen of velletje papier, dat leidt vooral af.
 • In je zak, lekker nonchalant, én gemakkelijk begrepen als arrogant.

Al deze defensieve en negatieve houdingen vormen een communicatiemuur want ze hinderen je in het contact met je publiek. Totdat jij goed begint te worden. Dan ga je het spel met allure spelen, zoals Wim Pijbes. Je weet wat je wilt en je bent moedig. Barack Obama doet het ook geweldig.

Maak eens een uitnodigend gebaar, alsof er een klein kind naar je toe rent. Het is een gebaar waaruit blijkt dat dat kind welkom is en iedereen welkom is. Je publiek is toch ook welkom? Zorg dan dat ze het ook zien! Dat doe je met je handen en je lichaam. Zorg dat ze het horen met je stem en je klank. Zorg dat ze het voelen, met je uitstraling. Je publiek raakt echt overtuigd als jij één samenhangend en samenvallend geheel bent. Open en uitnodigend. Lief publiek, fijn dat jullie er zijn!

Van onbewust onbekwaam eerst maar eens naar bewust bekwaam

Je handen rustig en ontspannen naast je lijf, dat voelt onwennig in het begin. Fietsen heb je ook moeten leren. Als jij rustig bent, en dat zien we aan je houding waaronder je armen en handen, dan wordt je publiek rustig en gaan we naar je luisteren. Dus eerst zo goed mogelijk ontspannen.

Het dwingt je ook om mooi rechtop te gaan staan. Je verhaal is immers de moeite waard, toch? Als het eenmaal rustig is, dan kun je je handen gaan gebruiken om je verhaal te ondersteunen.

We willen zien wat je zegt. Dus we kijken naar je mond, naar je lippen en naar de uitbreidingen van je lippen met je armen en aan het eind ervan die wonderbaarlijk knappe handen. Je kunt ze openen en draaien. Je kunt uitnodigen en luisteren, met je handen.

Je handen zeggen het zo goed: welkom.

Je handen zijn er om je verhaal te versterken, te duiden en aan te vullen. Om uit te nodigen, voor de mooie reis die je verhaal biedt. Ze zijn er voor extra helderheid.

Oefen in het ontspannen van je handen naast je lijf, oefen in de toegevoegde waarde van je handen in je verhaal. (ja dat leer je op onze trainingen.)

Tot slot gaat het ook over je neutraliteit als presentator, belangrijk voor je rol als natuurlijk leider.
Je handen ontspannen naast je, dat is neutraal én kwetsbaar. Niet agressief, niet defensief, maar accepterend. Dit moment is zoals het is en ik draag zo goed mogelijk bij.

Presenteren kun je leren!

En door je handen goed te gebruiken zet je ook nog eens je zuurstofpomp aan, waardoor je scherp en alert gaat presenteren.

Zie ook lichaamstaal.

Luister en je hoort alles

Over communicatie en kwetsbaarheid

Kwetsbaar in je communicatie.


Als de mens zijn weg naar kwetsbaarheid verliest, gaat hij dan niet ten onder aan zijn eigen kracht?

Een haast retorische vraag uit een tekst van Theater Oostpool in Arnhem, rondom het stuk Kwartet dat zij in 2014 opvoerden.
In deze tekst is ‘de mens’ losgekoppeld van zijn of haar wortels. Er blijft een wezen over zonder geweten, zonder gevoel. Dat is een heel andere eigen kracht dan de innerlijke kracht, die juist verbonden is met het oerprincipe van het leven.

De tekst heeft wel een punt. Als ik mijn kwetsbaarheid negeer, gevoeligheid voor schoonheid, ontroering, maar ook voor de dood, ja, dan is er eigenlijk geen echt contact meer mogelijk. Communicatie, zo niet het hele leven, gaat over verbinding, hier doen we het voor. Verbinding ontstaat zodra ik kwetsbaar ben, het niet al weet, zodra ik luister, zodra ik open sta voor wat jij te bieden heb.

Dit is ook het antwoord. Kwetsbaar zijn, leidt tot luisteren en dan kan ik ontdekken en voortdurend groeien. Wow!

De korte tijd van mijn leven, de bijdrage die ik kan leveren, wat mag het zijn? Ditmaal (week van de poëzie) een gedicht:


 

Het nut of de noodzaak (2).

Dat je pijn ziet en verdriet
en antwoorden weet of denkt
die je wilt sturen, brengen, geven
en dat je dan onaardig bent,
ongeduldig, onzorgvuldig, net niet helemaal.

Laag winterzonlicht spiegelt wit.
Hierdoor kijk ik en zie
judaspenningvliesjes blikkeren in de wind.

Parelmoer, parelmoer.

Dichterbij kijk ik.
Papieren hoepels vol scheuren en gaten
aan naalddunne grijze takjes,
waar je doorheen kunt springen,
als in het circus.

Uitgangspunten voor je presentatie

Waarom presenteer je wat en hoe?

 1. Waarom wil ik iets zeggen? Intentie.
 2. Wat wil ik zeggen? Kernboodschap.
 3. Hoe zeg ik het? Woordkeuze / publieksafstemming.
 4. Hoe klinkt het? Gevoel. Stemexpressie.
 5. Hoe ziet het eruit? Lichaamstaal en beeld.

De presentatietrainingen van Speechen.nl gaan over deze vijf kerngebieden.

Ad 1. Waarom wil ik iets zeggen? Intentie.

Intentie stijgt boven het concrete uit. Mijn intentie is bijvoorbeeld: ik wil bijdragen aan betere samenwerking. Concreet doe ik dit door mensen te leren beter te presenteren.

Ad 2. Wat wil ik zeggen? Kernboodschap.

Je kernboodschap goed voor ogen hebben, anders gaat je verhaal alle kanten op. Mijn kernboodschap? Beter presenteren leer je door beter te luisteren. In dit kader mag ik u een gevleugelde zin onder trainers niet onthouden:
‘Een trainer traint wat hij of zij zelf het hardste nodig heeft.’

Ad 3. Hoe zeg ik het? Woordkeuze.

Een positieve benadering is belangrijk. Maar ook een eerlijke benadering. Een gouden regel luidt: klaag en zeur niet.  Begin met het simpele woord ‘ja’ en spreek vanuit eigen ervaring. En kijk en luister naar je publiek. Van tevoren, maar ook tijdens je presentatie. Wie zijn het, wat weten ze al, wat willen ze weten?

Ad 4. Hoe klinkt het? Gevoel.

C’est le ton qui fait la musique, aldus de Fransen. De toon maakt de muziek. Gevoelig, open en helder, dat zijn voorwaarden voor succes. Stemexpressie is hierbij een geweldige weg.

Ad 5. Hoe ziet het eruit? Lichaamstaal en je show.

Bij een verschil in boodschap tussen je woorden en je lichaamstaal, geloven we je lichaamstaal. Roep je: ‘ik ben niet bang’ en zien we een gesloten houding, dan denken we toch dat je bang bent. Bovendien wil je publiek vooral ook iets uitgebeeld zien. Als we iets voor ons zien, begrijpen we het. Ons denken is het permanent (her)ordenen van opgeslagen beelden! Zien we het niet voor ons, dan begrijpen we het niet.

Deze vijf kerngebieden van het presenteren vormen de basis van de trainingen die we geven.

En vooral hardop oefenen!

Zelf een speech schrijven in zeven stappen.

Zelf een goede speech schrijven, dat kun je. Het hele verhaal lees je in het e-book ‘Zelf een speech schrijven in zeven stappen’. Het kost €6,95

Dit zijn die zeven stappen:

 1. Begin met frisse lucht in je hoofd
 2. Lees je in en leef je in. Verzamel bouwstenen.
 3. Eerst de grote lijnen, maak een mindmap.
 4. Verzamel voorbeelden en anekdotes.
 5. Waarom vertel je dit? Je Motief.
 6. Zoek een Rode Draad en een thema.
 7. Hardop oefenen, meerdere keren.

In het e-book worden de stappen uitgewerkt met voorbeelden, praktische tips en vragen.

Allereerst twee vragen:
Waar wordt je publiek gelukkig van?
En wat kan jij bijdragen vanuit jouw specifieke kennis en ervaring?

Als je hier goed over nadenkt en je gebruikt deze antwoorden in je speech, dan is je verhaal al de moeite waard.

Je luisteraars willen bovendien antwoord krijgen op de volgende vragen:

 • Waarom vertel je dit?
 • Wat kom je brengen?
 • Een goede speech biedt hoop, lichtpunten en vertrouwen. Welk perspectief bied je?

Herhaling en thema

Een goede speech heeft een thema en een kernzin die regelmatig terugkomt. Vaak is er ook een kernboodschap.

Wat is het thema?
Welke zin wil je terug laten komen? (I have a dream. Ik hou van je.)
Wat is je kernboodschap? Wat wil je dat de mensen onthouden?

Een eenvoudig en goed model voor een speech is:
Kernzin, uitleg, kernzin.

Twee à drie dagdelen druk mee

Een goede speech schrijven kost vooral tijd en aandacht, reken op twee à drie dagdelen. Profs bereiden hun verhaal ook altijd heel goed voor. Je kunt je verhaal het beste in een paar stappen schrijven, er minimaal een nachtje over slapen en vervolgens een paar keer hardop oefenen. Alle professionals repeteren, hardop! Altijd.

Meer hulp nodig?  Ons e-book wijst je de weg. Je kunt het direct downloaden.

Zelf een speech schrijven in zeven stappen >>>

Zelf een speech schrijven, in zeven praktische stappen.

Hoe lang mag je speech zijn?

Beter vijf spannende minuten, dan tien saaie.

Je zelfgeschreven speech goed presenteren.

Een goede speech schrijven dat kun je nu. Deze speech vervolgens ook zelf geven, dat vraagt om een goede fysieke en mentale voorbereiding. Ga sporten van tevoren, buiten wandelen, maak je hoofd leeg, ontspan. Warm je stem op door wat te zingen. We leren je graag om je goed voor te bereiden op je speech in onze trainingen presenteren of tijdens een individuele coaching.

Goed presenteren gaat over aanwezig zijn, mentaal, fysiek, over contact maken en over inspireren.

Spreken tijdens huwelijk of begrafenis?

Lees de pagina’s over een speech bij een huwelijk en over een begrafenisspeech

Wanneer twee mensen trouwen, ken jij meestal de geschiedenis van één van de twee veel beter. Vrijwel alle aanwezigen kennen één van de twee veel beter.! Hier ligt je kans. Je hebt veel te vertellen aan alle anderen die jouw kind/ broer of zus / vriend of vriendin nog niet zo goed kennen. Lees meer >>>

Bij een begrafenis gaat het er vooral om wat ontroert aan de overledene, wat bijzonder was aan de levensweg van deze mens. Kleine, mooie details, de momenten die je je herinnert. Lees meer >>>

Goed presenteren is delen, spelen en helen.

Geniet van de hele reis. Van bouwstenen verzamelen, via ordenen en hardop gaan oefenen tot en met de speech zelf. Geniet van de contacten rondom je speech, geniet van de woorden, een passend gedicht erbij, al dan niet gelukte grapjes. Een speech geven is een unieke kans om een mooi moment te maken, om je luisteraars een beetje verder te helpen.

Meer hulp.

In zeven stappen kun je zelf een speech schrijven.

Ons praktische e-book kun je direct downloaden (€6,95)

Zelf een speech schrijven in zeven stappen.

Succes met jouw / uw verhaal.
Hartelijke groet,
Roeland Schweitzer
Trainer, spreker, coach

 

Laat je communicatie sprankelen

Sprankmodel voor samenwerking en begrip

Op weg naar duurzame communicatie

Het sprankmodel voor communicatie leidt tot duurzame communicatie

Het Sprankmodel voor samenwerking en communicatie


Het Sprankmodel voor samenwerking en communicatie  is een onderzoeksmodel en een roadmap. Onderzoek: Gaat je communicatie werken, of niet? Roadmap: zeven stappen naar succesvolle samenwerking. Toepassing van het Sprankmodel leert waar extra aandacht nodig is en leidt tot betere samenwerking. Het model is eenvoudig en bruikbaar in ieder contact. Systematische toepassing leidt tot een permanent verbeterproces. Het Sprankmodel vormt een uitgangspunt in de trainingen van Speechen.nl

Het Sprankmodel is bruikbaar:

 • bij conflicten, in mediations
 • bij onderzoek naar mogelijke samenwerking
 • in functioneringsgesprekken en evaluaties
 • bij het toetsen van communicatietrajecten, waaronder presentaties
 • om elkaar beter te leren begrijpen

Gesprekken aan de hand van het Sprankmodel leiden tot plannen voor verbetering. Iedereen kan het na een korte uitleg direct toepassen.

De 7 stappen van het Sprankmodel

Je mag het god noemen, of de magie van het leven, deze helderheid dat ons bestaan iets heel bijzonders is, dit respect voor al het leven, ligt ten grondslag aan het Sprankmodel. Helderheid betekent ook open en eerlijk, geen verborgen agenda’s. Gewoon het licht dat helderheid geeft.

Mijn droom, de hart, mijn passie, de kleur van mijn bloed, rood, staat tegenover al het andere, het onbekende, de blauwe lucht, de zee, jouw droom. Ik kom er alleen als ik bereid ben om te luisteren, dan mengen onze dromen zich al, paars, de mengkleur van rood en blauw.

De rechterhelft van de Sprankcirkel is de ideeënwereld. De linkerhelft is de doe wereld. Samenwerken is niet alleen dromen, maar ook doen. We moeten investeren en dapper zijn, zaaien in de aarde en goed voor onze tuin zorgen (groen).

Er moet ook een balans zijn, tussen onze dromen, tussen werk en ontspanning, tussen goed en kwaad, mannelijk en vrouwelijk, yin en yang, kosten en baten.

Als we de magie, de helderheid toelaten, naar elkaars dromen luisteren, evenwichtig in elkaar investeren en we de balans in ieder opzicht goed bewaken, dan lukt het even om samen te werken. Even later gaat het fout en moeten we de Sprankcirkel opnieuw doorlopen.

Tot zover een beknopte uitleg van het Sprankmodel.

Het Sprankmodel kan worden toegepast door:

 • individuen
 • teams
 • bedrijven en organisaties
 • particulieren

We geven hier workshops en voordrachten over voor kleine en grote groepen. Het is een kruising tussen training, dialoog en voordracht. Dit kan op uw of onze locatie. Duur: minimaal 45 minuten tot een dag.

Prijs in overleg te bepalen.

Het Sprankmodel is uitgewerkt in het SprankSchrift. Dit kunt u (momenteel) gratis downloaden.

Roeland in een filmpje over het Sprankmodel:

 

Andere activiteiten van Speechen.nl:

Actief demonstreren en laten doen, dat levert resultaat op

Spiegelneuronen en hun belang voor je presentatie

Waarneming is persoonlijke weergave is waarneming.

Opschrijven of uitspreken is nog iets anders dan doen.
Maar zien én doen liggen wel erg dicht bij elkaar.
De spiegelneuronen in onze hersenen zorgen ervoor dat zien tot doen leidt. En andersom: doen leidt tot zien. Dit bewijst de noodzaak van beeldend presenteren, van visualiseren, van een voorbeeldfunctie, van spiegelen. Lees verder »

Tips voor een spreekbeurt op school

Hoe houd je een goede spreekbeurt op school?

Lees deze tekst eens rustig door. Print de tekst uit. Bespreek de tekst met anderen, bijvoorbeeld in de klas of met je ouders. Heb je nog vragen? Welkom. Klik helemaal onder aan deze pagina op mijn naam, Roeland Schweitzer. Lees verder »

Hoe houdt u een goede speech?

Je speech oefenen met presentatietrainer Roeland Schweitzer.

Allereerst: een goede speech hoeft niet lang te zijn.

De juiste woorden op het juiste moment, daar gaat het om.

Begin met een uurtje buiten wandelen en bedenk wat je wilt zeggen, je kernboodschap.

De voorbereiding draait om een paar zaken.

 • Hoe kun je je publiek helpen?
 • Welke voorbeelden illustreren je verhaal?
 • Hoe krijg en hou je contact? Vragen stellen!
 • Hardop oefenen!

Het doel van je speech.

Wat wil je met je speech bereiken? Je kunt je publiek helpen, troosten, blij maken, enthousiasmeren, aan het denken zetten, uitdagen. Je kunt je vertrouwen uitspreken. .
Wat wil je en waarom vertel juist jij juist dit verhaal? Dat wil je publiek weten, dan begrijpen ze je.

Wij geven trainingen presenteren

Wij geven trainingen presenteren en we verkopen er boeken over. We willen heel graag dat iedereen beter gaat presenteren. Hierdoor komen mensen beter uit de verf. Daarom vertellen we er veel over, zoals het gratis e-book “Help ik wil van mijn spreekangst af.

Uw geestelijke en lichamelijke conditie.

Even sporten voordat je een speech houdt, dat werkt prima. Je begint soepel en ontspannen.
Het is ook heel zinvol om je vlak van tevoren even af te zonderen, even wat frisse lucht happen of je hoofd onder de kraan houden. Het gaat erom dat je straks echt aanwezig bent. J

Even een korte fysieke warming-up van je lichaam én je stem. Dat doet wonderen. Net als bij sport. Vrijwel alle professionals doen dit.

Oefening baart kunst.

Begin klein. Leren zwemmen begint ook in het pierenbad. Eerst thuis aan je partner je verhaal vertellen, dan oefenen voor een paar mensen. Wat zeggen tijdens een verjaardag, bij een diner en zo langzamerhand voor grotere groepen. Kijk hoe anderen het doen. Wie doet het in jouw ogen goed en waarom? Er zijn clubs waar iedereen om de zoveel weken een verhaal mag houden. Je moet eerst leren zwemmen voor je in het diepe kunt!

Plaats en omstandigheden van je speech.

De volgende zaken dien je altijd heel goed van tevoren uit te zoeken.

 • Wanneer en waar spreek je precies? Eerdere sprekers? Sprekers na jou? Taakverdeling?
 • Waarom ga juist jij iets zeggen?
 • Wat wordt er precies van je verwacht?
 • Hoe ziet de zaal eruit? Waar ga je staan? Is dat het natuurlijke middelpunt van de zaal?
 • Heb je een microfoon (vanaf 50 mensen altijd) of/en andere techniek nodig? Is dat goed geregeld?

Inhoud van je speech.

 • Wat is je kernboodschap?
 • Geef voorbeelden.
 • Put uit eigen ervaring.
 • Hou een persoonlijk verhaal.
 • Begin met een levendige anekdote / ijsbreker.
 • Sluit af met je kernboodschap.
 • Maak een mindmap van je speech.

Samenwerken met je publiek.

Een goede speech is meer dan je verhaal slijten.
Het is iets teweeg brengen. Een vonk veroorzaken.
Je publiek enthousiast maken.
Samen delen en samen aan het werk gaan.
Vraag om reacties, stel vragen en probeer iets te doen, iets te beleven! Doen is zien en zien is doen.

Hardop oefenen

Alle professionals oefenen hardop. Niet een keer, maar meerdere keren. Vaak ook met een regisseur. Dat helpt enorm om het verhaal helder te krijgen.
Zodra je je eerste ideeën hebt, ga hardop oefenen, zo wen je aan zinnen, kom je tot verbeteringen en krijg je vat op je verhaal. Hardop oefenen. Van klein naar groter. Zo veel mogelijk hardop oefenen, totdat u het verhaal echt door en door kent.

Meer weten?

Presentatietrainingen met open inschrijving >>>

Individuele coaching >>>

Kennismakingsworkshop presenteren >>>

Handboek ‘Presenteren is een feest’ >>>

E-book De Basisprincipes van goed presenteren >>>

Planning van uw presentatie

Uw presentatie zorgvuldig en optimaal voorbereiden.

Deze pagina bevat een uitgebreide planning voor een bijeenkomst. Dit kan een congres, een seminar, een productpresentatie of een bedrijfsmanifestatie zijn. Het geeft u een algemeen houvast van allereerste plan tot de happening zelf.
Iedere situatie is anders, dus pas het draaiboek naar eigen inzicht aan. Hier heeft u een begin! Lees verder »