Presentatie-columns

Alles wat er van invloed is op je presentatie

Het ‘umfeld’ van je presentatie

Novemberwandeling

Drie uur vanmiddag
Net nog even warm zonlicht
Moment van stilstaan

Het ‘umfeld’ is alles rondom je presentatie. Het is de volledige setting waarbinnen zich je presentatie afspeelt. Het is het weer, de uitnodiging, de zaal, de boodschappenlijstjes in je hoofd, de kwaliteit van de koffie tot en met een ziek kind thuis. Het is veel. Het umfeld van je toehoorders is ook weer anders dan je eigen umfeld. Je presentatie is een zandkorrel in de oceaan. Herfst of zomer, wat een verschil, Zie onderaan.

In het tv programma ‘Podium Witteman’ kwam een leuk, illustratief proefje langs. Presentator Floris Kortie deelde chocola uit aan het publiek. Daarna klonk er onheilspellende Wagneriaanse muziek. ‘Hoe smaakt de chocola’ vroeg Floris. Het publiek kon kiezen uit bitter of zoet en koos uiteraard voor bitter. Bij het volgende stukje chocola klonken vrolijke Mozart riedeltjes en dezelfde chocola smaakte de meeste proevers nu zoet.

Dus verschillende muziek, een verschillend umfeld, dat leidt zelfs tot een tegengestelde ervaring.
Ooit wilde ik tijdens een lange autorit een vriend overtuigen om niet van zijn geweldige vrouw te scheiden. Aan het einde van de rit was hij het met me eens. Zei hij. Dus ik dacht blij, doel bereikt. Maar het was het tegendeel. Uit mijn verhaal had hij uitsluitend gehoord wat zijn plan om te scheiden bevestigde, wat paste in zijn umfeld. Ik stapte verbijsterd uit.

Goed communiceren is moeilijk, zeker als je publiek in een ander universum verkeert. Denk aan mensen met meningsverschillen, rijk en arm, randstad versus platteland..

Wat kun je eraan doen?

Pak meningsverschillen meteen op als ze nog klein zijn. Ga ze onderzoeken en blijf in gesprek.
Naar elkaar luisteren neemt af, naar mate de spanning toeneemt.

Het umfeld van je presentatie is dus heel breed. Nog wat relevante onderwerpen: de belevingswereld van je publiek, hun verwachting, hun agenda’s, het algemeen heersende sentiment, de kleding die je aan hebt, je taalgebruik en je grapjes, je lichaamstaal. Dit alles maakt presenteren bijna net zo complex als het leven zelf. En bijna net zo mooi.

Conclusie: Ga helemaal voor je verhaal, geloof er honderd procent in. Bereid het zo goed en veelzijdig mogelijk voor. De uitnodiging, de zaal, jouw verhaal, de sfeer. Oefen en verbeter. Geef niet op. Kijk om je heen, zie het speelveld waarin je opereert, speel er op in.

Speelveld, mooier woord dan umfeld.

>>> Lees meer over waarnemen en gestalt >>>

vlnr Bentre Jonker trainer, Katri Schweitzer design, Roeland Schweitzer trainer, Majlis Schweitzer trainer, Angelique Koppelman office manager

 

De meeste conflicten kun je voorkomen!

Elegant beïnvloeden.
Communicatietraining, één dag.

Programma:

Beïnvloeden = Luisteren!

 • Wanneer gaat communicatie soepel en wanneer moet je alert zijn?
 • Zodra er spanning in een gesprek/relatie komt, vertrekt het luisteren.
 • Bewustwording en herkennen van patronen.
 • Reflectie begint bij de waarneming van jezelf.
 • Hoe werkt communicatie?
 • Andere vragen geven een ander gesprek.
 • Vraag- en luistertechnieken en oefenen met verschillende varianten.
 • Je ervaart hoe je zelf de regie kan nemen in een lastig gesprek.

Thema’s: Omgaan met (on)macht, reflectie begint bij jezelf, interventies als techniek.

Alle deelnemers ontvangen het boek ‘Elegant bëinvloeden’ van Wanda Everts.

Naar de trainingsinfo.

Oud rechter en trainer Wanda Everts

Oud rechter en trainer Wanda Everts

De training Elegant Beïnvloeden is de uitkomst van een lange ontwikkelingsweg.

De ontwikkeling van rechter naar trainer

Strafrecht was de eerste grote passie van Wanda Everts. Hier gaat het over de onderlinge relaties van mensen en hun relatie tot onze samenleving. Het gaat niet zozeer over juridische constructies. Als strafrechtdeskundige kwam Wanda dan ook logischerwijs bij het Openbaar Ministerie terecht.

Als rechter werd haar interesse breder. Bestuursrecht, handelsrecht, het speelt altijd tussen mensen. Hoe werkt het eigenlijk bij mensen? Wanneer wordt de kiem voor een conflict gelegd? Wat kun je eraan doen? De psychologie achter het conflict.
Een ding is duidelijk. Mensen die met elkaar in conflict zijn, die zijn hun interesse in de ander kwijt, die gaan voor hun gelijk. Advocaten springen hier op in. Polarisatie is vervolgens onvermijdelijk deel van het conflictgedrag. Wil je dit heilloze conflictgedrag voorkomen, dan moet je eerder zijn. Preventie. Je wilt conflicten voorkomen.

Steeds vaker bekroop haar als rechter het gevoel dat het conflict helemaal niet nodig was.

Je komt als rechter bovendien pas in beeld als het te laat is. Ook dat was een reden om eerder in het proces een bijdrage te willen leveren.

“Ik begon als zendeling met een boodschap maar ik liep regelmatig tegen een muur.
Zenden werkt niet, weet ik nu.”

Wanda ging zich verdiepen in gesprekstechnieken. Zo werd ze mediator. Een heel andere rol dan die van rechter. Juist niet oordelen, maar partijen de ruimte geven om hun echte verhaal en hun echte pijn te vertellen.

Nog verder begrijp je dat het over gedragsverandering gaat. Dan wil je nog eerder zijn, vóór dat het conflict ontstaat.

“Ik wil gedragsverandering realiseren voordat ongewenst gedrag een vastgeroest patroon wordt.”

Intussen kom je ook in een levensfase waarin je je kennis echt wilt overdragen.

“Ik wilde meer gaan delen, toen heb ik ook mijn boek ‘Elegant beïnvloeden’ geschreven en ik ben trainer geworden.“

De boodschap is nog steeds hetzelfde. Heel veel conflicten zijn niet nodig als je tijdig naar elkaar luistert. En dit kun je leren door te oefenen. Er zijn technieken voor en met goede feedback leer je snel.

“Die zendeling ben ik in feite nog steeds, maar mijn overdrachttechnieken, die heb ik als trainer enorm verbeterd en ik vind het geweldig om zo deze kennis echt door te geven.”

Naar de trainingsinfo.

Ontdoe je van je beperkende scripts.

Transactionele Analyse en je presentatie

In het Handboek Transactionele Analyse staan twaalf zinnetjes of thema’s waarvan ik weet dat ik ze beter niet kan gebruiken in mijn presentaties. Toch gebruiken veel mensen, en ik ook, wel degelijk dit soort beperkende en vaak half verborgen zinnetjes. Gelukkig gebruik ik niet al deze zinnetjes tegelijkertijd. Soms een, soms een paar en dat doe ik op duizend verschillende manieren. Omdat ik heb geoefend om goed te luisteren naar wat ik zeg, kan ik vaak nog een beetje corrigeren, maar dan toch, het haalt mij en mijn publiek wel onderuit. Transactionele Analyse helpt me in mijn besef en begrip van mijn beperkende wereld. Het helpt me met mijn presentaties.

De zinnetjes zijn:

 1. Besta niet
 2. Wees niet belangrijk
 3. Wees niet jezelf
 4. Hoor er niet bij
 5. Wees geen kind
 6. Kom niet dichtbij
 7. Groei niet op
 8. Wees niet gezond
 9. Slaag niet
 10. Denk niet
 11. Doe niets
 12. Voel niet

Deze thema’s komen tot uiting in je klank, in je lichaamstaal en in je woorden. Ze kunnen over jezelf gaan, of over je publiek. Allemaal verkeerde signalen uiteraard.

Zinnetjes uit je script

Deze zinnetjes zijn niet eenvoudig uit te bannen, omdat ze in je script zitten ingebakken. Script?
Een script is een centrale term uit de Transactionele Analyse theorie. het is een onbewust levensplan en daaruit voortvloeiend gedrag, dat je in je kinderen jaren hebt opgesteld en dat door je ouders is bevestigd. Door latere ervaringen is het herbevestigd en uiteindelijk realiseer je je script ook. Tenzij je ingrijpt.

Onbewust blijven we keuzes maken die ons script bevestigen, waardoor de weg van ons script wordt versterkt. Wij interpreteren onze ervaringen zo, dat zij in het script passen, waarmee het een selffulfilling prophecy wordt.

Veel kinderen worden geconfronteerd met ontkenning, misbruik, afwijzing. Dit leidt tot een negatief script dat iemand telkens weer de put in helpt. Totdat je ernaar gaat kijken en de negatieve scripts gaat onderzoeken. Waar komt het vandaan? Hoe is het nu? kan het anders?

Transactionele scripts in je presentaties

Bedenk eens bij ieder van de twaalf zinnetjes een tekst die je maar zo, per ongeluk, in je presentaties zou kunnen gebruiken.

Ik doe met u mee.

 1. Besta niet: Ik kan eigenlijk niet veel.
 2. Wees niet belangrijk: In alle bescheidenheid vind ik … Ik ben maar …..De meeste zinnen met een beetje erin
 3. Wees niet jezelf: Speciaal voor u heb ik mij aangepast. Maar ook: Ik kan niet zingen.
 4. Hoor er niet bij: Jullie denken daar ongetwijfeld anders over. (Jij tegenover de anderen ipv wij samen.)
 5. Wees geen kind: Even doorzetten jochie, dan lukt het vast wel.  Stel je niet aan.
 6. Kom niet dichtbij: Mag ik even een stapje achteruit doen? Alle gesloten houdingen.
 7. Groei niet op: Een dubbeltje wordt nooit een kwartje. (kan ook bij 2) Doorleren hoeft bij ons thuis niet.
 8. Wees niet gezond: Hardlopers zijn doodlopers. Groente is voor konijnen.
 9. Slaag niet: Ik betwijfel of we het gaan redden.
 10. Denk niet: Hierover nadenken heeft weinig zin.
 11. Doe niets: Ik heb hier vast geen invloed op. Of Eén blikje opruimen? Er liggen er zoveel.
 12. Voel niet: Het raakt me totaal niet. En : Of je het leuk vindt of niet, ik doe het toch.

Zomaar een oefening. Sommige zinnetjes lijken nog wel te kunnen ook. Met enige bescheidenheid presenteren vind ik bijvoorbeeld wel mooi. Respect voor andere meningen (4) is ook mooi. Aanmoedigingen (5) helpen toch? Maar de ontmoedigende werking van een zin als ‘Ik heb hier vast geen invloed op (zucht)’ die begrijp ik donders goed en het dubbele van de zin ‘Het raakt me totaal niet.’ dat begrijp ik ook.

In klank en in lichaamstaal

Mensen kunnen ja zeggen terwijl er een luid en duidelijk nee klinkt. Probeer maar, zeg ‘ja’, terwijl je nee bedoelt. In klank kunnen zoveel nuances zitten. Mijn vrouw begrijpt feilloos of ik al boodschappen ga doen. Of nu nog even niet. Twijfel in je klank. Spanning in je klank. Weerstand in je klank. De woorden komen meteen anders over. Pas was er een man op een training die over zijn woede heen bleef lachen, maar zijn houding zei alles. Gesloten als een huis.
De pijn kon hij niet toelaten, open presenteren was voor hem geen optie.

Onze presentatietrainingen zijn uiteindelijk geen therapie. Wel gaat het ook over bewustwording. Op een gegeven moment laten wij het echter los, waar therapie dat niet doet. Voor presenteren geldt dat er zoveel te leren is en misschien werkt een andere ingang bovendien beter. Verwerking van heftige trauma’s (geweld in duizend vormen) kost tijd. Wonden kunnen helen. Toch blijven ze vaak generaties door etteren. Er is moed (en goede begeleiding) nodig om van een negatief script af te komen.

In ieder geval zijn wij in onze presentatietrainingen heel alert op zinnetjes met deze twaalf thema’s. Zinnetjes in woord, klank of lichaamstaal. Onze trainingen zijn bedoeld om je beter te leren presenteren, bewuster, helderder. Bijna altijd is het een, soms eerste, stap op een weg naar vrijheid én verantwoording. Loslaten én betrokkenheid.

Wat kun jij nu doen?

Ga lezen over Transactionele Analyse. Ga denken over jouw script. Ga je script onderzoeken in een deskundige en veilige groep, want zo is er heling mogelijk.

Meer info  >>>

Hopelijk ga je na lezing van dit artikel zelf ook kritisch naar je eigen beperkende zinnetjes luisteren. Ze helpen je niet. We zijn hier om te stralen, zeker als je presenteert.

rs

Schoonheid is een mensenrecht.

Levendig presenteren

Omdat wij de hele dag van alles presenteren (onszelf, wat we maken of gemaakt hebben, onze gedachten, onze achtergronden, onze meningen) is het ontzettend de moeite waard om dit steeds beter te doen. Steeds beter presenteren. Levendig presenteren. En dit kun je leren.

Levendig presenteren gaat over schoonheid in je presentatie én plezier, over net dat huppeltje dat je presentatie optilt tot een hartverwarmende ervaring.

Hoe ga je huppelen?

Verliefd? Dat gevoel heb je nodig. Een goede presentator is verliefd op het leven. Nieuwsgierig, zonder klef te zijn of over grenzen te gaan. Vertragen, even zorgvuldig stilstaan. Details laten zien, kleur benoemen. Versnellen, een speels tussensprintje. Interactie. Gisteren ook bramen geplukt? Iets anders leuks gedaan?

Schoonheid is een mensenrecht.

Uitspraak van de filosoof Maxim Februari. Hij heeft helemaal gelijk. Zonder schoonheid houdt het op. De schoonheid van een slak met een huis op weg. De schoonheid van een dichtregel als ‘verlaten vuren smeulen na in de nacht, er hangt nog een lach.’ De schoonheid van een schilderij van Chagall. Zo kom je bij de ontroering. Waar schoonheid is, daar is ontroering mogelijk.

Levendig presenteren ontroert.

De stap van schoonheid naar ontroering is klein, de stap naar kwetsbaarheid. Nu gaat het gebeuren. Nu ontstaat de magie, de verbinding. Simpel gesteld gaat de oxytocine stromen. Now we’re  talking.

Wat staat je in de weg?

Laat ik het even bij mezelf houden. Mijn ego, mijn ijdelheid, mijn machtswellust, mijn verslavingen en mijn geldingsdrang. Je komt er een eindje mee (Trump, Poetin c.s.), maar het helpt ons niet.

Levendig presenteren is een keuze.

Die tekst doet zeer. ‘Geluk is een keuze.’ Als je niets hebt, in de schulden bent beland, klem zit, dan is de weg eruit moeilijk. Rijkelui die zeggen dat geluk een keuze is. Au. Dus het gaat ook over betrokkenheid. Levendig presenteren is een keuze. Weg van de stramienen, de formats. Weg van het idee dat het zus of zo moet. Presenteren is vrij. Jij kunt het. Je kunt jouw leven er in brengen, vertellen over je weg, waardoor je verhaal kleur krijgt en gaat sprankelen. Er zijn geen regels, maar als je me, als luisteraar, niet raakt, dan heb je niets bereikt.

Als je me raakt, ben ik je dankbaar.

Als luisteraar wil ik in contact komen met een ander. Ik ga naar een presentatie in de hoop op verbinding. Als dit er is, geloof ik je, vertrouw ik je, ga ik naar je luisteren en ga ik met je mee op reis,

We oefenen het allemaal heel graag met je in onze trainingen.

 

 

Next level presenteren

Sensationeel presenteren

‘Sensationeel presenteren’ is een van de uitgangspunten van al onze trainingen.

Van spreekangst naar sensationeel presenteren.

Sinds 2003 geven we presentatietrainingen. Met veel succes en plezier. Het is fantastisch werk.  Mensen ondersteunen in een vaak grote persoonlijke stap. De stap van bang naar er zijn en er in volle kwetsbaarheid voor gaan..

Waarom sensationeel presenteren?

Natuurlijk is het al heerlijk als je een beetje relaxed presenteert. Geen angst, je weet wat je te doen staat. Van spreekangst naar stemkracht, onze succesvolle driedaagse presentatietraining. Iedereen blij en een dimensie verder. Je kernboodschap helder en centraal in je verhaal. Helemaal prima. Er valt al enorm veel over te leren, inclusief story telling.

Zodra iedereen durft te presenteren, hebben we een wereld gewonnen. ‘Iedereen een stem geven’ onze missie. Er was en is oneindig veel werk aan de winkel. Hoe vaak zie je mensen nog, met hun rug naar de zaal, hun sheets voorlezen? Allemaal angst én werk voor ons.

Toch realiseerden we ons in de zomer van 2019 dat er nog een stap bovenop kan, mag en misschien ook wel moet. Van (veel) beter leren presenteren naar sensationeel presenteren. Wij zijn zover.

Heerlijk als je goed presenteert. En het kan nog veel beter!

Zonder stress presenteren, volgens de regels, is dat genoeg? Je mag er gerust een jaartje op leunen en ervan genieten, maar je haalt nog niet het onderste uit de kan.

Hoe kun je er nog meer diepgang in krijgen? Komt je publiek echt in beweging? Gaat er een golf door de zaal. Voelt iedereen dat dit moment het verschil gaat maken? Kun je een speld horen vallen? Ontroert het je? Bevlogen! Haal je eruit wat erin zit? Kan het met meer impact, dramatischer, uitdagender, vitaler? Kan het fundamenteler? Sensationeler.

Dit element, sensationeel presenteren, gaan we meer benadrukken, in al onze trainingen. We werken intussen aan een compleet oefenprogramma. Als dat klaar is, wordt het een losse training:

Sensationeel presenteren. Ons beste bod na bijna twintig jaar ontwikkeling.

Het boek over stemexpressie van Marius Engelbrecht

‘Oerzang’, de kracht van klank

Op 5 juli 2019 presenteerde Marius Engelbrecht zijn boek Oerzang.  Oerzang gaat over de geschiedenis van klank en spraak. Vooral is het een boek over de toepassing van klank als helend instrument in trainingen en in persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Ook rondom logopedie, burn out, dementie en depressie is oerzang / stemexpressie een zinvolle weg.
Oerzang is de neerslag van het levenswerk van Marius (Den Haag, 1961). Hij is psycholoog en gepromoveerd als historicus.

Leerweg naar oerzanger(es)

De titel van het boek Oerzang komt van Marius en is volkomen logisch omdat het aan de ene kant over de kern van jezelf gaat. Marius spreekt over ‘stemexpressie’, niet minder duidelijk. Jezelf uiten met je stem, je klank. Niet op het rationele niveau van woorden, maar puur klank. Dan blijkt dat iedere klank ook betekenis heeft, vrolijk, bedroefd, geremd, brutaal, angstig, vragend.
Aan de andere kant gaat het boek over de klank die voorafgaat aan de taal. De oerklanken waarin onze verre voorvaderen met elkaar communiceerden. Hoe klinkt angst, hoe klinkt vreugde, hoe klink je als je wordt aangevallen door een leeuw?

In de loop van dertig jaar heeft Marius zijn eerste ontdekkingen uitgewerkt tot een complete leergang op dit gebied, waaraan inmiddels honderden mensen hebben deelgenomen, waaronder ik. Het boek Oerzang bevat allerlei praktische oefeningen en er horen ook audio-oefeningen bij, die je kunt downloaden.

Tijdens de presentatie mocht ik Marius interviewen over zijn wortels.

Roeland Schweitzer en Marius Engelbrecht (r)

Wat levert oerzang je op?

In de presentatietrainingen van Speechen.nl speelt stemexpressie, of stembevrijding, een belangrijke rol. Oerzang, zoals je het ook kunt noemen, brengt je naar diepere lagen van jezelf. Door meer expressie in je sterm kun je meer van jezelf laten zien en worden je presentaties (veel) sterker.
Oer zingen, stemexpressie kun je leren. Onderweg kom je weerstand, verdriet en blokkades tegen, maar ook ontroering en verbinding met de kern van jezelf en de ander. Je wordt er uiteindelijk vrolijker, expressiever en autonomer van. Uiteindelijk, want het is niet in een uurtje gepiept, maar iedere wereldreis begint wel met een eerste stap.

Met oerzang krijg je de saaiheid uit sprekers.

Rond het jaar 2003 werkte ik voor een ZUO van het Ministerie van Sociale Zaken. Ik zag veel presentaties, waarbij mensen met hun rug naar de zaal hun sheets voorlazen. Dat kan beter, dacht ik. Met mijn communicatie-kennis, wat podium- en RTV-ervaring, en een aantal jaren geweldige toneellessen op zak, begon ik links en rechts presentatietrainingen te geven. Sommige deelnemers presenteerden volgens het boekje, maar het klonk toch voor geen meter. Van klank wist ik toen nog niet zoveel. Ja, ik hield heel erg van popmuziek en ik zong in ons dorpskoor.

Hoe werkt klank? Wat is het? Hoe kun je je klank en dus je stem rijker maken, levendiger, met meer kleur? Hoe krijg je de saaiheid uit sprekers?

De indiaan over de vlakte

Via een vriendin belandde ik samen met mijn vrouw op een weekend van Marius. Een zaaltje met twintig mannen en vrouwen, ergens op de Veluwe. Vrijdagavond, beetje moe van een week werken, beetje eng ook wel, Waar was ik terechtgekomen? In zijn inleiding blies Marius mij opeens klaarwakker. Hij zei iets over een indiaan die over de vlakte klinkt en daarna deed hij dat ook. Hij zong een fantastisch abstract lied, een serie indrukwekkende klanken, ergens diep uit zijn lijf. Onmiddellijk wist ik, dat wil ik ook, hier moet ik zijn.

Opleiding tot klankcoach

Vervolgens heb ik meer weekenden gevolgd, avonden, weken en ook een jaartraining, waarin we leerden hoe het werkt, de helende stem, hoe we dit in groepen kunnen toepassen. Ik kwam voor een verbetering van onze trainingen, maar het werd ook het begin van een geweldige persoonlijke reis. Sindsdien is ‘stem en klank’ een belangrijk en bijzonder effectief deel van onze trainingen. Na een halfuur oerzang is de sfeer al veranderd, ‘begrijpen’ mensen al iets meer over fysiek presenteren en is bij velen een zaadje gezaaid. Samen met anderen organiseer ik al jaren een intervisie-groep voor de klankcoaches uit de school van Marius..

De stem van je ziel

Na mijn leertijd bij Marius ben ik ook gaan kijken naar andere vormen van klankcursussen en stemworkshops, zoals stembevrijding bij Jan Kortie en vooral Soul Voice bij Anke de Jong. De accenten verschillen maar in wezen is het identiek en gebaseerd op dezelfde bronnen (Grotowski, Tomatis, volksmuziek, Beethoven, indianenzang, trommels uit Afrika, stamrituelen, Royal Heart Theatre, maar vooral de kern van (ons) leven!). Er is veel bijgekomen. Dankzij dochter Majlis heb ik een flinke reis / opleiding als trainer mogen maken bij Phoenix Opleidingen.

Uiteindelijk weet ik dat de langste reis in een mensenleven de reis is van je hoofd naar je hart en dat klank hier fantastisch bij helpt. Dankjewel Marius, voor je lessen en nu voor je boek Oerzang.

Een ieder die een goeds boek over klank wil lezen, raad ik Oerzang van harte aan. Prachtig boek. Hierna begrijp je de kracht en het belang van klank en kun je zelf aan de slag. Het is geen zweverig verhaal meer, maar een zorgvuldig onderbouwde weg naar een rijk leven.

Interview met Marius

Naar bestelformulier

 

 

 

 

 

 

 

Een goed ingerichte zaal draagt je verhaal

De juiste zaal en je presentatie

Goed presenteren vraagt ook geschikte omstandigheden, zoals de juiste zaal.

Het gaat om het juiste woord (1), op het juiste moment (2), op de juiste plek (3).

1 Het juiste woord. Inhoud.

Het juiste woord, dat kun je heel goed voorbereiden.

Lees onze pagina over zelf een speech schrijven

2 Het juiste moment. Timing.

Je zou kunnen zeggen met de stroom mee. Tegen de stroom in, dat kost in ieder geval veel kracht. Het is ook je gevoel benutten.Timing heb je niet altijd in de hand.

3 De juiste plek. Waaraan voldoet een goede locatie?

Een locatie moet je checken voor je presentatie. Op een aantal punten. Ze staan hieronder.Om dit goed te kunnen doen, moet je ruim van tevoren aanwezig zijn. Neem er gerust een uur voor!

Routing. Is de routing naar je zaal goed aangegeven? Beetje laat, maar soms kun je er nog iets aan doen.

Geluid. Hoe klinkt het? Te veel bas of te veel hoog? Staat het geluid te hard of te zacht? Het is slim om dit ook nog aan het begin van je presentatie te checken.

Licht. Waar je straks gaat staan, is daar goed licht? Doen de lampen boven je hoofd het? Hoe is het met de zon? Ik heb wel eens ’s avonds een zaaltje verkend en me niet gerealiseerd dat de volgende ochtend de helft van de aanwezigen tegen de zon in moest kijken.

Stoelen. Klopt het aantal stoelen met de hoeveelheid mensen die je verwacht? Een oude theatertruc is dat er drie minder stoelen staan dan er mensen komen. Op het laatst ontstaat er nog wat gerommel, iedereen denkt dat het is uitverkocht en is blij dat hij/zij er op tijd bij was en nog een plekje heeft. Andersom, lege stoelen dat voelt niet lekker. De eerste rij leeg, dat betekent dat je verhaal niet zo interessant is, anders hingen we wel aan je lippen.  Dus zorg dat het aantal stoelen klopt.

Opstelling. Klopt de opstelling van de stoelen? Niet te breed, of een onnodig gangpad in het midden? Kun jij vanaf jouw plek iedereen straks goed zien? Sta je niet voor een raam, zodat we straks alleen een silhouet zien? Dit gebeurde onlangs nog in een groot gemeentehuis. Niets te zien van de burgemeester en de gasten. Absurd.

Plek. Sta je straks zo goed mogelijk in het midden, zodat je verhaal de aandacht krijgt dat het waard is? In het midden kan iedereen jou het beste zien  Kun je hier nog iets verbeteren? Microfoon verzetten?

Sfeer. Voel jij je op je gemak in deze zaal? Is het er gezellig? Wat kun je er nog aan doen om de sfeer te verbeteren? Bloemen neerzetten, slingers, een schilderij recht hangen.

Techniek. Doet alles het?

Minimale afstand. Een goed contact met je toehoorders, betekent minimale afstand. Geen tafels als dat niet nodig is. Niet op een podium als er dertig mensen zijn.

Tevreden? Ga even achterin zitten en laat alles op je inwerken? Staat er een glaasje water klaar? Laat je gasten maar binnen. Zijn ze helemaal welkom? Of?

 

 

Je stem is cruciaal als je presenteert

Stemoefeningen

Stemoefeningen dienen om je mondspieren warm te maken. Ze zijn noodzakelijk voor je gaat presenteren. Een tweede belangrijk effect is, dat je ontspant door stemoefeningen. Het brengt je in je lijf, bij je gevoel en op aarde.

Hieronder staan een aantal eenvoudige stemoefeningen.

 • Meezingen met muziek of gewoon zingen.
 • Zomaar wat neuriën, maar wel met je mond open.
 • Gekke bekken trekken.
 • Fantasietaal spreken en zingen.
 • Zinnetjes meerdere malen hardop uitspreken: Kersenpitten plukken, kersenpitten plukken. Trap op, trap af. Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan. De postkoets koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets.
 • Je tong alle kanten op bewegen en hier geluid bij maken.
 • Brommen met je lippen.
 • Zoemen als een bij.
 • Nananana, door je neus, zoals kinderen dat doen.
 • Je onderkaak losschudden en hier geluid bij maken.
 • Je armen en handen bewegen en hier geluid bij maken.
 • Een luide OEW klank maken als een scheepstoeter.
 • Een aantal keren: Hihihi, Hahaha, hoohoohoo.
 • Even brullen als een leeuw.
 • Een klank maken die je keel ontspant.
 • Je klank vanuit je heupen de ruimte insturen.
 • Nog even wat gewone taal overduidelijk overdreven articuleren.

Deze stemoefeningen en nog veel meer kun je oefenen op onze stemdagen.

Hoe lang mogen je stemoefeningen duren?

Kijk even naar de warming up van topsporters, die zijn er echt wel een kwartiertje mee bezig. Presenteren is ook topsport, dus neem royaal de tijd voor je stemoefeningen. Ga naar buiten, zodat je ongestoord je stem kunt opwarmen. Doe je het goed, dan zijn je spieren een uur later nog steeds lekker los, dus dit kan ruim van tevoren.

Des te beter je stemoefeningen doet, vóór je gaat presenteren, des te lekkerder klinkt het tijdens je presentatie. Anders is je stem net een dieselmotor, die is warmgedraaid tegen de tijd dat je presentatie voorbij is. Fijn voor jou en voor je toehoorders. Vlak voor je presentatie helpt het je ook om je kernboodschap hardop uit te spreken. Wat wil je dat we zo dadelijk onthouden?

Marius Engelbrecht heeft een goed boek geschreven, met oefeningen, over stemexpressie, Oerzang. Stemexpressie is een van de manieren om te groeien richting ‘sensationeel presenteren’.

Onze missie: Iedereen een stem geven

Goed leren presenteren

Presenteren is een fascinerende en veelzijdige bezigheid. We doen het allemaal, dagelijks, in gesprekken, vergaderingen en als we iets zeggen voor een groep, een ‘echte’ presentatie.

Als we goed leren presenteren dan gaat dus alles beter, zo simpel is het.

Je kunt het leren. Door te oefenen en door er er meer van te begrijpen.
De basics staan in ons e-book dat je kunt downloaden voor €6,95.

Tien praktische presentatietips:

 1. Bereid je optimaal voor. Inhoudelijk en vooral ook fysiek en mentaal.
 2. Weet wat je wilt zeggen. Wat is je kernboodschap?
 3. Zorg voor interactie, door vragen te stellen en door vragen te laten stellen.
 4. Maak het beeldend, concreet, zichtbaar.
 5. Ga op de beste plek staan, zo veel mogelijk in het midden.
 6. Zorg voor een open houding en maak contact. Contact gaat voor contract.
 7. Begin pas als het stil is in de zaal.
 8. Begin met een ijsbrekertje, een pareltje, een klein mooi verhaaltje.
 9. Kom vervolgens snel met je kernboodschap en ga die toelichten..
 10. Spreek uit je hart.

In het handboek ‘Presenteren is een feest’ lees je hoe presenteren werkt. Dit boek (11de druk) is zorgvuldig jaar in jaar uit verbeterd, bevat achtergronden, stappenplan, voorbeelden, checklists en do’s en do nots. Goed leren presenteren, dat leer je echter niet uit alleen uit een boek.
Je leert het vooral in een goede training of individuele coaching. Oefenen met deskundige trainers die je de juiste stappen op het juiste moment aanreiken.

Presentatietrainingen met open inschrijving >>>

Incompany presentatietrainingen >>>

Individuele presentatietraining >>>

Handboek ‘Presenteren is een feest’ >>>

E-book ‘De Basisprincipes van goed presenteren’ >>>

E-book ‘Help ik wil van mijn spreekangst af’ >>>

Beter leren presenteren. Speechen.n wijst je graag een goede weg.

Presenteren zonder goede voorbereiding is levensgevaarlijk.

De kamikaze presentatie

Als je niet goed kunt zwemmen, dan is expres in diep water springen heftig. Wie weet haal je de kant, maar misschien ook niet. Deze harde weg is dapper. Je durft het. Alle lof voor je keuze. Je bent een held, desnoods offer je jezelf op als een echte kamikazepiloot. Tot zover de positieve kant.

Aan je dappere sprong zit ook een gruwelijk negatieve kant. Je bent gewelddadig tegenover jezelf. Je neemt forse risico’s. Je bent bereid om desnoods te sneuvelen.

Destructief zijn is tegennatuurlijk, in je geest gebeurt iets raars. De kick van levensgevaarlijk springen, kan groter worden dan de kick van verstandige keuzes maken. Pijn riskeren wordt fijn. Deze kamikaze weg gaat zich wreken, vroeger of later. Je breekt en durft niet meer of je breekt je nek.

Bovendien ben je keihard, naar jezelf en als een gevolg hiervan ook naar de wereld om je heen en naar je naasten!

In het diepe springen zonder dat je kunt zwemmen kun je zonder meer vergelijken met zomaar voor een zaal gaan staan, zonder dat je kunt presenteren. De kamikaze presentatie.

Van kamikaze presentatie naar de zachte weg

In mijn studententijd trad ik op in zaaltjes als ‘het Nederlands Pauze Theater’. Een donkerrode toneelachtige pandjesjas en een boek waren mijn attributen. Ik stapte zomaar dat podium op en begon te praten en te doen. Mijn boek met eigen teksten, dat was reserve, voor als ik niks meer wist. Het was spannend, voor mij en voor het publiek en het ging goed tot er een optreden in de Mesdag kliniek in Groningen aankwam en ik opeens niet meer durfde. Hadden die mensen wel iets aan mijn kamikaze-act? Het was het einde van de grote jongen met praatjes en het begin van mijn lange zoektocht naar een andere, zachte weg* , die ik stap voor stap heb gevonden. De kamikaze weg, slecht voorbereid een podium opgaan, leidde bij mij tot een forse burn-out. / identiteitscrisis. Het had slechter af kunnen lopen.

Fijn dus, dat er ook een zachte weg blijkt te zijn, maar wat is die zachte weg? Het klinkt eenvoudig en is heel veel. Jezelf liefdevol, rustig, zorgvuldig en goed voorbereiden. Geen geweld uitoefenen. Je werk doen vanuit je innerlijke kracht. Naar binnen gaan, bij je gevoel te rade gaan, kiezen wat je hart je zegt. Werken vanuit de stilte. En dit kun je oefenen en leren.

Wil je deze zachte weg rondom presenteren onderzoeken? Kom dan bij ons een presentatietraining volgen. Dat alleen al is een zachte weg. Zorgen dat je straks goed, veilig en met plezier kunt presenteren.

 • Ju-do betekent ook de zachte weg, meegaan met de ander, niets forceren.